ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

ตำราหัดอ่านอักษรล้านนา คร่าวสี่บทและคำจ่ม


SOLD OUT
ของ พระยาพรหมโวหาร จัดทำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุดม รุ่งเรืองศรี หนังสือในโครงการตำรามหาวิทยาลัย ห้องจำหน่ายหนังสือ สำนักหอสมุดมหาวิยาลัยเชียงใหม่ ปกอ่อน กระดาษธรรมดา พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2529 หนา 140 ห
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : กฎหมาย,พจนานุกรม,สารานุกรม,หนังสืออ้างอิง,คู่มือฯล
  • รหัสสินค้า : 008600

รายละเอียดสินค้า ตำราหัดอ่านอักษรล้านนา คร่าวสี่บทและคำจ่ม

ของ พระยาพรหมโวหาร จัดทำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุดม รุ่งเรืองศรี หนังสือในโครงการตำรามหาวิทยาลัย ห้องจำหน่ายหนังสือ สำนักหอสมุดมหาวิยาลัยเชียงใหม่ ปกอ่อน กระดาษธรรมดา พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2529 หนา 140 หน้า ขนาด 140x260 มม. ***ปกมอมแมม มีรอยถลอกแหว่งและรอยยับเล็กน้อยตามภาพ,กระดาษเหลืองตามขอบและเป็นจ้ำๆบางหน้า,สันหนังสือสีคล้ำและเป็นจุดเหลืองประปราย*** "...โดยที่ผู้เขียนเป็นครูและได้เอาใจใส่ศึกษาภาษาและวรรณคดีของล้านนาตลอดเรื่อยมา ได้พิเคราะห์เห็นว่าน่าจะหาทางเผยแพร่และสนับสนุนให้กุลบุตร กุลธิดาชาวล้านนา หรือท่านผู้อื่นที่ใฝ่ใจให้สามารถอ่านและเขียนอักษรล้านนาได้บ้าง นอกจากนี้บางท่านอาจจะพอมีพื้นความรู้พอจะเข้าใจและใช้อักษรธรรมล้านนาได้บ้างแล้วก็ใคร่จะรื้อฟื้นหรือฝึกหัดอ่านอักษรนี้ให้คล่องขึ้นบ้าง... หากผู้สนใจทั่วไปจะพิจารณาดูวิธีการเขียน "คร่าวสี่บท" และ "คำจ่ม" ในฉบับนี้แล้วอาจรู้สึกว่าการเขียนศัพท์บางคำอาจไม่สอดคล้องกับที่เคยได้พบ โดยเฉพาะในการใช้ตัวสะกด ทั้งนี้เพราะผู้เขียนได้พิจารณาไปถึงระบบการเขียนทั้งแบบบาลีและแบบ "ไทยเดิม" ซึ่งถ้าพิจารณาดูหลักการโดยรอบคอบแล้ว ท่านที่ฉงนแต่แรกเริ่มนั้นอาจจะเห็นพ้องกับผู้เขียนก็ได้ พร้อมกันนี้ยังได้ทำฉบับปริวรรตเป็นอักษรไทยกลางให้ตรงกันกับคร่าวสี่บท และคำจ่ม คำต่อคำและบรรทัดต่อบรรทัด..."