ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

วารสารโบราณคดี ARCHAEOLOGY ปีที่ 7 ฉบับที่ 2

SOLD OUT
฿89.00
ประเภทปก ปกอ่อนกระดาษ ปอนด์พิมพ์ครั้งที่ 1ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2520จัดทำโดย มหาวิทยาลัยศิลปากรจำนวนหน้า 105 หน้า พร้อมภาพประกอบขาวดำบนกระดาษธรรมดา จำนวนหนึ่งขนาด 185x260 มม.สภาพหนังส
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : นิยตสาร,วารสาร,จุลสาร
  • รหัสสินค้า : 023467

รายละเอียดสินค้า วารสารโบราณคดี ARCHAEOLOGY ปีที่ 7 ฉบับที่ 2

ประเภทปก ปกอ่อน
กระดาษ ปอนด์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2520
จัดทำโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร
จำนวนหน้า 105 หน้า พร้อมภาพประกอบขาวดำบนกระดาษธรรมดา จำนวนหนึ่ง
ขนาด 185x260 มม.
สภาพหนังสือ:ปกถลอก เป็นจ้ำเหลือง คราบเหลืองเล็กน้อย ตามภาพ , กระดาษเป็นจ้ำเหลืองประปราย , โดยรวมสภาพดี

รายละเอียดเพิ่มเติม:
วารสารโบราณคดี เป็นวารสารราย 3 เดือน หรือออกปีละ 4 เล่ม จัดทำโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร ในยุคเริ่มต้น หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงเป็นบรรณาธิการ ฉบับปฐมฤกษ์เป็นฉบับพิมพ์แจกเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2509 ก่อนที่จะมาตีพิมพ์ปีที่ 1 เล่ม 1 ในเดือน กรกฎาคม 2510
"...บทความในหนังสือวารสารซึ่งท่านกำลังถืออยู่ในมือนี้ ตั้งใจจะให้เป็นบทความเกี่ยวกับวิชาโบราณคดีและวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง เหตุนั้นส่วนใหญ่จึงเป็นบทความของอาจารย์ที่ประจำทำงานอยู่ในคณะโบราณคดี นอกจากนั้นก็อาจเป็นบทความของนักศึกษาในคณะโบราณคดีที่เห็นว่าดีและของบุคคลภายนอกอีกบ้าง..."บางตอนจากคำนำของ ศ.ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล ในวารสารโบราณคดีปีที่ 1 เล่ม 1
ภาพปก คนขี่ม้าชาวซิสเซี่ยน พบที่หุบเขา Parzyk บริเวณเทือกเขาอัลไต
สารบาญ
-ศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่น โดย ดร.วรรณี วิบูลย์สวัสดิ์ แอนเดอร์สัน
-การขุดค้นที่บริเวณเทือกเขาอัลไต โดย จิรัสสา คชาชีวะ
-ปัญหาเรื่องทรัพยากรแร่ในสมัยสัมฤทธิ์ของเอเชีย:เน้นเรื่องเอเชียอาคเนย์ โดย พิสิฐ เจริญวงศ์
-ข้อสังเกตปลีกย่อย:เกี่ยวกับการขุดชั้นดินทางโบราณคดี (ตอนที่2) โดย สด แดงเอียด
-เพลงกล่อมเด็กของลาวพวน โดย ปราณี วงษ์เทศ
-ประติมากรรมในประเทศไทย โดย ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล
-บทบรรณาธิการ โดย ประทีป ชุมพล
/* Products stats */