ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

มนุษยธรรมกับการต่อสู้ทางชนชั้น **หนังสือต้องห้าม**-รอชำระเงิน order243197-

125.-บาท --จำหน่ายแล้ว--
SOLD OUT
ผลงานของ เสกสรรค์ ประเสริฐกุลประเภทปก อ่อนกระดาษ ธรรมดาพิมพ์ครั้งที่ 1ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2518จัดพิมพ์โดย ชมรมแสงจันทร์จำนวนหน้า 118 หน้าขนาด 125x185 มม.สภาพหนังสือ:ปกมอมแมม ถลอก
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : หนังสือจำหน่ายแล้ว (Sold Out)
  • รหัสสินค้า : 023254

รายละเอียดสินค้า มนุษยธรรมกับการต่อสู้ทางชนชั้น **หนังสือต้องห้าม**-รอชำระเงิน order243197-

ผลงานของ เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
ประเภทปก อ่อน
กระดาษ ธรรมดา
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2518
จัดพิมพ์โดย ชมรมแสงจันทร์
จำนวนหน้า 118 หน้า
ขนาด 125x185 มม.
สภาพหนังสือ:ปกมอมแมม ถลอก ยับ เป็นจ้ำเหลืองประปราย ตามภาพ , กระดาษเหลืองตามขอบ และ เป็นจ้ำเหลืองประปราย , สันหนังสือเหลืองเข้ม และเป็นจ้ำเหลืองประปราย

รายละเอียดเพิ่มเติม:
..ขอย้ำว่างานเขียนชิ้นนี้พัฒนามาจากข้อมูลในชีวิตจริง ไม่ใช่การแก้ไขทฤษฎีการต่อสู้ของใคร และไม่ใช่เป็นการวางหลักการบริสุทธิ์ไว้ตายตัว...
สารบาญ
1.อันตรายแห่งลัทธิคัมภีร์
2.ที่มาของจิตสำนึกขบถ
3.มนุษยธรรมกับการต่อสู้ทางชนชั้น
สรุป
ภาคสมทบ
-รัฐธรรมนูญ ประชาธิปไตย สังคมนิยม ก้าวต่อไปของประชาชนไทย
-พัฒนการขององค์กรนักเรียนนักศึกษา
-พัฒนาการของขบวนการนักศึกษาปฏิกิริยาขวาจัด
-ว่าด้วยยุทธศาสตร์สำหรับขบวนการนักศึกษา
มนุษยธรรมกับการต่อสู้ทางชนชั้น เป็นหนึ่งใน เอกสารและสิ่งพิมพ์ที่ห้ามผู้ใดมีไว้ครอบครอง ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเอกสารและสิ่งพิมพ์ต่อไปนี้  เป็นเอกสารและสิ่งพิมพ์ซึ่งเสนอข่าวสาร  บทความ  และข้อ
เขียน  แสดงความคิดเห็นอันส่อไปในทางก่อให้เกิดความแตกแยกความสามัคคีในชาติ  หรือชี้นำให้ผู้อ่านเกิดความนิยมเลื่อมใสในลัทธิคอมมิวนิสต์  หรือ
ให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน  หรือให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินไม่ว่าวิถีทางใด  อันเป็นการทำลายความมั่นคง
ของชาติ