ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

ธรรมจักษุ ฉบับมหาปวารณาปี 2519 , 2521 (2เล่มชุด)

฿199.00
ประเภทปก อ่อนกระดาษ ธรรมดาพิมพ์ครั้งที่ 1ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2519 , 2521จัดพิมพ์โดย มหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์หนา 164 , 204 หน้าขนาด 185x260 มม.สภาพหนังสือ:ปกมอมแมม ถลอก
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ปรัชญา,ศาสนา
  • รหัสสินค้า : 021917

รายละเอียดสินค้า ธรรมจักษุ ฉบับมหาปวารณาปี 2519 , 2521 (2เล่มชุด)

ประเภทปก อ่อน
กระดาษ ธรรมดา
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2519 , 2521
จัดพิมพ์โดย มหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
จำนวนหน้า 164 , 204 หน้า
ขนาด 185x260 มม.
สภาพหนังสือ:ปกมอมแมม ถลอก ยับเล็กน้อย เป็นจ้ำเหลืองประปรายตามภาพ สันปกถลอกแหว่งเล็กน้อยบางช่วง , กระดาษเหลืองตามขอบ และ เป็นจ้ำเหลืองประปรายบางหน้า , สันหนังสือเหลือง และเป็นจุดเหลืองประปราย

รายละเอียดเพิ่มเติม:
ธรรมจักษุ เป็นนิตยสารทางพระพุทธศาสนารายสามเดือน ฉบับที่นำมาจำหน่ายสองเล่มนี้เป็นฉบับมหาปวารณา เนื้อหาในเล่มอาทิ
ปีที่ 61 ฉบับที่ 4 มหาปวารณา 2519
-ปาฐกถาเรื่องพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ โดย ม.จ.หญิงพูนพิศมัย
-หลักพระพุทธศาสนา โดย สมเด็จพระญาณสังวร
-พระพุทธศาสนากับลัทธิประเพณีไทย โดย พระมหาระแบบ จิตญาโณ
-พุทธสถานในประเทศอินโดนีเซีย โดย เอากุสต์ โยฮัน เบอร์เนต เคมเพอร์ส ฯลฯ
ปีที่ 63 ฉบับที่ 4 มหาปวารณา 2521
-พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ
-พระมหาสมณานุศาสน์ โดย สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
-หลักพระพุทธศาสนา โดย สมเด็จพระญาณสังวร
-นิทานเทียบธรรมของพม่า โดย หม่องสัมยะ ฯลฯ