ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

โฉมหน้าจักรพรรดินิยม , จักรพรรดินิยมทางเศรษฐกิจ

SOLD OUT
฿75.00
ผลงานของ มณี ศูทรวรรณ , อารักษ์ เอกราช ปกอ่อน กระดาษธรรมดา พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2517 จัดพิมพ์โดย แนวร่วมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หนา 269 หน้า***ปกถลอกตามขอบ มีรอยขีดข่วนเล็กน้อย,ใบรองปกมีตรายางชื่อเจ้าขอ
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ประวัติศาสตร์,สังคม,การเมือง และ หนังสือต้องห้าม
  • รหัสสินค้า : 014630

รายละเอียดสินค้า โฉมหน้าจักรพรรดินิยม , จักรพรรดินิยมทางเศรษฐกิจ

ผลงานของ มณี ศูทรวรรณ , อารักษ์ เอกราช ปกอ่อน กระดาษธรรมดา พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2517 จัดพิมพ์โดย แนวร่วมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หนา 269 หน้า

***ปกถลอกตามขอบ มีรอยขีดข่วนเล็กน้อย,ใบรองปกมีตรายางชื่อเจ้าของเดิมประทับอยู่,กระดาษเหลืองตามขอบๆและเป็นจ้ำเล็กน้อยบางหน้า,สันหนังสือเริ่มเหลืองและเป็นจุดเล็กน้อยประปราย,ตัวเล่มสภาพค่อนข้างดี***

"จักรพรรดินิยม หมายความว่า ลัทธิแผ่อำนาจ , ลัทธิขยายอาณาจักร
...นับตั้งแต่การปฏิวัติทางอุตสาหกรรมเมื่อศตวรรษที่ 18 เป็นต้น เรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิต ความสัมพันธ์ ทางการผลิต อย่างมากมายเท่าที่เคยปรากฎมาของระบบการผลิตของมนุษย์นับตั้งแต่สังคมบุพกาล การค้นพบวิทยาการใหม่ๆของระบบความสัมพันธ์ทางการผลิต ก่อให้เกิดการผลิตที่ผลิตได้อย่างมากมายภายในเวลาน้อย จนในที่สุดทำให้ตลาดภายในประเทศอิ่มตัว เพื่อเป็นการให้เกิดความสมดุลระหว่างอัตราส่วนของอุปสงค์ และอุปทาน การขายตลาดภายนอกประเทศจึงเกิดขึ้น นอกจากการต้องการตลาดแล้ว ความต้องการวัตถุดิบซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ในประเทศอย่างจำกัด จึงกล่าวได้ว่าปัจจัยสองอย่างนี้เองที่เป็นตัวหลักในการก่อให้มีการแพร่ขยายจนเกิดเป็นลัทธิล่าอณานิคม คือจักรพรรดิยม(Imprerialism) นั่นเอง..."