ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

หลักการทำหนังสือพิมพ์เบื้องต้น

SOLD OUT
฿55.00
ผลงานของ รศ.มาลี บุญศิริพันธ์ประเภทปก ปกอ่อนกระดาษ ปอนด์พิมพ์ครั้งที่ 4ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2537สำนักพิมพ์ ประกายพรึกหนา 165 หน้าขนาด 190x260 มม.สภาพหนังสือ: สันหนังสือเป็นจุดเหลื
เหลือ 1 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : กฎหมาย,พจนานุกรม,สารานุกรม,หนังสืออ้างอิง,คู่มือฯล
  • รหัสสินค้า : 021735

รายละเอียดสินค้า หลักการทำหนังสือพิมพ์เบื้องต้น

ผลงานของ รศ.มาลี บุญศิริพันธ์
ประเภทปก ปกอ่อน
กระดาษ ปอนด์
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2537
สำนักพิมพ์ ประกายพรึก
หนา 165 หน้า
ขนาด 190x260 มม.
สภาพหนังสือ:ปกถลอกตามขอบเล็กน้อยตามภาพ , สันหนังสือเป็นจุดเหลืองประปราย , ตัวเล่มสภาพดี

รายละเอียดเพิ่มเติม:
หลักการทำหนังสือพิมพ์เบื้องต้น มีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้และแนวทางพื้นฐานในการทำหนังสือพิมพ์ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้กระบวนการผลิตการทำความเข้าใจกับบทบาทหน้าที่ที่ถูกต้องในฐานะนักหนังสือพิมพ์ และการเตรียมความพร้อมต่อการเข้าถึงหัวใจสำคัญในปรัชญางานหนังสือพิมพ์เบื้องต้น....
ไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวไกลไปเท่าใด หลักการทำหนังสือพิมพ์ดังกล่าวก็ยังสามารถเป็นหลักนำไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี
สารบัญ
บทที่ 1 ว่าด้วยหนังสือพิมพ์
บทที่ 2 องค์กรหนังสือพิมพ์
บทที่ 3 การรายงานข่าว
บทที่ 4 การสื่อข่าวแบบสืบสวน
บทที่ 5 การสัมภาษณ์
บทที่ 6 หลักการเขียนข่าว
บทที่ 7 บทบรรณาธิการ
บทที่ 8 บทวิจารณ์
บทที่ 9 การบรรณาธิกรณ์
บทที่ 10 การพาดหัวข่าว
บทที่ 11 ภาพข่าว
บทที่ 12 การจัดหน้าหนังสือพิมพ์
บทที่ 13 เทคโนโลยีกับงานหนังสือพิมพ์
บทที่ 14 จริยธรรมหนังสือพิมพ์
บรรณานุกรม
/* Products stats */