ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

งานของรัฐบาล อานันท์ ปันยารชุน เล่มที่2

SOLD OUT
ประเภทปก อ่อนกระดาษ ปอนด์พิมพ์ครั้งที่ 1ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2530จัดพิมพ์โดย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหนา 255 หน้าขนาด 185x260 มม.สภาพหนังสือ:ปกถลอก ยับเล็กน้อย เป็นจ้ำเหลืองประปราย
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ประวัติศาสตร์,สังคม,การเมือง และ หนังสือต้องห้าม
  • รหัสสินค้า : 021914

รายละเอียดสินค้า งานของรัฐบาล อานันท์ ปันยารชุน เล่มที่2

ประเภทปก อ่อน
กระดาษ ปอนด์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2530
จัดพิมพ์โดย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หนา 255 หน้า
ขนาด 185x260 มม.
สภาพหนังสือ:ปกถลอก ยับเล็กน้อย เป็นจ้ำเหลืองประปรายเล็กน้อยตามภาพ , กระดาษเหลืองตามขอบบางหน้า , สันหนังสือเหลือง และเป็นจุดเหลืองประปราย , ตัวเล่มภายในสภาพค่อนข้างดี

รายละเอียดเพิ่มเติม:
งานของรัฐบาล อานันท์ ปันยารชุน เล่มที่2 นี้จะเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานจำแนกเป็นรายกระทรวง อันจะแตกต่างไปจากเล่มที่ 1 ซึ่งเน้นหนักในแง่การดำเนินงานของรัฐบาลเป็นส่วนรวม
นอกจากนั้น ยังได้นำผลการดำเนินงานทางด้านปรับปรุงกฎหมาย ตลอดจนรายชื่อกฎหมายต่างๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในการบริหารงานของรัฐบาล โดยจะสามารถนำรายงานที่ได้รวบรวมไว้นี้ไปศึกษาค้นคว้าหรือนำไปอ้างอิงในทางวิชาการได้เป็นอย่างดียิ่ง
/* Products stats */