ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

ขบวนการฟื้นฟูภาษา ความเชื่อ และพิธีกรรมของไทอาหม ในรัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย

SOLD OUT
โครงการวิจัยได้รับทุนสนับสนุนจาก สถาบันไทยคดีศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ โดย ร.ศ.สุมิตร ปิติพัฒน์ และ นายดำรงพล อินทร์จันทร์ ปกอ่อน กระดาษอาร์ต พร้อมภาพประกอบสี่สีพิมพ์เผยแพร่ครั้งที่ 1 พ.ศ.2546 จำนวนพิมพ์ 1
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ประวัติศาสตร์,สังคม,การเมือง และ หนังสือต้องห้าม
  • รหัสสินค้า : 010016

รายละเอียดสินค้า ขบวนการฟื้นฟูภาษา ความเชื่อ และพิธีกรรมของไทอาหม ในรัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย

โครงการวิจัยได้รับทุนสนับสนุนจาก สถาบันไทยคดีศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ โดย ร.ศ.สุมิตร ปิติพัฒน์ และ นายดำรงพล อินทร์จันทร์ ปกอ่อน กระดาษอาร์ต พร้อมภาพประกอบสี่สี พิมพ์เผยแพร่ครั้งที่ 1 พ.ศ.2546 จำนวนพิมพ์ 1,000 เล่ม หนา 84 หน้า ขนาด 185x260 มม.

***ปกมีรอยถลอกตามขอบเล็กน้อย,หนังสือสภาพใหม่***

"รายงานฉบับนี้นำเสนอข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับความเชื่อและพิธีกรรมของคนไทอาหมในรัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นกลุ่มคนไทซึ่งใช้ภาษาอัสสัม และนับถือศาสนาฮินดู หากกลุ่มหมอชาวอาหมยังคงเก็บรักษาคัมภีร์โบราณและใช้ภาษาไทในพิธีกรรมตามความเชื่อดั้งเดิมได้จนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นได้มีการก่อตั้งสมาคมและองค์กรในการเคลื่อนไหวเพื่อฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และมีความกระตือรือร้นในการติดต่อกับกลุ่มคนไทกลุ่มอื่นๆ โดยเฉพาะคนไทยเป็นอย่างมาก การศึกษาด้านความเชื่อและพิธีกรรมของคนไทอาหมทำให้สามารถเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมของคนไทก่อนรับพุทธศาสนา รวมทั้งกระบวนการฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมของคนไทท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมหลักของกลุ่มชาติพันธุ์อื่นเพื่อสร้างเสริมอัตลักษณ์ให้เข้มแข็งในสังมคมที่มีคนหลายเชื้อชาติและศาสนาอาศัยอยู่ร่วมกัน อันน่าจะเป็นประโยชน์ในทางวิชาการด้านไทศึกษาต่อไป..."