ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

ประโยชน์สูงสุดของชีวิตนี้

SOLD OUT
ผลงานของ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)จัดพิมพ์ถวายเป็นพระราชกุศลในมหามงคลสมัย เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 5 ธันวาคม 2530ประเภทปก อ่อนกระดาษ ปอนด์พิมพ์ครั้งที่ 1ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2530
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ปรัชญา,ศาสนา
  • รหัสสินค้า : 019693

รายละเอียดสินค้า ประโยชน์สูงสุดของชีวิตนี้

ผลงานของ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
จัดพิมพ์ถวายเป็นพระราชกุศลในมหามงคลสมัย เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 5 ธันวาคม 2530
ประเภทปก อ่อน
กระดาษ ปอนด์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2530
พิมพ์เฉพาะบทครั้งที่ 1
หนา 211 หน้า
ขนาด 130x185 มม.
สภาพหนังสือ:ปกมอมแมม เล็กน้อยตามภาพ , ใบรองปก-หลังปก เป็นคราบเหลืองตามขอบ และมีลายเซ็นต์เจ้าของเดิมที่ใบรองปก , กระดาษเหลืองตามขอบ และ เป็นจ้ำเหลืองประปราย , สันหนังสือเหลือง ด้านบนเหลืองเข้มและเป็นจุดเหลืองประปราย , ตัวเล่มภายในสภาพค่อนข้างดี

รายละเอียดเพิ่มเติม:
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากพัฒนาการของชีวิตจิตใจนั้นทุกคนพอจะมองเห็นได้ เมื่อเปรียบเทียบเคียงกับการเติบโตจากเด็กขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ ของเล่นต่าง ๆ ที่เคยรักใคร่หวงแหน ถือเอาเป็นเรื่องจริงจังสลักสำคัญนักหนามีความหมายต่อชีวิตถึงเป็นถึงตายในสมัยเป็นเด็ก ครั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว ก็จีดจางกลายเป็นของไม่เร้าความรู้สึก เมื่อเด็ก ๆ ชี่นชมกันนัก ตั้งตาคอยจ้องจะชิงเอามาเป็นเจ้าของก่อน ผู้ใหญ่อาจมองเป็นขำไป แม้วิธีหาความสนุกสนานต่าง ๆ ตามแบบของเด็ก ๆ ก็กลายเป็นสิ่งไร้ความหมาย ข้อนี้ฉันใด ผู้ที่บรรลุนิพพาน เข้าถึงพัฒนาการท่สูงเลยขึ้นไปจากปุถุชนย่อมมีท่าทีต่อโลกและชีวิต ต่องสิ่งที่ชื่นชมยินดีและวิถีทางดำเนินชีวิตของปุถุชนเปลี่ยนแปลงไป ฉันนั้น