ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

วรรนคดีสาร ปีที่2 เล่ม3 ประจำเดือน ตุลาคม 2486 ฉบับวันเกิด พนะท่าน พันโทหยิง ล. พิบูลสงคราม

SOLD OUT
฿250.00
วรรนคดีสาร ปีที่2 เล่ม3ประจำเดือน ตุลาคม 2486 ฉบับวันเกิด พนะท่าน พันโทหยิง ล. พิบูลสงครามประเภทปก อ่อนกระดาษ ธรรมดาพิมพ์ครั้งที่ 1ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2486จัดพิมพ์โดย วรรนคดีสมาค
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : นิยตสาร,วารสาร,จุลสาร
  • รหัสสินค้า : 022341

รายละเอียดสินค้า วรรนคดีสาร ปีที่2 เล่ม3 ประจำเดือน ตุลาคม 2486 ฉบับวันเกิด พนะท่าน พันโทหยิง ล. พิบูลสงคราม

วรรนคดีสาร ปีที่2 เล่ม3  ประจำเดือน ตุลาคม 2486 ฉบับวันเกิด พนะท่าน พันโทหยิง ล. พิบูลสงคราม

ประเภทปก อ่อน
กระดาษ ธรรมดา
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2486
จัดพิมพ์โดย วรรนคดีสมาคม แห่งประเทสไทย
จำนวนหน้า 90 หน้า
ขนาด 165x230 มม.
สภาพหนังสือ:ปกมีรอยเปื้อนคราบเหลือง คราบน้ำ เล็กน้อย ขอบกระดาษมีรอยถลอก แหว่งเล็กน้อยตามภาพ , สันปกถลอกลอกออกเกือบทั้งหมด , กระดาษมีรอยเปื้อนคราบน้ำที่ขอบ และมีรอยขาดแหว่งที่ขอบเล็กน้อยบางหน้า , สันหนังสือเหลืองเข้ม
รายละเอียดเพิ่มเติม:
วรรนคดีสาร จัดพิมพ์โดย วรรณคดีสมาคมแห่งประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลสมัย จอมพล แปลก พิบูลสงคราม ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ 27 มิถุนายน 2485 โดยท่านจอมพล เป็นนายกสมาคม มีอุปนายกคือ นายยง อนุมานราชธน(พระยาอนุมานราชธน) , นายวิจิตร วิจิตรวาทการ (หลวงวิจิตรวาทการ) และมีกรรมการที่ปรึกษาคือ พระนางเธอ ลักษมีลาวัณย์, ท่านผู้หญิง พิบูลสงคราม ฯลฯ มีเครื่องหมายของสมาคม ลักษณะเป็นรูป พระสุรัสวดี หัตถ์ถือม้วนพระคัมภีร์ ประทับเหนือดอกบัว สำนักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ที่ ทำเนียบสามัคคีชัย จังหวัดพระนคร ผลงานบางอย่างของวรรณคดีสมาคมฯ จัดพิมพ์เป็นนิตยสารชื่อ วรรนคดีสาร โดยมีพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร(พระยศในขณะนั้น) ทรงเป็นบรรณาธิการ ตีพิมพ์ด้วยภาษาวิบัติทั้งเล่ม
ปีที่2 เล่ม3  ประจำเดือน ตุลาคม 2486 ฉบับวันเกิด พนะท่าน พันโทหยิง ล. พิบูลสงคราม
ภายไนมีภาพ พนะท่าน พันโทหยิง ล. พิบูลสงคราม 1 ภาพ
สารบาน
1.ตามหยิงจึงจะจเริน - พนะท่าน จอมพล ป. พิบูลสงคราม
2.ขอบคุนจากดวงไจ - พนะท่าน พันโทหยิง ล. พิบูลสงคราม
3.สุขุมาลาสิรวาท - บรรนาธิการ
4.บทบรรนาธิการ-บรรนาธิการ
5.คำกลอนอำนวยพร - พระนางเทอลักสมีลาวันย์
6.มิตรแท้คือแม่และเมียรัก - พนะ ว. วิจิตรวาทการ
7.แด่พนะท่าน พันโทหยิง ละเอียด พิบูลสงคราม - พนะ พลเรือตรี ถ. ทำรงนาวาสวัสดิ์ ร.น.
8.กลืนชาติ - นาย ช. สุนทรพิพิธ
9.ช่อมงคลมาลย์ - นาคประทีป
10.ท่านผู้หยิงกับวรรนคดี - พันเอก น. สารานุประพันธ์
11.แม่ เมีย มิ่ง มิตร - นาย พ. ราชธัมนิเทศ
12.พุทธรักสา บานชื่น บานมิรู้โรย อภินันทนาการ  - นาย ว. สิวะสริยานนท์
13.อาเสียรวาท - ร้อยโท ส. สิกสมัต
14.หยิงงามที่ตรงไหน - นาย ถ. วิเชียรแพทยาคม
15.สุขุมาลาสิรพาท - นาย ป. ปันยารชุน
16.พร "จงสนุกเทอน" - นาย ก. ประภาสิริ
17.คำอำนวยพรไนวันเกิด พนะท่าน พันโทหยิง ละเอียด พิบูลสงคราม - นาย ฉ. ทองคำวรรณ
18.วิสุทธิชน - นาย ป. ธชาลุภัตต์
19.เมียแก้ว - นางสาว ส. เฟื่องเพชร์
20.คู่ - นาย ม. ตราโมท
21.เมื่อหกปีมาแล้ว - นาย ท.ส. สุภุมาร์ค
22.อาสิรพจน์ - นาย ส. เปี่ยมพงส์สานต์
23.คำอุทิส - นาย ส. สตะกูรมะ
24.กะจกเงา - นาย ว.อ. ทรรทรานนท์
25.สงครามอัตตะยุท - นาย ป. ทรัยพ์สุนทร
26.บทบรรยายวิทยุกะจายเสียงเรื่อง แต่งเรื่องวรรนคดี - กัมการวรรนคดีสมาคม
27.พจนวิจารน์ - พระวรวงส์เทอ พระองค์เจ้าวรรนไวทยากร
28.กิจการของสมาคม - เลขาธิการวรรนคดีสมาคมฯ
29.ประกาสวรรนคดีสมาคมฯ เรื่องรับสมาชิก