ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

โฉมหน้าจักรวรรดินิยม


SOLD OUT
ผลงานของกลุ่มศึกษาวิชาการจัดพิมพ์ ปกอ่อน กระดาษธรรมดา พิมพ์ครั้งที่2 พ.ศ.2523 หนา 219 หน้า***หน้าปกมีรอยถลอก มีรอยพับ กระดาษในเนื้อหามีเหลือง ปกหลังมีคราบเหลืองเป็นจ้ำๆ แต่เนื้อหาภายในยังอยู่ในสภาพดี*
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ประวัติศาสตร์,สังคม,การเมือง และ หนังสือต้องห้าม
  • รหัสสินค้า : 008920

รายละเอียดสินค้า โฉมหน้าจักรวรรดินิยม

ผลงานของกลุ่มศึกษาวิชาการจัดพิมพ์ ปกอ่อน กระดาษธรรมดา พิมพ์ครั้งที่2 พ.ศ.2523 หนา 219 หน้า

***หน้าปกมีรอยถลอก มีรอยพับ กระดาษในเนื้อหามีเหลือง ปกหลังมีคราบเหลืองเป็นจ้ำๆ แต่เนื้อหาภายในยังอยู่ในสภาพดี***

"นับตั้งแต่การปฏิวัติทางอุตสาหกรรมเมื่อศตวรรษที่ 18 เป็นต้น เรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิต ความสัมพันธ์ ทางการผลิต อย่างมากมายเท่าที่เคยปรากฎมาของระบบการผลิตของมนุษย์นับตั้งแต่สังคมบุพกาล การค้นพบวิทยาการใหม่ๆของระบบความสัมพันธ์ทางการผลิต ก่อให้เกิดการผลิตที่ผลิตได้อย่างมากมายภายในเวลาน้อย จนในที่สุดทำให้ตลาดภายในประเทศอิ่มตัว เพื่อเป็นการให้เกิดความสมดุลระหว่างอัตราส่วนของอุปสงค์ และอุปทาน การขายตลาดภายนอกประเทศจึงเกิดขึ้น นอกจากการต้องการตลาดแล้ว ความต้องการวัตถุดิบซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ในประเทศอย่างจำกัด จึงกล่าวได้ว่าปัจจัยสองอย่างนี้เองที่เป็นตัวหลักในการก่อให้มีการแพร่ขยายจนเกิดเป็นลัทธิล่าอณานิคม คือจักรพรรดิยม(Imprerialism) นั่นเอง..."