ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

พระธรรมบท พร้อมพระคาถา คำแปล และนิทานย่อ

SOLD OUT
฿88.00
ผลงานของ นาวาเอก ทองใบ หงษ์เวียงจันทร์ประเภทปก ปกอ่อนกระดาษ ปอนด์พิมพ์ครั้งที่ 1ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2530จัดพิมพ์โดย กองทุนนอสตราดามุสจำนวนหน้า 315 หน้าขนาด 145x215 มม.สภาพหนังสือ
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ปรัชญา,ศาสนา
  • รหัสสินค้า : 022736

รายละเอียดสินค้า พระธรรมบท พร้อมพระคาถา คำแปล และนิทานย่อ

ผลงานของ นาวาเอก ทองใบ หงษ์เวียงจันทร์
ประเภทปก ปกอ่อน
กระดาษ ปอนด์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2530
จัดพิมพ์โดย กองทุนนอสตราดามุส
จำนวนหน้า 315 หน้า
ขนาด 145x215 มม.
สภาพหนังสือ:ปกถลอก ยับ ตามขอบเล็กน้อยตามภาพ , สันหนังสือเป็นจุดเหลืองเล็กน้อยเล็กน้อย , ตัวเล่มสภาพค่อนข้างดี

รายละเอียดเพิ่มเติม:
พระธรรมบทที่นำเสนอในเล่มนี้ เป็นจริยธรรม เครื่องนำทางชีวิต สำหรับทุกคนที่มุ่งใฝ่หาประโยชน์ 3 อย่าง คือ ประโยชน์โลกนี้ ประโยชน์โลกหนา และ ประโยชน์อย่างยิ่ง คือพระนิพพาน ประกอบด้วยสาระสำคัญ 3 ส่วนด้วยกันคือ
ส่วนที่ 1 เป็นพระคาถาอันเป็นพุทธพจน์
ส่วนที่ 2 เป็นคำแปล ซึ่งเป็นการแปลโดยเก็บความยิ่งกว่าจะมุ่งรักษาพยัญชนะ
ส่วนที่ 3 เป็นเรื่องย่อ หรือนิทานย่อ อันเป็นที่มาของพระคาถาที่พระพุทธโฆษาจารย์ นักปราชญ์นามอุโฆษชาวอินเดีย นำมาแต่งประกอบไว้ในอรรถกถาธรรมบท หรือธัมมปทัฏฐกถา ที่นักศึกษาธรรมรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้ว
/* Products stats */