ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

วารสารธรรมศาสตร์ ปีที่3เล่มที่3 ว่าด้วย สิบสี่ตุลาคมกับอนาคตของเมืองไทย

SOLD OUT
฿125.00
วารสารธรรมศาสตร์ ฉบับพิเศษ ว่าด้วย สิบสี่ตุลาคมกับอนาคตของเมืองไทย ด้วยความร่วมมือจาก สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย และ โครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปกอ่อน กระดาษธรรมดา พิมพ์ครั้งที่ 1 เดือน พ
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : นิยตสาร,วารสาร,จุลสาร
  • รหัสสินค้า : 008798

รายละเอียดสินค้า วารสารธรรมศาสตร์ ปีที่3เล่มที่3 ว่าด้วย สิบสี่ตุลาคมกับอนาคตของเมืองไทย

วารสารธรรมศาสตร์ ฉบับพิเศษ ว่าด้วย สิบสี่ตุลาคมกับอนาคตของเมืองไทย ด้วยความร่วมมือจาก สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย และ โครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปกอ่อน กระดาษธรรมดา พิมพ์ครั้งที่ 1 เดือน พ.ค. 2517 หนา 221 หน้า ขนาด 185x250 มม.

***ปกสีหม่นเล็กน้อย,สันหนังสือด้านล่างสีคล้ำไปบ้าง,โดยรวมสภาพค่อนข้างดี***

"วารสารธรรมศาสตร์ เป็นวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ศิลปวิทยาการ ความรู้และความคิดเห็นใหม่ ๆ ในแขนงวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรมศาสตร์ ส่งเสริมให้อาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอผลงานทางวิชาการ และเพื่อให้เป็นเอกสารอ่านประกอบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ฉบับนี้มี นายรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ เป็นบรรณาธิการ นายทวี หมื่นนิกร เป็นผู้จัดการ และ นายชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ พวก ร่วมเป็นคณะบรรณาธิการ
สารบัญ
-บทบรรณาธิการ
-บทความพิเศษเรื่อง ข้าว โดย อัมมาร์ สยามวาลา
-การสัมนาเรื่องสิบสี่ตุลาคมกับอนาคตของเมืองไทย
-ผู้นำแต่ละรุ่นในประวัติศาสตร์ โดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
-ปัญหาการเมืองไทยในอนาคต : วิคราะห์โดยโครงสร้างทฤษฎี systems analysis โดย ลิขิต ธีระเวคิน
-แนวทฤษฎีการรวมกลุ่มในสังคมไทย และ "กลุ่มอิทธิพล" หลัง14-15 ตุลาคม 2516 โดย ม.ร.ว.พฤทธิสาน ชุมพล
-การเมืองไทยกับปฏิวัติตุลาคม โดย เสน่ห์ จามริก
-แนวโน้มเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงประชากรกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของไทย โดย สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
ภาคผนวก
-อนาคตของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา โดย พันศักดิ์ วิญญรัตน์
-นักเศรษฐศาสตร์มองกระบวนการประชาธิปไตยอย่างไร โดย เมธี ครองแก้ว..."
/* Products stats */