ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

วารสารโบราณคดี ARCHAEOLOGY ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม พ.ศ.2519)

SOLD OUT
฿89.00
ประเภทปก ปกอ่อนกระดาษ ปอนด์พิมพ์ครั้งที่ 1ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2519จัดทำโดย มหาวิทยาลัยศิลปากรหนาประมาณ 152 หน้า พร้อมภาพประกอบขาวดำบนกระดาษธรรมดาจำนวนหนึ่งขนาด 185x255 มม.สภาพหนังสื
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : นิยตสาร,วารสาร,จุลสาร
  • รหัสสินค้า : 020834

รายละเอียดสินค้า วารสารโบราณคดี ARCHAEOLOGY ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม พ.ศ.2519)

ประเภทปก ปกอ่อน
กระดาษ ปอนด์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2519
จัดทำโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร
หนาประมาณ 152 หน้า พร้อมภาพประกอบขาวดำบนกระดาษธรรมดาจำนวนหนึ่ง
ขนาด 185x255 มม.
สภาพหนังสือ:ปกมอมแมม ถลอก ยับ เป็นจ้ำเหลืองเล็กน้อย  มีรอยเปื้อนเล็กน้อยตามภาพ สันปกถลอกลอกออกไปเกือบครึ่ง ,กระดาษเหลืองตามขอบ และ เป็นจ้ำเหลืองประปรายบางหน้า , สันหนังสือเหลืองและเป็นจุดเหลืองประปราย , โดยรวมสภาพค่อนข้างดี

รายละเอียดเพิ่มเติม:
วารสารโบราณคดี เป็นวารสารราย 3 เดือน หรือออกปีละ 4 เล่ม จัดทำโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร ในยุคเริ่มต้น หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงเป็นบรรณาธิการ ฉบับปฐมฤกษ์เป็นฉบับพิมพ์แจกเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2509 ก่อนที่จะมาตีพิมพ์ปีที่ 1 เล่ม 1 ในเดือน กรกฎาคม 2510
"...บทความในหนังสือวารสารซึ่งท่านกำลังถืออยู่ในมือนี้ ตั้งใจจะให้เป็นบทความเกี่ยวกับวิชาโบราณคดีและวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง เหตุนั้นส่วนใหญ่จึงเป็นบทความของอาจารย์ที่ประจำทำงานอยู่ในคณะโบราณคดี นอกจากนั้นก็อาจเป็นบทความของนักศึกษาในคณะโบราณคดีที่เห็นว่าดีและของบุคคลภายนอกอีกบ้าง..."บางตอนจากคำนำของ ศ.ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล ในวารสารโบราณคดีปีที่ 1 เล่ม 1
ภาพปก ตำหนักพรรณราย วังท่าพระ โดย สุเมธ ชุมสาย
สารบาญ
-วังท่าพระ โดย สุเมธ ชุมสาย
-อาณาจักรนครศรีธรรมราช โดย ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์
-เวียงคำ อยู่ที่ไหน โดย สงวน รอดบุญ
-การศึกษาระบบโครงสร้างและระเบียบการก่ออิฐในอาคารโบราณสถาน โดย อนุวิทย์ เจริญศุภกุล
-ความรู้ใหม่เกี่ยวกับวิชาโบราณคดีจีนตอนที่6  โดย ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล
-รายงานการสำรวจโบราณสถานในเขต บุรีรัมย์ สุรินทร์ และ ศรีสะเกษ โดย สุรศักดิ์ ศรีสำอาง
-ประวัติศาสตร์สุโขทัยจะไปทางไหน? โดย กลุ่มนักศึกษาปีที่1 คณะโบราณคดี
-โบราณคดีวิจารณ์  โดย ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล