ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

ชำแหละรามเกียรติ์

SOLD OUT
฿40.00
ผลงานของ ภิกขุโพธิ์แสนยานุภาพประเภทปก อ่อนกระดาษ ปอนด์พิมพ์ครั้งที่ 2ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2522จัดพิมพ์โดย อาจินต์ ปัญจพรรค์หนา 174 หน้าขนาด 130x190 มม.สภาพหนังสือ:สันหนังสือเหลือง และเป็นจุดเหลืองประปราย ,
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ปรัชญา,ศาสนา
  • รหัสสินค้า : 017511

รายละเอียดสินค้า ชำแหละรามเกียรติ์

ผลงานของ ภิกขุโพธิ์แสนยานุภาพ
ประเภทปก อ่อน
กระดาษ ปอนด์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2522
จัดพิมพ์โดย อาจินต์ ปัญจพรรค์
หนา 174 หน้า
ขนาด 130x190 มม.
สภาพหนังสือ:สันหนังสือเหลือง และเป็นจุดเหลืองประปราย , โดยรวมสภาพค่อนข้างดี

รายละเอียดเพิ่มเติม:
เมื่อพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยเรามาแต่โบราณกาล รามเกียรติ์ ก็เป็นของคู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบารณกาลาเช่นเดียวกัน รามเกียรติ์ นี้เกี่ยวข้องกับการดับทุกข์ ดับปัญหาในชีวิตประจำวัน รามเกียรติ์ เป็นเรื่องปริศนาธรรมในพุทธศาสนาแต่อยู่ในรูปของนิทานหรือนิยายปรัมปรา
รามเกียรติ์ ได้ชี้แนวปฏิบัติธรรมเพื่อเอาชนะกิเลสและความดับทุกข์ในชีวิตประจำวันของคนเราโดยตรง ดังนั้นจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่า รามเกียรติ์ ถอดรูปจากหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่เป็นนามธรรมมาเป็นรูปธรรมในลักษณะของนิยาย เพื่อเป็นภาชนะรองรับสาระทางธรรมะไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้...