ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

วิทยาศาสตร์เบื้องต้นชั้นประถมปีที่4 (ฉบับ ทวพ.)


SOLD OUT
เรียบเรียงโดย ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบลประเภทปก อ่อนกระดาษ ธรรมดาพิมพ์ครั้งที่ 25 ฉบับแจกเด็กนักเรียนยืมเรียนปีที่พิมพ์ พ.ศ.2520สำนักพิมพ์ ไทยวัฒนาพานิชหนา 128 หน้าขนาด 150x215 มม. สภาพหนังสือ:ปกมี
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : มานี มานะ , แบบเรียนเก่า , นิทานร้อยบรรทัด ฯลฯ
  • รหัสสินค้า : 016391

รายละเอียดสินค้า วิทยาศาสตร์เบื้องต้นชั้นประถมปีที่4 (ฉบับ ทวพ.)

เรียบเรียงโดย ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล
ประเภทปก อ่อน
กระดาษ ธรรมดา
พิมพ์ครั้งที่ 25 ฉบับแจกเด็กนักเรียนยืมเรียน
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2520
สำนักพิมพ์ ไทยวัฒนาพานิช
หนา 128 หน้า
ขนาด 150x215 มม.
สภาพหนังสือ:ปกมีรอยขีดข่วน รอยถลอก รอยยับเล็กน้อย , กระดาษเหลืองตามขอบ และ สันหนังสือเหลือง และเป็นจุดเหลืองประปราย,  โดยรวมสภาพค่อนข้างดี , มีให้บริการมากกว่าหนึ่งเล่มโดยจะเลือกเล่มสภาพที่ดีที่สุดให้บริการตามลำดับก่อนหลัง

รายละเอียดเพิ่มเติม:
เรียบเรียงโดย ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล ตามหลักสูตรประโยคประถมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2503 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ถ้อยคำที่เหมาะสม และมีรูปภาพประกอบสี่สีสวยงามชัดเจนตลอดเล่ม อีกทั้งเนื้อเรื่องของแต่ละเรื่อง ก็คัดเลือกเอามาจากเรื่องที่เด็กคุ้นเคยหรือพบเห็นอยู่ มุ่งส่งเสริมให้เด็กเป็นคนช่างคิดช่างค้นคว้า มีเหตุผลอันเป็นวิธีที่จะเริ่มเรียนวิทยาศาสตร์โดยแท้
เนื้อหาตามสารบาญ ดังนี้
-สิ่งแวดล้อมที่จับต้องได้
-ลักษณะความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต
-ความแตกต่างระหว่างพืชและสัตว์
-พืชนี้มีประโยชน์อย่างไร
-คุณและโทษของสัตว์
-จุลชีวัน
-การเกษตร
-สิ่งไม่มีชีวิต
-น้ำทะลเและผลิตผล
-ดินและผลิตผลจากดิน
-ลมฟ้าอากาศ
-ปรากฏการณ์ธรรมชาติ
-แรงธรรมชาติ
-การเพาะเลี้ยงและการบำรุงพันธุ์
-การสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
-การเปลี่ยนแปลง