ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

รหัส02-แบบเรียนภาษาไทยชั้นประถมปีที่2-7 (5 เล่มครบชุด)

SOLD OUT
฿0.00
แบบเรียนภาษาไทยชุดนี้ จัดทำไปในแนวเดียวกัน กล่าวคือคัดเลือกความเรียง นิทาน ตลอดจนคำประพันธ์บางตอนบางเรื่องมารวมไว้ในที่เดียวกัน เรื่องส่วนมากแต่ละเรื่องประกอบด้วย คำนำ เนื้อเรื่อง คำอธิบายศัพท์ และกิจ
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : หนังสือประมูล
  • รหัสสินค้า : 013855

รายละเอียดสินค้า รหัส02-แบบเรียนภาษาไทยชั้นประถมปีที่2-7 (5 เล่มครบชุด)

แบบเรียนภาษาไทยชุดนี้ จัดทำไปในแนวเดียวกัน กล่าวคือคัดเลือกความเรียง นิทาน ตลอดจนคำประพันธ์บางตอนบางเรื่องมารวมไว้ในที่เดียวกัน เรื่องส่วนมากแต่ละเรื่องประกอบด้วย คำนำ เนื้อเรื่อง คำอธิบายศัพท์ และกิจกรรม สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ในแบบเรียนนี้ เป็นเพียงตัวอย่างพอเป็นแนวทางช่วยครูในการสอนเท่านั้น ครูอาจพิจารณาดัดแปลงตามความเหมาะสม ตามแก่กาลเทศะและความสะดวก
อนึ่ง นอกจากจะเป็นแบบเรียนสำหรับเรียนรู้เรื่องราว และวรรณคดีบางเรื่องของไทย อันจะช่วยเพาะนิสัยให้รักการอ่านมากขึ้นแล้ว ยังมุ่งหมายจะให้ช่วยส่งเสริมการสอนคัด เรียงความ ย่อความ ตลอดจนหลักภาษา การเขียน และการอ่านออกเสียงให้ถูกต้องอีกด้วย...คำแนะนำในการใช้แบบเรียน โดยคณะกรรมการดำเนินการปรับปรุงหนังสือภาษาไทย

เล่ม 1 แบบเรียนภาษาไทยเล่ม1ชั้นประถมปีที่3 พิมพ์ครั้งที่ 25 (เพิ่มเติมครั้งที่1) พ.ศ.2522 ราคาหน้าปก 6.00 บาท หนา 145 หน้า
เนื้อหาเริ่มที่
ระฆังดังหง่างหง่าง ฆ้องใหญ่กว้างครางหึ่งหึ่ง
กลองหนังดังตึงตึง ตีกระดึงดังกริ่งกริ่ง
สารบาญ อาทิ
เด็กเลี้ยงแกะ, รีๆข้าวสาร , แม่ไก่ , มอญซ่อนผ้า , สัตว์สวยป่างาม,โคนันทิวิศาล,วิชาเหมือนสินค้า ,หมากับเงา , มดแดง , ตี่จับ , พ่อเมืองลพบุรีได้เป็นเจ้ากรุงสุโขทัย , เป็นนกอะไรดีเอ่ย ฯลฯ

เล่ม 2 แบบเรียนภาษาไทยเล่ม2ชั้นประถมปีที่4 ปกอ่อน กระดาษธรรมดา พิมพ์ครั้งที่ 22 พ.ศ.2520 ราคาหน้าปก 4.25 บาท หนา 137 หน้า
เนื้อหาประกอบด้วย
1.สยามานุสสติ
2.ความกรุณาปราณี
3.พระปฐมเจดีย์
4.พลายแก้วบวชเณร
5.มะกะโท
6.พระแก้วมรกต
7.เพลงพวงมาลัย
8.ทีฆาวุกุมาร
9.ลูกน้อยหอยสังข์
10.หญิงหม้ายกับบุตร
11.ข้าหน่อยแม่นางกอยเอย
12.นายเถื่อนเป็นายเมือง
13.เกาะผีเสื้อ
14.นายสุดจินดา
15.โมกขศักดิ์
16.พระพุทธบาท ..."

เรียนภาษาไทยเล่ม3 ชั้นประถมปีที่5 ปกอ่อน กระดาษธรรมดา พิมพ์ครั้งที่ 19(เพิ่มเติมครั้งที่ 1) พ.ศ.2521 ราคาหน้าปก 8.50 บาท หนา 309 หน้า
เนื้อหาตามสารบาญ อาทิ
-พุทธานุภาพ/พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
-กระเช้าสีดา/พระสารประเสริฐ
-ฉุยฉาย/สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
-ศรีปราชญ์/ขุนสุนทรภาษิต
-สวนสัตว์/หม่อมราโชทัย
-แม่จ๋า/เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
-กราวกีฬา/เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี และอื่น ๆ รวม 20 เรื่อง

แบบเรียนภาษาไทยเล่ม4 ป.6 ปกอ่อน กระดาษธรรมดา พิมพ์ครั้งที่ 15 พ.ศ.2519 ราคาหน้าปก 6.00 บาท หนา 226 หน้า
เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย
-ปฐม ก กา ของเก่า
-ชมนก โดย พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)
-การสงครามที่เมืองตาก พระราชนิพนธ์ของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ
-จดหมายเหตุรายวัน พระนิพนธ์ของ สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ
-พระอภัยมณี โดย สุนทรภู่
-นิทานอิหร่านราชธรรม ฉบับหอสมุดแห่งชาติ
-บทละครเรื่องโพงพาง พระราชนิพนธ์ของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ
-นิทานเทียบสุภาษิต (กถากุสุมมัญชรี) ก.แพะกับเสือ ข.พระนล ฉบับหอสมุดแห่งชาติ
-จดหมายเหตุของหม่อมราโชทัย โดย หม่อมราโชทัย
-นรางกุโรวาท พระนิพนธ์ของ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
-หุ่นจีนเรื่องซวยงัก พระนิพนธ์ของ กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ
-อะแซหวุ่นกี้ จากพระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี
-พันท้ายนรสิงห์ จากพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา
-นายขนมต้ม จากพระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี
-ปะขาวจันเพชร จากพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา

แบบเรียนภาษาไทยเล่ม5ชั้นประถมปีที่7 ปกอ่อน กระดาษธรรมดา ฉบับแจกนักเรียนยืมเรียน พิมพ์ พ.ศ.2516 หนา 315 หน้า
เนื้อหาที่เรียงตามสารบาญประกอบด้วย
-จดหมายเหตุเรื่องประพาสต้น พระนิพนธ์ใน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
-ขุนช้างขุนแผน
-ไขภาษาของ อ.น.ก. ผลงานของ อำมาตย์เอก พระยาอุปกิตศิลปสาร
-รามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
-สามก๊ก แปลและเรียบเรียงโดย เจ้าพระยาพระคลัง(หน)
-ราชาธิราช แปลโดย เจ้าพระยาพระคลัง , พระยาอินทอัคราช , พระภิรมรัศมี และ พระศรีภูริปรีชา

/* Products stats */