ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

กาพย์มหาชาติ-รอชำระเงิน order6106-

SOLD OUT
฿99.00
ประเภทปก แข็ง พร้อมใบหุ้มปกกระดาษ ธรรมดาพิมพ์ครั้งที่3ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2507สำนักพิมพ์ คลังวิทยาหนา 112 หน้าขนาด 130x185 มม. สภาพหนังสือ:ใบหุ้มปกมอมแมม ขาดแหว่งตามขอบ และเป็นคราบเหลืองเล็กน้อย ตาม
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : กวี,กลอน,วรรณคดี
  • รหัสสินค้า : 018424

รายละเอียดสินค้า กาพย์มหาชาติ-รอชำระเงิน order6106-

ประเภทปก แข็ง พร้อมใบหุ้มปก
กระดาษ ธรรมดา
พิมพ์ครั้งที่  3
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2507
สำนักพิมพ์ คลังวิทยา
หนา 112 หน้า
ขนาด 130x185 มม.
สภาพหนังสือ:ใบหุ้มปกมอมแมม ขาดแหว่งตามขอบ และเป็นคราบเหลืองเล็กน้อย ตามภาพ , ใบรองปก-หลังปกเป็นจ้ำเหลืองกระจาย , กระดาษเหลืองตามขอบ และเป็นจ้ำเหลืองประปราย ,  สันหนังสือเหลือง และเป็นจุดเหลืองประปราย

รายละเอียดเพิ่มเติม:
กาพย์มหาชาตินี้เป็นวรรณคดีเก่าที่มีคุณค่า ที่ตีพิมพ์ในเล่มนี้ประกอบด้วย
1.กาพย์วรประเวศน์
2.กาพย์กุมารบรรพ
3.กาพย์สักรบรรพ
"กาพย์มหาชาติ ข้าพเจ้าเข้าใจว่า ประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิตย์แต่งขึ้นเมื่อในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ระหว่าง พ.ศ.2145 จน พ.ศ.2170 ด้วยมีเนื้อความในหนังสือพระราชพงศาวดารกล่าวไว้ว่าในแผ่นดินนั้นได้แต่งมหาชาติคำหลวงอีกครั้งหนึ่ง กาพย์มหาชาตินี้ฉบับเดิมเห็นจะสูญหายมากกว่ามหาชาติคำหลวง ได้พบสำนวนครั้งกรุงเก่าที่แน่ใจแต่กัณฑ์กาพย์กุมารบรรพที่พิมพ์แล้วนั้น แต่อีกสองกัณฑ์..สังเกตดูสำนวนที่แต่งนี้ แต่งดีถึงสำนวนครั้งกรุงเก่าพอเข้ากันได้...พระนิพนธ์อธิบายของ สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ"