ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

พุทธวิธีชนะความโกรธ

SOLD OUT
฿19.00
ผลงานของ ธมฺมวฑฺโฒ ภิกขุ วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานครประเภทปก อ่อนกระดาษ ปอนด์พิมพ์ครั้งที่ 7ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2542จัดพิมพ์โดย วัดโสมนัสวิหารหนา 57 หน้าขนาด 145x210 มม.สภาพหนัง
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ปรัชญา,ศาสนา
  • รหัสสินค้า : 018944

รายละเอียดสินค้า พุทธวิธีชนะความโกรธ

ผลงานของ ธมฺมวฑฺโฒ ภิกขุ วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร
ประเภทปก อ่อน
กระดาษ ปอนด์
พิมพ์ครั้งที่ 7
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2542
จัดพิมพ์โดย วัดโสมนัสวิหาร
หนา 57 หน้า
ขนาด 145x210 มม.
สภาพหนังสือ: ปกมีรอยขีดข่วนเล็กน้อย ตามภาพ , โดยรวมสภาพค่อนข้างดี

รายละเอียดเพิ่มเติม:
เนื้อหาสาระส่วนใหญ่ของหนังสือนี้ได้รวบรวมมาจากพระไตรปิฎก เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความโกรธ แม้หนังสือเล่มนี้ไม่อาจทำให้ท่านผู้อ่านเอาชนะความโกรธได้เด็ดขาด แต่ก็หวังว่าคงจะช่วยให้ระงับหรือบรรเทาความโกรธลงได้บ้าง ดังนั้นหากมีผู้อ่านสักท่านหนึ่ง สามารถดับความโกรธได้ชั่วคราว แม้เพียงครั้งเดียว เพราะได้คติหรือข้อเตือนใจจากหนังสือนี้ นั่นยอมถือได้ว่าเป็นความสำเร็จของหนังสือนี้