ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

โพสต์โมเดิร์นสังคมวิทยา (Postmodern Sociology) / จันทนี เจริญศรี

SOLD OUT
฿95.00
ผลงานของ จันทนี เจริญศรีประเภทปก อ่อนกระดาษ ปอนด์พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2544สำนักพิมพ์ วิภาษาหนา 182 หน้าขนาด 140x210 มม.สภาพหนังสือ:ช่วงต้นเล่มและสันหนังสือด้านข้างมีตรายางชื่อเจ้าของเดิมประท
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ประวัติศาสตร์,สังคม,การเมือง และ หนังสือต้องห้าม
  • รหัสสินค้า : 017852

รายละเอียดสินค้า โพสต์โมเดิร์นสังคมวิทยา (Postmodern Sociology) / จันทนี เจริญศรี

ผลงานของ จันทนี เจริญศรี
ประเภทปก อ่อน
กระดาษ ปอนด์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2544
สำนักพิมพ์ วิภาษา
หนา 182 หน้า
ขนาด 140x210 มม.
สภาพหนังสือ:ช่วงต้นเล่มและสันหนังสือด้านข้างมีตรายางชื่อเจ้าของเดิมประทับอยู่ , ตัวเล่มสภาพดี

รายละเอียดเพิ่มเติม:
หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นคำตอบสุดท้ายของคำถามอย่าง
โพสต์โมเดิร์นคืออะไร?
ยุคสมัยใหม่จบลงแล้วหรือ ?
เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคมอะไรใหญ่หลวงนักหรือเราจึงต้องเปลี่ยนแปลงวิธีคิดกันมากมาย?
หรือแม้แต่ โพสต์โมเดิร์น จะเข้ามาแทนที่สกุลทางวิชาการสมัยใหม่ที่เน้นความเป็นวิทยาศาสตร์หรือเปล่า? ฯลฯ
ตรงข้าม งานชิ้นนี้เป็นเพียงการสำรวจนำร่องพอเป็นแนวทางเท่านั้น ส่วนคำตอบของคำถามต่าง ๆ นานที่ว่ามานั้นคงจะมีแต่กาลเวลาที่จะตอบได้ บวกกับอีกหนึ่งปัจจัยคือ โลกทัศน์และประสบการณ์ของแต่ละคนที่จะนำมาซึ่งคำตอบที่แตกต่างกันไป
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ประเด็นโต้แย้งแนวคิดหลังสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสังคมวิทยา
บทที่ 3 ผลกระทบของแนวคิดหลังสมัยใหม่ต่อทฤษฎีและเนื้อหาทางสังคมวิทยา
บทที่ 4 ผลกระทบของแนวคิดหลังสมัยใหม่ต่อวิธีวิทยา
บทที่ 5 สรุป