ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

กรมศิลปากร (Fine Arts Department The Ministry of Education)-order 16055402-

SOLD OUT
฿59.00
ประเภทปก อ่อนกระดาษ ปอนด์สีพิมพ์ครั้งที่ 1ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2533จัดพิมพ์โดย กรมศิลปากรหนา 95 หน้าขนาด 140x210 มม.สภาพหนังสือ:ปกถลอก ยับ เล็กน้อยตามภาพ , สันหนังสือเเป็นจุดเหลืองปร
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ตำรายา,สมุนไพร,ว่าน,บอนสี,แพทย์แผนโบราณ,แผนจีน
  • รหัสสินค้า : 021891

รายละเอียดสินค้า กรมศิลปากร (Fine Arts Department The Ministry of Education)-order 16055402-

ประเภทปก อ่อน
กระดาษ ปอนด์สี
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2533
จัดพิมพ์โดย กรมศิลปากร
หนา 95 หน้า
ขนาด 140x210 มม.
สภาพหนังสือ:ปกถลอก ยับ เล็กน้อยตามภาพ , สันหนังสือเเป็นจุดเหลืองประปราย

รายละเอียดเพิ่มเติม:
เอกสารเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรมศิลปากร และรายละเอียดชื่อหน่วยงาน ทำเนียบรายชื่อผู้บริหารงานระดับต่างๆภายในกรมศิลปากรประจำปี 2533 จะเป็นหนังสืออ้างอิงที่ดีอย่างยิ่งในอนาคต
สารบัญ
-กรมศิลปากร Fine Arts Department
-การผดุงรักษาและเผยแพร่ดุริยางคนาฏศิลป
-การจดหมายเหตุแห่งชาติ
-การโบราณสถานและโบราณคดี
-การศิลปศึกษา
-การค้นคว้าเรียบเรียงวรรณคดีและประวัติศาสตร์
-การสถาปัตยกรรม
-การช่างศิลปไทย
-การหอสมุดแห่งชาติ
-การพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
-ทำเนียบข้าราชการกรมศิลปากร