ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

สาส์นสมเด็จภาค4 อนุสรณ์ หม่อมเจิม ดิศกุล ณ อยุธยา

SOLD OUT
฿200.00
ลายพระหัตถ์ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพประเภทปก อ่อนกระดาษ ธรรมดาพิมพ์ครั้งที่ 1ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2493พิมพ์แจกในงานฌาปนกิจศพ หม่อมเจิม ดิศกุล
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : -หนังสือดี100เล่มที่คนไทยควรอ่าน,หนังสือดีร้อยเล่ม
  • รหัสสินค้า : 020798

รายละเอียดสินค้า สาส์นสมเด็จภาค4 อนุสรณ์ หม่อมเจิม ดิศกุล ณ อยุธยา

ลายพระหัตถ์ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ประเภทปก อ่อน
กระดาษ ธรรมดา
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2493
พิมพ์แจกในงานฌาปนกิจศพ หม่อมเจิม ดิศกุล ณ อยุธยา ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2493
หนา 123 หน้า
ขนาด 170x235 มม.
สภาพหนังสือ:ปกมอมแมม มีจ้ำเหลืองประปราย และมีรหัสหนังสือแปะอยู่ตามภาพ สันปกด้านล่างถลอกแหว่งเล็กน้อย , ใบรองปกมีคราบเหลืองตามขอบๆ เล็กน้อย , กระดาษเหลืองตามขอบ และ เป็นจ้ำเหลืองประปราย , สันหนังสือเหลือง และเป็นจุดเหลืองประปราย , ภายในสภาพค่อนข้างดี

รายละเอียดเพิ่มเติม:
หม่อมเจิม เป็นหม่อมใน สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เกิดมาในสกุล "สนธิรัตน" มีโอรส-ธิดารวม 7 คน คือ
1.หม่อมเจ้าหญิงบรรลุศิริสาร (หญิงเภา)
2.หม่อมเจ้าหญิงอัปภัศราภา (หญิงแก้ว)
3.หม่อมเจ้าชายนิพัทธพันธุดิศ (ชายนิพัทธ)
4.หม่อมเจ้าหญิงรัชมาลินี (หญิงนิด)
5.หม่อมเจ้าอาชวดิศ (ชายใหม่)
6.หม่อมเจ้าหญิงกุมารีเฉลิมลักษณ์ (หญิงกุมารี)
7.หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ (ชายปาน)
ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2492
สาส์นสมเด็จภาค4 ฉบับนี้ตีพิมพ์ลายพระหัตถ์ตั้งแต่ 20 มกราคม พ.ศ.2477 - 25 มิถุนายน พ.ศ.2478
ลายพระหัตถ์ที่ทั้งสองสมเด็จ ได้ทรงมีโต้ตอบกันในบั้นปลายแห่งพระชนมชีพ เมื่อทรงว่างจากภาระทางราชการงานเมืองและทรงพักผ่อนอย่างเงียบ ๆ นั้น ผู้ที่สนใจในแขนงวิชาโบราณคดี,ศิลป,วรรณคดีและการปกครอง ถือว่าเป็นประหนึ่งกุญแจที่จะไขไปสู่ความสว่างในปัญหาต่างๆ ...
สาส์นสมเด็จได้รับคัดเลือกให้เป็น หนังสือดี 100 ชื่อเรื่องที่คนไทยควรอ่าน หมวดศิลปะ ภาษาและวรรณกรรม วรรณกรรมวิจารณ์
/* Products stats */