ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

อักขราภิธานศรับท์ Dictionary of the Siamese Language

จำหน่ายแล้ว
SOLD OUT
องค์การค้าของคุรุสภา นำมาพิมพ์ใหม่โดยถ่ายภาพจากต้นฉบับเดิม พ.ศ.2514 ปกแข็ง หนา828 หน้า ขนาด 220x290 มม.***สันหนังสือเริ่มเหลืองเล็กน้อย,โดยรวมสภาพดี***"อักขราภิธานศรับท์ Dictionary of the Sia
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : กฎหมาย,พจนานุกรม,สารานุกรม,หนังสืออ้างอิง,คู่มือฯล
  • รหัสสินค้า : 010097

รายละเอียดสินค้า อักขราภิธานศรับท์ Dictionary of the Siamese Language

องค์การค้าของคุรุสภา นำมาพิมพ์ใหม่โดยถ่ายภาพจากต้นฉบับเดิม พ.ศ.2514 ปกแข็ง หนา828 หน้า ขนาด 220x290 มม.

***สันหนังสือเริ่มเหลืองเล็กน้อย,โดยรวมสภาพดี***

"อักขราภิธานศรับท์ Dictionary of the Siamese Language เป็นคำไทยอธิบายความโดยพิสดารตามภาษาไทย ข้าพเจ้า หมดปรัดเลได้ให้อาจารย์ทัดคัดแปล และอธิบายโดยละเอียดตามวิธีอักษรสยามภาคย์ เมื่อ จ.ศ.1235 (พ.ศ. 2416)..
สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาวรรณคดี,ประวัติศาสตร์ สมัย ร.4-ร.5 ต้องมีไว้เป็นอาวุธประจำกาย เพื่อหาความหมายของถ้อยคำนั้น ๆ..."