ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

แบบเรียนสังคมศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1


SOLD OUT
ผลงานของ อิ่มใจ วุฒิกุล และ ม.ร.ว.พันธุ์นิวัทธ์ เกษมสันต์ประเภทปก ปกอ่อน กระดาษ ธรรมดาพิมพ์ครั้งที่ 15ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2517จัดพิมพ์โดย องค์การค้าของคุรุสภาหนา 84 หน้าขนาด 185x260 มม. สภาพหนังสือ:ปกถลอก
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : มานี มานะ , แบบเรียนเก่า , นิทานร้อยบรรทัด , แบบเร
  • รหัสสินค้า : 016442

รายละเอียดสินค้า แบบเรียนสังคมศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

ผลงานของ อิ่มใจ วุฒิกุล และ ม.ร.ว.พันธุ์นิวัทธ์ เกษมสันต์
ประเภทปก ปกอ่อน
กระดาษ ธรรมดา
พิมพ์ครั้งที่ 15
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2517
จัดพิมพ์โดย องค์การค้าของคุรุสภา
หนา 84 หน้า
ขนาด 185x260 มม.
สภาพหนังสือ:ปกถลอก มีรอยแหว่งที่มุมบนขวามเล็กน้อยตามภาพ ,ใบรองปกมีลายเซ็นต์เจ้าของเดิม มีรอยถลอก กรอบแหว่งตามขอบเล็กน้อย, กระดาษเหลืองตามขอบ มีรอยขีดเส้นใต้ข้อความ จดโน๊ตย่อในเล่มหลายแห่ง , สันหนังสือเหลือง

รายละเอียดเพิ่มเติม:
สารบาญ
ประวัติศาสตร์ไทย
บทที่1 ถิ่นเดิมของไทย
บทที่2 อาณาจักรน่านเจ้า
บทที่3 การอพยพ
บทที่4 แหลมสุวรรณภูมิก่อนไทยอพยพเข้ามา
บทที่5 การตั้งภูมิลำเนาของชาติไทยในแหลมสุวรรณภูมิ
บทที่6 การตั้งกรุงสุโขทัย
บทที่7 การปกครองและวัฒนธรรมของกรุงสุโขทัย
บทที่8 การสถาปนากรุงศรีอยุธยา
บทที่9 การปกครองสมัยกรุงศรีอยุธยา
บทที่10 วัฒนธรรมสมัยกรุงศรีอยุธยา
ประวัติศาสตร์ต่างประเทศ
บทที่11 สาธารณรัฐเขมร
บทที่12 สหภาพพม่า
บทที่13 มอญ
บทที่14 เวียดนาม
บทที่15 ราชอาณาจักรลาว
บทที่16 สหพันธ์มาเลเซีย