ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

ต้านรัฐประหาร (Against The Coup)

65.-บาท --จำหน่ายแล้ว--
SOLD OUT
ผลงานของ ยีน ชาร์ปแปลโดย นุชจรีย์ ชลคุปประเภทปก อ่อนกระดาษ ปอนด์พิมพ์ครั้งที่ 1ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2536สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทองหนา 48 หน้าขนาด 140x205 มม.สภาพหนังสือ:ปกถลอ
เหลือ 99 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : หนังสือจำหน่ายแล้ว (Sold Out)
  • รหัสสินค้า : 021845

รายละเอียดสินค้า ต้านรัฐประหาร (Against The Coup)

ผลงานของ ยีน ชาร์ป
แปลโดย นุชจรีย์ ชลคุป
ประเภทปก อ่อน
กระดาษ ปอนด์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2536
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
หนา 48 หน้า
ขนาด 140x205 มม.
สภาพหนังสือ:ปกถลอก ยับเล็กน้อย มีรอยเทปกาวใสที่ปกหน้า ตามภาพ , ใบรองปก-หลังปก เป็นจุดเหลืองกระจาย ,  สันหนังสือเหลือง และเป็นจุดเหลืองประปราย

รายละเอียดเพิ่มเติม:
ประชาชนไม่มีกำลังอาวุธ แต่ประชาชนมีพลังทางการเมือง พลังทางเศรษฐกิจ และพลังทางสังคมอยู่ในมือ พลังเหล่านี้เองที่คณะรัฐประหารทุกชุดต้องพึ่งพา เพื่อให้ตนยึดอำนาจและครอบครองอำนาจอยู่ได้ เรามักมองข้ามข้อเท็จจริงที่ว่า ปัจจัยชี้ขาดที่กำหนดความเป็นความตายของคณะรัฐประหารและมีผลอย่างสำคัญต่อความสำเร็จและความล้มเหลวของบุคคลเหล่านั้นก็คือประชาชนนั้นเอง หาใช่พลังอาวุธที่คณะรัฐประหารไม่ การเข้าใจถึงพลังของตน ทำให้ประชาชนกลายเป็นพลังสำคัญยิ่งในการต่อต้านรัฐประหาร
กระนั้นก็ตาม ลำพังการสำนึกในพลังของประชาชนยังไม่เพียงพอ การต่อต้านรัฐประหารจะมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงต่อเมื่อประชาชนรู้จักใช้พลังนั้นให้บรรลุผลด้วย ดังนั้นยุทธวิธีจึงเป็นสิ่งจำเป็น...บางตอนจากคำนำสำนักพิมพ์