ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

ไท และ จ้วง ในมณฑลยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีน บทวิเคราะห์จากข้อมูลภาคสนาม

SOLD OUT
฿125.00
ผลงานของ ร.ศ.สุมิตร ปิติพัฒน์ และ ร.ศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ ปกอ่อน กระดาษอาร์ต พร้อมภาพประกอบสี่สีและขาวดำ พิมพ์เผยแพร่ครั้งที่ 1 พ.ศ.2543 โดยสถาบันไทยคดีศึกษา ม.ธรรมศาสตร์จำนวนพิมพ์ 1,000 เล่ม หนา 5
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ประวัติศาสตร์,สังคม,การเมือง และ หนังสือต้องห้าม
  • รหัสสินค้า : 010017

รายละเอียดสินค้า ไท และ จ้วง ในมณฑลยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีน บทวิเคราะห์จากข้อมูลภาคสนาม

ผลงานของ ร.ศ.สุมิตร ปิติพัฒน์ และ ร.ศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ ปกอ่อน กระดาษอาร์ต พร้อมภาพประกอบสี่สีและขาวดำ พิมพ์เผยแพร่ครั้งที่ 1 พ.ศ.2543 โดยสถาบันไทยคดีศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ จำนวนพิมพ์ 1,000 เล่ม หนา 58 หน้า ขนาด 185x260 มม.

***ปกมีรอยถลอกตามขอบเล็กน้อย,หนังสือสภาพใหม่***

"ผู้วิจัยได้มีโอกาสเดินทางไปสำรวจคนไทและจ้วงในแถบตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลยุนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ผู้วิจัยได้ข้อมูลหลักจากการสัมภาษณ์ผู้รู้เรื่องวัฒนธรรมประเพณีและผู้ประกอบพิธีกรรมของชนเผ่าแต่ละกลุ่ม จากนั้นจึงได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกันเองและเทียงเคียงกับข้อมูลจากเอกสารประวัติศาสตร์ของจีน ทำให้สามารถค้นพบเค้าเงื่อนความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมของบรรพบุรุษคนไทกลุ่มต่าง ๆ ในจีนตอนใต้กับวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนโบราณแห่งลุ่มแม่น้ำเหลือง เมื่อประมาณ 3000 ปี มาแล้วข้อมูลและข้อค้นพบดังกล่าวจ่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการและผู้สนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมไทและจีนในสมัยโบราณตลอดถึงประเด็นเกี่ยวกับถิ่นกำเนิดของวัฒนธรรมไทอีกด้วย..."