ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

วารสารวัฒนธรรมไทย ปีที่2ฉบับที่12 กุมภาพันธ์ 2506

SOLD OUT
฿55.00
ประเภทปก อ่อนกระดาษ ธรรมดาพิมพ์ครั้งที่ 1ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2506หนา 72 หน้าขนาด 190x265 มม.สภาพหนังสือ:ปกมีรอยยับ มอมแมม ถลอกแหว่งเล็กน้อย ตามภาพ , หน้าสุดท้ายมีรอยขาด แหว่งไปโดนเนื้อ
เหลือ 1 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : นิยตสาร,วารสาร,จุลสาร
  • รหัสสินค้า : 019601

รายละเอียดสินค้า วารสารวัฒนธรรมไทย ปีที่2ฉบับที่12 กุมภาพันธ์ 2506

ประเภทปก อ่อน
กระดาษ ธรรมดา
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2506
หนา 72 หน้า
ขนาด 190x265 มม.
สภาพหนังสือ:ปกมีรอยยับ มอมแมม ถลอกแหว่งเล็กน้อย ตามภาพ , หน้าสุดท้ายมีรอยขาด แหว่งไปโดนเนื้อความเล็กน้อยที่ขอบด้านข้าง , กระดาษเหลืองตามขอบและเป็นจ้ำเหลืองประปราย มีตรายางห้องสมุดประทับบางหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม:
วารสารวัฒนธรรมไทย เป็นวารสารรายเดือนของกองวัฒนธรรม สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เริ่มออกฉบับแรกเมื่อ เดือน มีนาคม พ.ศ.2504 และออกต่อเนื่องกันมากว่า 10 ปี
บรรณาธิการในฉบับนี้คือ นางลำยอง วิมุกตะลพ และมี นายศิริ รอดบาง และ นายดำรง สุทธิโยธิน เป็นผู้ช่วย เนื้อหาในแต่ละเล่มจะประกอบไปด้วย ประวัติศาตร์ ,วัฒนธรรม , ประเพณี ,วรรณคดี พร้อมทั้งภาพวาด และภาพประกอบสวยงาม ภาพปกเป็นภาพวาดลายเส้นลงสีสวยงามคลาสสิคทั้งปกหน้าและหลัง พร้อมคำอธิบาย
นักเขียนในแต่ละเล่มอาทิ ธรรมทาส พานิช , นาค ใจอารีย์ , เกษม บุญศรี , ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล , ตรี อมาตยกุล , ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์ , ส.พลายน้อย ฯลฯ
ภาพปกหน้าคือ พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ในวันเพ็ญ เดือนมาฆะ
ภาพปกหลังคือ มาลัยลูกโซ่ ใช้ประดับประตูหน้าต่าง มักใช้ในพิธีสมรสหรือขึ้นบ้านใหม่
เนื้อหาในเล่มอาทิ
-ชนเชื้อชาติไทย โดย พระยาอนุมานราชธน
-ลายไทย โดย พระยาเทวาภินิมมิต
-อันเนื่องมาจากวรรณคดี เรื่องพระยม โดย นาค ใจอารีย์
-โบสถ์ วิหาร โดย วิทย์ พิณคันเงิน
-ชื่อบ้านนามเมือง โดย ส.พลายน้อย ฯลฯ