ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

เจ้า (The Prince)


SOLD OUT
ผลงานของ นิคโคโล แมคเคียเวลลี (Niccolo Machiavelli)แปลโดย พิชิต จาสถิตย์วัฒนา , อำนวยชัย ปฏิพัทธเผ่าพงศ์ , ไพจง ไหลสกุล , เกรียงศักดิ์ เชวงทรัพย์ประเภทปก อ่อนกระดาษ ธรรมดาพิมพ์ครั้งที่
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ประวัติศาสตร์,สังคม,การเมือง และ หนังสือต้องห้าม
  • รหัสสินค้า : 020591

รายละเอียดสินค้า เจ้า (The Prince)

ผลงานของ นิคโคโล แมคเคียเวลลี (Niccolo Machiavelli)
แปลโดย พิชิต จาสถิตย์วัฒนา , อำนวยชัย ปฏิพัทธเผ่าพงศ์ , ไพจง ไหลสกุล , เกรียงศักดิ์ เชวงทรัพย์
ประเภทปก อ่อน
กระดาษ ธรรมดา
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2516
จัดพิมพ์โดย สภาหน้าโดม , ขมรมรัฐศึกษา จุฬาฯ , มหิดลสาร
หนา 200 หน้า
ขนาด 115x185 มม.
สภาพหนังสือ:ปกมอมแมม ถลอก ยับ เป็นจ้ำเหลืองประปรายตามภาพ , ใบรองปก-หลังปกเป็นจุดเหลืองกระจาย , กระดาษเหลืองตามขอบ , สันหนังสือเหลืองและเป็นจุดเหลืองประปราย

รายละเอียดเพิ่มเติม:
หนังสือเล่มนี้ขออุทิศแก่ประชาชนผู้ถูกกดขึ่
"เจ้า" เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ถูกกล่าวถึงอย่างมากว่าเป็นคัมภีร์ของทรราชย์ แต่ก็สามารถคงอยู่ข้ามยุคข้ามสมัยมาได้เป็นเวลานาน ในขณะที่หนังสืออื่นถูกลืมหรือถูกทำลายไปโดยผู้มีอำนาจในสถานการณ์บางอย่าง เป็นที่ชวนให้สงสัยว่าหนังสือนี้สามารถคงอยู่ได้ และเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางได้อย่างไร
"เจ้า" ก็เช่นเดียวกับหนังสือคลาสสิคอื่น ๆ ซึ่งผู้อ่านมีสิทธิเสรีภาพที่จะเข้าใจได้ตามความรู้ระดับตน โดยไม่มีใครสามารถกล่าวได้อย่างแน่นอนว่า หนังสือเล่มนี้มีจุดยืน ณ ฝ่ายไหน ระหว่างการเปิดเผยถึงกลวิธีการปกครองที่ "ชั่วร้าย" หรือเพื่อแนะนำกลวิธีการปกครองที่ดีแก่ผู้ปกครอง ผู้เขียนซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาของนักรัฐศาสตร์สมัยใหม่ อยู่ฝ่ายไหนกันแน่ระหว่างประชาชน กับ ผู้ปกครอง ระหว่างธรรม กับ อำนาจ
The Prince ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยอย่างน้อยสองสำนวนคือ
-เจ้า แปลโดย พิชิต จาสถิตย์วัฒนา , อำนวยชัย ปฏิพัทธเผ่าพงศ์ , ไพจง ไหลสกุล , เกรียงศักดิ์ เชวงทรัพย์
-เดอะปรินซ์ แปลโดย ศักดิ์ บวร