ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

ลัทธิตรัยราษฎร์ซามิ่นจูหงี (San Min Chu I : The Three Principles of The People)

฿0.00
ลัทธิตรัยราษฎร์ซามิ่นจูหงี หรือ ลัทธิไตรราษฎร์(San Min Chu I : The Three Principles of The People) ของซุนยัตเซ็น ที่กลายเป็นคัมภีร์ปฏิวัติของฝ่ายสาธารณรัฐนิยม และ เป็นหนังสือต้องห้ามเล่มแรก ๆ ข
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : หนังสือในตู้ส่วนตัว(ไม่ขายครับ)
  • รหัสสินค้า : 014146

รายละเอียดสินค้า ลัทธิตรัยราษฎร์ซามิ่นจูหงี (San Min Chu I : The Three Principles of The People)

ลัทธิตรัยราษฎร์ซามิ่นจูหงี หรือ ลัทธิไตรราษฎร์  (San Min Chu I : The Three Principles of The People) ของซุนยัตเซ็น ที่กลายเป็นคัมภีร์ปฏิวัติของฝ่ายสาธารณรัฐนิยม และ เป็นหนังสือต้องห้ามเล่มแรก ๆ ของการเมืองในระบอบใหม่
เป็นผลงานของคณะหนังสือพิมพ์หลักเมือง โดย นายตันบุญเทียม อังกินันท์ (ต.บุญเทียม) เจ้าของรวบรวมผู้พิมพ์ พิมพ์ที่โรงพิมพ์หลักเมือง(บุญทวีผล) สำนักงานตลาดใหม่ กรมภูธเรศดำรงค์ศักดิ์ ถ.เจริญกรุง โทรศัพท์หมายเลข 364 พระนคร ได้รับการตีพิมพ์ซ้ำครั้งที่ 2 โดย พันตำรวจเอกพัฒน์ นีลวัฒนานนท์ ใน พ.ศ.2495 สนพ.โอเดียนสโตร์
เนื้อหาแบ่งออกเป็นสามภาคดังนี้
ภาคหนึ่ง มิ่นจ๊กจูหงี ผดุงชาติและกำเหนิดประชาชน (The Principle of The People) หนา 275 หน้า
ภาคสอง มิ่นค้วนจูหงี ผดุงสิทธิและอำนาจในการปกครองของประชาชน (The Principle of Democracy) หนา 375 หน้า
ภาคสาม มิ่นแซจูหงี ผดุงสิทธิอาชีวะทางเศรษฐกิจของประชาชนพลเมือง (The Principle of Livelihood) หนา 290 หน้า

"ซามิ่นจูหงี หรือ ลัทธิไตรราษฎร์นี้ เปนคำสุนทรพจน์ของ ท่านหมอซุนยัดเซ็น ปิตาจารย์ผู้นำความเจริญมาเพาะ และเผยแผ่ให้ชนชาวจีนได้รับแสงสว่างแห่งอารยะ ท่านได้กล่าวไว้อย่างจับใจซึ้งที่สุด น้อมใจให้ผู้ที่ได้อ่านได้ทราบรู้สึกนิยมในความสุขุมของคำที่ท่านหมอซุนยัดเซ้นกล่าวไว้ทุกระยะ กอปร์ด้วยคุณพิเศษดังที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้วฉนี้ "ซามิ่นจูหงี" ของท่านหมอซุนยัดเซ็น จึงได้ถูกแปลออกจากภาษาจีนเปนภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษาที่แพร่หลายไพศาลที่สุดในโลก นำความนิยมในสุนทรพจน์ของท่านหมอซุนให้แพร่หลายไปทั่วนานาประเทศ
ข้าพเจ้าได้ดำริให้คณะหลักเมืองแปลใจความของหนังสือ "ซามิ่นจูหงี" ลงในหนังสือหลักเมือง ซึ่งข้าพเจ้าเป็นเจ้าของลงเป็นลำดับเรื่อยมา...ทั้งประสงค์ให้ท่านทั้งหลายทราบซึ้งถึงความสุขุมในคำสุนทรพจน์อันน่าฟัง ของท่านหมอซุนยัดเซ็น ปิตาจารย์แห่งคณะก๊กมิ่นตั๋งนั้นด้วย....นายตันบุญเทียมเจ้าของหนังสือพิมพ์หลักเมือง ในพระนคร"

หนังสือเล่มนี้สำคัญอย่างไรโปรดหา "ประวัติศาสตร์การเมืองไทยเกี่ยวเนื่องกับจีนสยาม แนวคิดและความเคลื่อนไหวของชาวจีนกว่อมินตั๋ง" ผลงานของ กำพล จำปาพันธ์ นักวิชาการอิสระ สมาชิกมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน  อ่านประกอบ