ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

ประชาธิปไตย

SOLD OUT
฿59.00
ผลงานของ มนูญ ศิริวรรณ และคณะประเภทปก อ่อนกระดาษ ธรรมดาพิมพ์ครั้งที่ 3ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2523จัดพิมพ์โดย คณะทำงานรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยหนา 113 หน้าขนาด 115x185 มม.
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ประวัติศาสตร์,สังคม,การเมือง และ หนังสือต้องห้าม
  • รหัสสินค้า : 022604

รายละเอียดสินค้า ประชาธิปไตย

ผลงานของ มนูญ ศิริวรรณ และคณะ
ประเภทปก อ่อน
กระดาษ ธรรมดา
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2523
จัดพิมพ์โดย คณะทำงานรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย
หนา 113 หน้า
ขนาด 115x185 มม.
สภาพหนังสือ:ปกมอมแมม มีรอยเปื้อน รอยถลอก ยับเล็กน้อย ตามภาพ ,กระดาษเหลืองตามขอบ และ เป็นจ้ำเหลืองประปราย , สันหนังสือเหลืองคล้ำเข้มทั้งสามด้าน

รายละเอียดเพิ่มเติม:
สารบัญ
ส่วนที่1 วิถีชีวิตประชาธิปไตย
-ครอบครัว
-ชุมชน
-ประเทศชาติ
ส่วนที่ 2 ระบอบการปกครอง
-การปกครองระดับต่างๆ
-ประชาชนกับการมีบทบาททางการเมือง
ส่วนที่3 หลักการและความหมาย
-ความหมายและหลักการของประชาธิปไตย
ภาคผนวก
-การรณรงค์เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย
-ประเด็นสำคัญของรัฐธรรมนูญที่ควรแก้ไขเพิ่มเติม
/* Products stats */