ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

พุทธศาสนสุภาษิตจากพระไตรปิฏก


SOLD OUT
รวบรวมโดย สุทธิวงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์ประเภทปก แข็งกระดาษ ปอนด์พิมพ์ครั้งที่ 1ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2541สำนักพิมพ์ ธรรมสภาหนา 168 หน้าขนาด 150x215x50 มม.สภาพหนังสือ:ปกมีรอยขีดข่วนเล
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ปรัชญา,ศาสนา
  • รหัสสินค้า : 018256

รายละเอียดสินค้า พุทธศาสนสุภาษิตจากพระไตรปิฏก

รวบรวมโดย สุทธิวงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์
ประเภทปก แข็ง
กระดาษ ปอนด์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2541
สำนักพิมพ์ ธรรมสภา
หนา 168 หน้า
ขนาด 150x215x50 มม.
สภาพหนังสือ:ปกมีรอยขีดข่วนเล็กน้อย ,สันหนังสือเหลืองเล็กน้อย , ตัวเล่มสภาพดี

รายละเอียดเพิ่มเติม:
พุทธศาสนสุภาษิตจากพระไตรปิฏก เป็นหนังสือที่รวบรวมข้อหัวธรรมะต่าง ๆ ซ฿งเป็นพุทธศาสนสุภาษิตล้วน ๆ อันมีหลักฐานอยู่ในพระไตรปิฏกฉบับภาษาไทยของกรมการศาสนา โดยได้ทำการรวบรวมหัวข้อธรรมะเป็น 5 บท แต่ละบทนำมาจัดเข้าเป็นเรื่อง ๆ เป็นหมวดหมู่ สำหรับเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ดังต่อไปนี้
1.บทพระธรรม ธรรมะที่ว่าด้วยการปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่น
2.บทศึกษาชีวิต ธรรมที่ว่าด้วยการครองตนในการดำเนินชีวิต
3.บทเรียนรู้จิต ธรรมะที่เรียนรู้เรื่องจิต กรรม และความตาย
4.บทละความชั่ว ธรรมะที่ว่าด้วยทางแห่งความเสื่อม ความทุกข์
5.บทสร้างความดี ธรรมะที่ว่าด้วยทางแห่งความสุขและความดี
จัดพิมพ์อย่างประณีต แยกสีที่พิมพ์แต่ละหัวเรื่อง หนังสือหนาถึง 2 นิ้ว