ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

วรรนคดีสารเล่มปถมเริกส์ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๔๘๕

SOLD OUT
฿299.00
ประเภทปก อ่อนกระดาษ ธรรมดาพิมพ์ครั้งที่ 1ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2485จัดพิมพ์โดย วรรณคดีสมาคมแห่งประเทศไทยหนาประมาณ 180 หน้าขนาด 165x230 มม.สภาพหนังสือ:ปกมอมแมมถลอกแหว่ง มีรอยเปื้อนคราบน้ำตามภาพ , มีรอยถลอกแหว
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : นิตยสาร วารสาร เล่มปฐมฤกษ์ ปี1เล่ม1
  • รหัสสินค้า : 016571

รายละเอียดสินค้า วรรนคดีสารเล่มปถมเริกส์ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๔๘๕

ประเภทปก อ่อน
กระดาษ ธรรมดา
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2485
จัดพิมพ์โดย วรรณคดีสมาคมแห่งประเทศไทย
หนาประมาณ 180 หน้า
ขนาด 165x230 มม.
สภาพหนังสือ:ปกมอมแมมถลอกแหว่ง มีรอยเปื้อนคราบน้ำตามภาพ , มีรอยถลอกแหว่งที่ขอบด้านบนไปบ้างแต่ไม่โดนข้อความ , ตัวเล่มมีรอยเปื้อนคราบน้ำที่ขอบหนังสือตลอดเล่ม , สันหนังสือเหลืองคล้ำและมีรอยเปื้อนเป็นช่วงๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม:
วรรนคดีสาร จัดพิมพ์โดย วรรณคดีสมาคมแห่งประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลสมัย จอมพล แปลก พิบูลสงคราม ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ 27 มิถุนายน 2485 โดยท่านจอมพล เป็นนายกสมาคม มีอุปนายกคือ นายยง อนุมานราชธน(พระยาอนุมานราชธน) , นายวิจิตร วิจิตรวาทการ (หลวงวิจิตรวาทการ) และมีกรรมการที่ปรึกษาคือ พระนางเธอ ลักษมีลาวัณย์, ท่านผู้หญิง พิบูลสงคราม ฯลฯ มีเครื่องหมายของสมาคม ลักษณะเป็นรูป พระสุรัสวดี หัตถ์ถือม้วนพระคัมภีร์ ประทับเหนือดอกบัว สำนักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ที่ ทำเนียบสามัคคีชัย จังหวัดพระนคร ผลงานบางอย่างของวรรณคดีสมาคมฯ จัดพิมพ์เป็นนิตยสารชื่อ วรรนคดีสาร โดยมีพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร(พระยศในขณะนั้น) ทรงเป็นบรรณาธิการ ตีพิมพ์ด้วยภาษาวิบัติทั้งเล่ม
สารบาน
1.อภินันทนาการแด่วรรนคดีสาร-พนะ ท่านนายกรัถมนตรี
2.บทบรรนาธิการ-บรรนาธิการ
3.รำพึงถึงทหาน-พนะ พ.ท.ท่านผู้หยิง พิบูลสงคราม
4.ขนฺติ หิตสุขาวหา-พระนางเทอ ลักสมีลาวันย์
5.ปากกา-หม่อมกอบแก้ว อาภากร
6.ความสุขของฉัน-พนะ นายวิจิตร วิจิตรวาทการ
7.ต้อยตลิ่ง-มรกต
8.สงครามสามประการ-นายเชย สุนทรพิพิธ
9.กวียอ่มเพ่งมองไนแง่งาม-นายเพียร ราชธัมนิเทส
10.มนุสชาติกับพรึกสชาติ-พ.อ. น. สารานุประพันธ์
11.โอวาทพระเตมีย์-นายสนิท สตะกูรมะ
12.เกิดเปนไทย-นายประเสิด ทรัพย์สุนทร
13.เบิกโรง-อัจฉรพรรน
14.สิ่งที่ฉันชอบ-นายทอง สืบ สุภุมาร์ค
15.กลอนสุภาพ-นายเปลื้อง นะนคร
16.ประวัติกวีไทย-นายวรเวทย์ สิวะสริยานนท์
17.วรรนคดีไทย-ธ. หยู่โพธิ์
18.สิ่งที่คิดเห็นไนเรื่องคาวี-นายสง่า กาญจนาคพันธ์
19.กิจการสมาคม-เลขาธิการวรรนคดีสมาคม