ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

แม่เล่าให้ฟัง และพระนิพนธ์อื่น

฿0.00
รวม พระนิพนธ์ ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จัดแสดงเท่านั้นเล่ม 1 แม่เล่าให้ฟัง ปกอ่อน กระดาษธรรมดา พิมพ์ พ.ศ.2525 โดยกระทรวงศึกษาธิการ หนา 264 หน้า รวมภาพแ
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : หนังสือในตู้ส่วนตัว(ไม่ขายครับ)
  • รหัสสินค้า : 009874

รายละเอียดสินค้า แม่เล่าให้ฟัง และพระนิพนธ์อื่น

รวม พระนิพนธ์ ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จัดแสดงเท่านั้น

เล่ม 1 แม่เล่าให้ฟัง ปกอ่อน กระดาษธรรมดา พิมพ์ พ.ศ.2525 โดยกระทรวงศึกษาธิการ หนา 264 หน้า รวมภาพแทรกสี่สีบนกระดาษอาร์ตช่วงท้ายเล่ม กระทรวงศึกษาธิการจัดพิมพ์ในโครงการสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เล่ม 2 แม่เล่าให้ฟัง ปกแข็ง กระดาษอาร์ตมันพร้อมภาพประกอบ พิมพ์เนื่องในโอกาสสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีพระชนมายุ 80 พรรษา

"เนื้อหาในเล่มเล่าให้ฟังถึง พระราชประวัติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ระหว่าง พ.ศ.2443-2481"

เล่ม 3 พระราชธิดาในรัชกาลที่ 5 จัดพิมพ์ในวโรกาสที่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาปีบุษบากร พระชันษาครบ 90 ปี วันที่ 25 มิถุนายน 2524 พิมพ์ครั้งที่ 1 จำนวน 5,000 เล่ม

เล่ม 4 เวลาเป็นของมีค่า (Busy Fingers) ปกอ่อน กระดาษปอนด์ พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2530 หนา 206 หน้า กระทรวงศึกษาธิการจัดพิมพ์ในโครงการสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
"หนังสือพระนิพนธ์เรื่องนี้ ผู้อ่านจะได้รับทราบพระจริยาวัตรอันงดงามแนวปรัชญาและพระราชดำริในการดำเนินชีวิตแห่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทั้งจะได้ชมภาพงานฝีพระหัตถ์หลายประเภท แสดงถึงพระปรีชาสามารถทางศิลปกรรมอีกด้วย"

/* Products stats */