ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

วิเคราะห์ลัทธิคอมมิวนิสต์ (The Theory and Practice of Communism)


SOLD OUT
ผลงานของ อาร์.เอ็น. แครูว์ ฮันท์ (RN Carew Hunt)แปลโดย ฉันทนา อ่องสุรักษ์ประเภทปก อ่อนกระดาษ ปรู๊ฟมันพิมพ์ครั้งที่ 2ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2526สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หนา 456 หน้าขนาด 145x215 มม.สภาพห
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ประวัติศาสตร์,สังคม,การเมือง และ หนังสือต้องห้าม
  • รหัสสินค้า : 018435

รายละเอียดสินค้า วิเคราะห์ลัทธิคอมมิวนิสต์ (The Theory and Practice of Communism)

ผลงานของ อาร์.เอ็น. แครูว์ ฮันท์ (RN Carew Hunt)
แปลโดย ฉันทนา อ่องสุรักษ์
ประเภทปก อ่อน
กระดาษ ปรู๊ฟมัน
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2526
สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หนา 456 หน้า
ขนาด 145x215 มม.
สภาพหนังสือ:ปกมีคราบเหลือง มอมแมม ถลอก ยับ เล็กน้อยตามภาพ , ใบรองปก-หลังปก เป็นจ้ำเหลืองกระจาย , กระดาษเหลืองตามขอบ และ เป็นจ้ำเหลืองประปราย , สันหนังสือเหลือง และเป็นจุดเหลืองประปราย

รายละเอียดเพิ่มเติม:
เนื้อหาภายในเล่มแบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ๆดังนี้
ส่วนที่หนึ่ง พื้นฐานของลัทธิม้าร์กซ์
-ความนำทั่วไป
-ม้าร์กซ์และเอ็งเก้ลส์
-งานเขียนชิ้นสำคัญของม้าร์กซ์ และ เอ็งเก้ลส์
-หลักปรัชญาของลัทธิม้าร์กซ์ ฯลฯ
ส่วนที่สอง วิวัฒนาการของขบวนการสังคมนิยมในยุโรปจนถึง ค.ศ.1914
-สันนิบาตคอมมิวนิสต์
-ม้าร์กซ์ กับ ลัสซาลส์
-องค์การสากลที่หนึ่ง และ ที่สอง ฯลฯ
ส่วนที่สาม ลัทธิเลนินและลัทธิสตาลิน
-ภูมิหลังของลัทธิเลนิน
-ส่วนที่เลนินเสริมเติมให้กับหลักลัทธิม้าร์กซ์
-วิวัฒนาการของลัทธิคอมมิวนิสต์จากปี 1945 จนถึงมรณะกรรมของสตาลิน
-สถานการณ์หลังสมัยสตาลิน ฯลฯ