ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

พจนานุกรมพุทธศาสนา จีน-สันสกฤต-อังกฤษ-ไทย


SOLD OUT
A DICTIONARY OF BUDDHISM CHINESE-SANSKRIT-ENGLISH-THAI จัดพิมพ์โดย คณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย พิมพ์ครั้งทึ่ 1 ปกแข็ง เดินทอง กระดาษธรรมดา พ.ศ.2519 ขนาดใหญ่ 195x265 ซ.ม. หนา 830 หน้าสภาพดี "หน
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : กฎหมาย,พจนานุกรม,สารานุกรม,หนังสืออ้างอิง,คู่มือฯล
  • รหัสสินค้า : 001915

รายละเอียดสินค้า พจนานุกรมพุทธศาสนา จีน-สันสกฤต-อังกฤษ-ไทย

A DICTIONARY OF BUDDHISM CHINESE-SANSKRIT-ENGLISH-THAI
จัดพิมพ์โดย คณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย พิมพ์ครั้งทึ่ 1 ปกแข็ง เดินทอง กระดาษธรรมดา พ.ศ.2519 ขนาดใหญ่ 195x265 ซ.ม. หนา 830 หน้า สภาพดี
"หนังสือพจนานุกรมเล่มนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ภาค คือภาคศัพท์หมวด (ปทัตถัปปเภทานุกรม) กับภาคศัพท์ทั่วไป (ปทภาชนียานุกรม หรือ ศัพทานุกรม) ในการรวบรวมคำศัพท์และจดทำคำแหลหรือคำอธิบายนั้น คำใด ศัพท์ใดหาได้ก่อน หรือค้นหาคำแปลและคำอธิบายได้ก่อน ก็จัดทำก่อน จากนั้นจึงจัดเรียงลำดับคำในภายหลัง โดยตั้งศัพท์จากอักษรจีนซึ่งกำหนดขีดเป็นหลัก....มีดรรชนีค้นคำแยกภาษาไว้ท้ายเล่มด้วย..."