ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

รวมแบบเรียนเก่าชุดที่ 1 แบบหัดอ่าน ก ข ก กา , แบบเรียนภาษาไทย เรื่อง อุดม เด็กดี และอื่นๆรวม 13 เล่ม

SOLD OUT
1.แบบหัดอ่าน ก ข ก กา พระยาผดุงวิทยาเสริม (กำจัด พลางกูร) พิมพ์ครั้งที่สิบเอ็ด 200,000 ฉะบับ ปกกระดาษ ราคา 8 สตางค์ พ.ศ.24782.แบบเรียนภาษาไทยหนังสืออ่านเรื่องดอนเจดีย์ สำหรับชั้นมัธยมตอนกลาง คัดพิมพ์ค
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : มานี มานะ , แบบเรียนเก่า , นิทานร้อยบรรทัด , แบบเร
  • รหัสสินค้า : 001688

รายละเอียดสินค้า รวมแบบเรียนเก่าชุดที่ 1 แบบหัดอ่าน ก ข ก กา , แบบเรียนภาษาไทย เรื่อง อุดม เด็กดี และอื่นๆรวม 13 เล่ม

1.แบบหัดอ่าน ก ข ก กา พระยาผดุงวิทยาเสริม (กำจัด พลางกูร) พิมพ์ครั้งที่สิบเอ็ด 200,000 ฉะบับ ปกกระดาษ ราคา 8 สตางค์ พ.ศ.2478

2.แบบเรียนภาษาไทยหนังสืออ่านเรื่องดอนเจดีย์ สำหรับชั้นมัธยมตอนกลาง คัดพิมพ์ครั้งที่ 1 3,000 ฉะบับ พ.ศ.2474 ปกกระดาษราคาเล่มละ 10 สตางค์

3.แบบเรียนภาษาไทย ของกองวิชาการ กระทรวงธรรมการ หนังสืออ่านเรื่องเบ็ดเตล็ด เล่ม 1 สำหรับชั้นประถม พิมพ์ครั้งที่ 24 50,000 ฉะบับ พ.ศ.2477 ปกกระดาษราคาเล่มละ 13 สตางค์

4.แบบเรียนภาษาไทย หนังสืออ่านเรื่องการรักษาตัว เล่ม 1 (คือ หนังสืออ่านอนามัยเล่ม 1 เดิม) สำหรับชั้นประถมปีที่ 2 ของ พระเสริมวิชาพูล (ไฝ หุตะโกวิท) ป.ม. พิมพ์ครั้งที่ 3 3,000 ฉะบับ พ.ศ.2477 ราคาเล่มละ 20 สตางค์

5.แบบสอนอ่านการค้าขายเล่ม 1 สำหรับชั้นประถมปีที่ 4 (ประถมปีที่ 3 เดิม) ของ พระยาพณิชยศาสตร์วิธาน กระทรวงธรรมการอนุญาตให้ใช้ในโรงเรียนได้ พิมพ์ครั้งที่ 7 20,000 ฉะบับ พ.ศ.2478 ราคาเล่มละ 35 สตางค์

6.กองวิชาการ กระทรวงธรรมการ แบบสอนอ่านหน้าที่ราษฎร เล่ม 1 สำหรับประถมปีที่ 5 และ ม.1 พิมพ์ครั้งที่สาม แก้ไขใหม่ 50,000 ฉะบับ พ.ศ.2479 ปกกระดาษราคาเล่มละ 6 สตางค์

7.หนังสืออ่านปลุกใจนักเรียน เป็นหนังือประกอบวิชาความรู้เรื่องเมืองไทยและหน้าที่พลเมือง กระทรวงธรรมการอนุญาตให้ใช้เป็นแบบเรียนได้ ของ นายใช้ เรืองศิลป์ ป.ม.เนติบัณฑิต พิมพ์ครั้งที่ 2 10,000 ฉะบับ พ.ศ.2480 ราคาเล่มละ 15 สตางค์

8.กองวิชาการกระทรวงธรรมการ แบบเรียนภาษาไทย หนังสืออ่านธรรมจริยา เล่ม 1 เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี กับ พระยาอนุกิจวิธูร เรียบเรียง สำหรับชั้นประถม พิมพ์ครั้งที่ 19 100,000 ฉะบับ พ.ศ.2480 ปกกระดาษราคาเล่มละ 3 สตางค์

9.แบบเรียนภาษาไทย เรื่อง อุดม เด็กดี สำหรับชั้นมัธยมปีที่ 2 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดย นายกีฬา พรรธนะแพทย์ พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2490 ราคาเล่มละ 1 บาท

10.แบบสอนอ่านเรื่อง การสุขาภิบาลสำหรับตนและครอบครัวภาคต้น เป็นความรู้เรื่องการต่อสู้กับข้าศึกที่เราแลไม่เห็นตัว สำหรับชั้นประถมและมัธยม ของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี พิมพ์ครั้งที่ 4 35,000 ฉะบับ พ.ศ.2467 ราคา 20 สตางค์

11.แบบสอนอ่านเรื่องความรู้รอบตัวเบื้องต้นเล่ม1 สำหรับชั้นประถมศึกษา ของ พระยาประมวญวิชาพูล (วงษ์ บุญ-หลง) กับ พระยาวิรุฬห์พิทยาพรรณ (สวน พุกกะเวส) พมิพ์ครั้งที่ 4 10,000 ฉะบับ ราคา 25 สตางค์ พ.ศ.2475

12.แบบสอนอ่าน จรรยาภาคต้น เล่ม 3 สำหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 3 รองอำมาตย์โท ทองคำ บงกชเกิด เรียบเรียง พิมพ์ครั้งที่ 3 30,000 ฉะบับ พ.ศ.2472 ราคา 13 สตางค์

13.แบบสอนอ่าน กรมตำรา กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องอ่านเบ็ดเตล็ด เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 4 30,000 ฉะบับ พ.ศ.2466 ปกกระดาษ ราคาเล่มละ 24 สตางค์

/* Products stats */