ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

วารสารโบราณคดี ARCHAEOLOGY ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 (เมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2511)

SOLD OUT
฿150.00
วารสารโบราณคดี เป็นวารสารราย 3 เดือน หรือออกปีละ 4 เล่ม จัดทำโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร ในยุคเริ่มต้น หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงเป็นบรรณาธิการ ฉบับปฐมฤกษ์เป็นฉบับพิมพ์แจกเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2509 ก่อนท
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : นิยตสาร,วารสาร,จุลสาร
  • รหัสสินค้า : 013836

รายละเอียดสินค้า วารสารโบราณคดี ARCHAEOLOGY ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 (เมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2511)

วารสารโบราณคดี เป็นวารสารราย 3 เดือน หรือออกปีละ 4 เล่ม จัดทำโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร ในยุคเริ่มต้น หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงเป็นบรรณาธิการ ฉบับปฐมฤกษ์เป็นฉบับพิมพ์แจกเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2509 ก่อนที่จะมาตีพิมพ์ปีที่ 1 เล่ม 1 ในเดือน กรกฎาคม 2510
"...บทความในหนังสือวารสารซึ่งท่านกำลังถืออยู่ในมือนี้ ตั้งใจจะให้เป็นบทความเกี่ยวกับวิชาโบราณคดีและวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง เหตุนั้นส่วนใหญ่จึงเป็นบทความของอาจารย์ที่ประจำทำงานอยู่ในคณะโบราณคดี นอกจากนั้นก็อาจเป็นบทความของนักศึกษาในคณะโบราณคดีที่เห็นว่าดีและของบุคคลภายนอกอีกบ้าง..."บางตอนจากคำนำของ ศ.ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล ในวารสารโบราณคดีปีที่ 1 เล่ม 1
ปกอ่อน กระดาษธรรมดา ขนาด 185x240 มม. หนา 132 หน้า พร้อมภาพประกอบขาวดำบนกระดาษอาร์ต 12 ภาพ

***ปกมอมแมม มีรอยแหว่งตามขอบและมุมเล็กน้อยตามภาพ,กระดาษเหลืองตามขอบและเป็นจ้ำเล็กน้อยประปราย,สันหนังสือเหลือง ด้านล่างสีคล้ำเล็กน้อย***

"ภาพปก เศียรเทวรูปพระนารายณ์ ได้จากเมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูร
สารบาญ
-บทบรรณาธิการ
-รายงานเบื้องต้น โดย พิสิฐ เจริญวงศ์
-มหิษมรรททินี โดย ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล
-เมืองโบราณในลุ่มแม่น้ำบางปะกง โดย พระครูศรีมหาโพธิคณารักษ์
-วินิจฉัยศัพท์โบราณตามแนวหลักภาษาศาสตร์ โดย เสนีย์ วิลาวรรณ
-ข้อปลีกย่อยเกี่ยวกับโบราณคดีไทย โดย ปรีชา ศรีชลาลัย
-ความสำคัญของศิลปโบราณวัตถุสถาน โดย บรรจบ เทียมทัด
-วัฒนธรรมตะวันตกกับนครเชียงใหม่ โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์
-โบราณคดีทางอากาศ โดย สินชัย กระบวนแสง
-เมืองไชยปราการอยู่ที่ไหน? โดย สงวน โชติสุขรัตน์
-รายงานการค้นคว้าเรื่องชุมชนโบราณในจังหวัดร้อยเอ็ด โดย ชุมนุมศึกษาวัฒนธรรม-โบราณคดี
-โบราณคดีวิจารณ์  โดย ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล และ ขรรค์ชัย บุนปาน..."