ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

หนังสือ ศิลปากร ปีที่๑ เล่ม๒ สิงหาคม ๒๔๘๐

฿0.00
หนังสือศิลปากร เป็นของ กรมศิลปากร มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่และเชิดชู วรรณคดี , โบราณคดี , ศิลปกรรม และ วัฒนธรรมของชาติ ออกปีละ 6 เล่ม 2 เดือนต่อเล่ม ค่าบำรุงปีละ 2 บาท จำหน่ายปลีกเล่มละ 50 สตางค์ ม
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : หนังสือในตู้ส่วนตัว(ไม่ขายครับ)
  • รหัสสินค้า : 024032

รายละเอียดสินค้า หนังสือ ศิลปากร ปีที่๑ เล่ม๒ สิงหาคม ๒๔๘๐

หนังสือศิลปากร เป็นของ กรมศิลปากร มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่และเชิดชู วรรณคดี , โบราณคดี , ศิลปกรรม และ วัฒนธรรมของชาติ ออกปีละ 6 เล่ม 2 เดือนต่อเล่ม ค่าบำรุงปีละ 2 บาท จำหน่ายปลีกเล่มละ 50 สตางค์ มีนายกี อยู่โพธิ์ (ธนิต อยู่โพธิ์) เป็นบรรณาธิการ ตีพิมพ์ปีที่ 1 เล่ม 1 เมื่อเดือน มิถุนายน พ.ศ.2480

หนังสือศิลปากรในยุคแรกนี้จัดเป็นต้นแบบที่แสดงถึงความวิริยะอย่างยิ่งของ นายกี อยู่โพธิ์ หรือ นายธนิต อยู่โพธิ์ ที่มุ่งมั่นจะใช้หนังสือของกรมศิลปากรในการให้ความรู้แขนงนี้แก่ประชาชน สำหรับหนังสือศิลปากรยุคแรกนี้ เด็กเก็บร้านไม่สามารถสืบค้นได้แน่นอนว่ามีจำนวนทั้งหมดเท่าใด แต่เข้าใจว่าน่าจะหยุดตีพิมพ์ไปเมื่อคราวเกิดสงครามมหาเอเซียบูรพา **เพราะช่วงนั้นได้มี "วรรนคดีสาร" ขึ้นมาทำหน้าที่แทน และได้มีการตีพิมพ์ใหม่อีกครั้งด้วยการมีโฆษณาสนับสนุนในเล่มเมื่อปี พ.ศ.2490 และหยุดไปอีกระยะหนึ่งก่อนจะเป็นวารสารศิลปากร โดยมีงบประมาณของรัฐบาลสนับสนุนทำให้ไม่ต้องตีพิมพ์โฆษณาในปี พ.ศ.2500 และตีพิมพ์ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
นายธนิต อยู่โพธิ์ รับราชการในกรมศิลปากรมายาวนานตั้งแต่ พ.ศ.2477 ครั้งกรมศิลปากรยังเป็นแค่แผนกอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการ ก่อนที่จะได้เป็น เป็นอธิบดีกรมศิลปากรและผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยศิลปากร ในปี พ.ศ.2500
สำหรับเล่มที่นำมาจัดแสดงมีเนื้อหาตามสารบาญดังนี้
-ภาพชุดในบทละครเรื่อง "พระเจ้ากรุงธน" เป็นการพิมพ์สอดสีสวยงามมากในยุคนั้น
-ศิลปคติพจน์ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
-ดุริงยางคศิลป ศัพท์สังคีต โดย บุญธรรม ตราโมท
-ศิลปสุนทรพจน์ ปาฐกถาเรื่อง พระเจ้ากรุงธนบุรี โดย หลวงวิจิตรวาทการ
-บทละคร พระเจ้ากรุงธน โดย หลวงวิจิตรวาทการ
-บทเพลง เพลงในเรื่อง พระเจ้ากรุงธน โดย หลวงวิจิตรวาทการ
-เอกสารสำคัญทางประวัติ
   *ประวัติเจ้าพระยาสวรรคโลก โดย เถา ศรีชลาลัย
   *บันทึกท้ายประวัติเจ้าพระยาสวรรคโลก โดย เถา ศรีชลาลัย
-ข่าวศิลป การแสดงละครไทยในประเทศญี่ปุ่น โดย นางวิจิตรวาทการ
-คำถามคำตอบศิลป
-หน้าของบรรณาธิการ
-บัญชีหนังสือในหอสมุดแห่งชาติ
   *แผนกภาษาไทย
   *แผนกภาษาต่างประเทศ
 
**siambook.net พบจุลสารแนะนำหนังสือศิลปากรเพิ่มเติมระบุว่าได้เคยมีการตีพิมพ์ หนังสือพิมพ์ "ศิลปากร" มาแล้วก่อนหน้านี้เมื่อ พ.ศ.2478 แต่ครั้งนั้นมีอุปสรรคจำเป็นต้องหยุดชะงักไป
 
**ค้นพบในคำนำของหนังสือ "ศัพท์สังคีต" ที่กรมศิลปากรจัดพิมพ์ พ.ศ.2507 นายธนิต กล่าวไว้ว่าได้ตีพิมพ์หนังสือนี้อยู่ประมาณ 2 ปีก็เลิก
/* Products stats */