ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

นิตยสารช่างอากาศ ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2523 (The Airengineer\'s Digest)

SOLD OUT
฿39.00
บรรณาธิการโดย น.อ.ปรีชา มุ่งทางธรรมประเภทปก อ่อนกระดาษ ธรรมดาพิมพ์ครั้งที่ 1จัดพิมพ์โดย กรมช่างอากาศจำนวนหน้า 128 หน้าขนาด 135x185 มม.สภาพหนังสือ:ปกมอมแมมเล็กน้อย ตามภาพ , กระด
เหลือ 1 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : นิยตสาร,วารสาร,จุลสาร
  • รหัสสินค้า : 022909

รายละเอียดสินค้า นิตยสารช่างอากาศ ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2523 (The Airengineer\'s Digest)

บรรณาธิการโดย น.อ.ปรีชา มุ่งทางธรรม
ประเภทปก อ่อน
กระดาษ ธรรมดา
พิมพ์ครั้งที่ 1
จัดพิมพ์โดย กรมช่างอากาศ
จำนวนหน้า 128 หน้า
ขนาด 135x185 มม.
สภาพหนังสือ:ปกมอมแมมเล็กน้อย ตามภาพ , กระดาษเหลืองตามขอบ และ เป็นจ้ำเหลืองประปรายบางหน้า , สันหนังสือเหลือง และเป็นจุดเหลืองประปราย

รายละเอียดเพิ่มเติม:
นิตยสารช่างอากาศ นี้เป็นนิตยสารที่เริ่มออกวางจำหน่ายเมื่อประมาณปี 2489 หรือเมื่อยุค 60 ปีที่แล้ว โดยกรมช่างอากาศเป็นผู้จัดพิมพ์ นับว่าเป็นนิตยสารที่ได้รับความนิยมเล่มหนึ่ง ในหมู่ผู้ที่มีความสนใจใฝ่รู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพราะว่าช่างอากาศไม่ได้มุ่งนำเสนอแต่เรื่องราวของวงการอากาศยานเพียงอย่างเดียว ยังนำเรื่องราวความก้าวหน้าในสาขาอื่นๆมาลงให้อ่านกันด้วย จึงได้รับความนิยมจากผู้อ่านเรื่อยมาจนถึงกลางยุค2520
ข้อมูลจาก บ้านพิพิธภัณฑ์ http://houseofmuseums.siam.edu/page3.htm