ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

ตำนานวัดบวรนิเวศ

SOLD OUT
ประเภทปก แข็งกระดาษ ปอนด์พิมพ์ครั้งที่ -ปีที่พิมพ์ พ.ศ.25-โรงพิมพ์ มหามกุฏราชวิทยาลัยหนา 348 หน้า พร้อมภาพประกอบสี และขาวดำบนกระดาษอาร์ตจำนวนมากขนาด 160x245 มม.สภาพหนังสือ:ขอบสันปกมีรอยปริแยกเล็กน้อย,
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ปรัชญา,ศาสนา
  • รหัสสินค้า : 017562

รายละเอียดสินค้า ตำนานวัดบวรนิเวศ

ประเภทปก แข็ง
กระดาษ ปอนด์
พิมพ์ครั้งที่ -
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.25-
โรงพิมพ์ มหามกุฏราชวิทยาลัย
หนา 348 หน้า พร้อมภาพประกอบสี และขาวดำบนกระดาษอาร์ตจำนวนมาก
ขนาด 160x245 มม.
สภาพหนังสือ:ขอบสันปกมีรอยปริแยกเล็กน้อย, สันหนังสือเหลือง และเป็นจุดเหลืองประปราย , โดยรวมสภาพค่อนข้างดี

รายละเอียดเพิ่มเติม:
ตำนานวัดบวรนิเวศวิหารนี้ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงพระนิพนธ์ไว้ตั้งแต่ตอนต้นจนถึงตอนที่ 5(ภาคต้น) สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงพระนิพนธ์ต่อตอนที่5ภาคปลาย และตอนที่ 6 และได้มีการเรียบเรียงต่อภาคที่ 7-10 เพื่อพิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ผู้ทรงครองวัด

/* Products stats */