ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

หนังสือเรียนภาษาไทย มานี-มานะ ครบชุด 12 เล่ม

฿0.00
เสนอราคาประมูลได้ที่กระทู้ในเวปบอร์ด ตามลิงค์นี้ http://www.su-usedbook.com/webboard.php?id=491369&cat_w=213&lang=th โดยระยะเวลาประมูลตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2550 จนถึง 9 กันยายน 2550 เวลา 18
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : หนังสือประมูล
  • รหัสสินค้า : 008324

รายละเอียดสินค้า หนังสือเรียนภาษาไทย มานี-มานะ ครบชุด 12 เล่ม

เสนอราคาประมูลได้ที่กระทู้ในเวปบอร์ด ตามลิงค์นี้
http://www.su-usedbook.com/webboard.php?id=491369&cat_w=213&lang=th
โดยระยะเวลาประมูลตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2550 จนถึง 9 กันยายน 2550 เวลา 18.00 น.

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 1 ฉบับยืมเรียน พิมพ์ที่โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว พ.ศ.2533 หนา 74 หน้า ***ปกมอมแมมและมีรอยถลอกตามภาพ***

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 2 ฉบับยืมเรียน พิมพ์ที่โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว พ.ศ.2532 หนา 93 หน้า ***ปกหน้ามีรอยตรายางประทับและรหัสเขียนด้วยปากกา,ปกหลังมีรอยเปื้อนคราบน้ำเป็นดวงๆเล็กน้อยตามภาพ***

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 14 พ.ศ.2533 พิมพ์ที่โรงพิมพ์คุรุสภา หนา 112 หน้า ***ปกถลอกมอมแมม มีรอยชื่อเจ้าของเดิมเขียนไว้ตามภาพ,ตัวเล่มยับเล็กน้อย***

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 2 ฉบับยืมเรียน พิมพ์ที่โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว พ.ศ.2532 หนา 113 หน้า ***ใบรองปกมีรอยตรายางโรงเรียนประทับอยู่,มุมบนขวาของตัวเล่มมีรอยแหว่งเล็กน้อย***

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 ฉบับยืมเรียน พิมพ์ที่โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว พ.ศ.2535 หนา 110 หน้า ***ปกถลอกเล็กน้อยและมีรอยตรายางโรงเรียนประทับและเขียนชื่อตามภาพ***

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2 ฉบับยืมเรียน พิมพ์ที่โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว พ.ศ.2536 หนา 106 หน้า ***ปกมีรอยยับและรอยถลอกตามภาพ,ตัวเล่มหน้าท้ายๆมีรอยยับเล็กน้อย***

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1 ฉบับยืมเรียน พิมพ์ที่โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว พ.ศ.2535 หนา 216 หน้า ***ปกถลอกเล็กน้อย,ใบรองปกมีรอยตรายางโรงเรียนประทับอยู่***

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 2 ฉบับยืมเรียน พิมพ์ที่โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว พ.ศ.2535 หนา 218 หน้า ***ปกถลอกมอมแมมเล็กน้อย,สันปกเป็นรอยบากแหว่งลงไปเล็กน้อย1รอย***

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1 ฉบับยืมเรียน พิมพ์ที่โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว พ.ศ.2535 หนา 195 หน้า ***ปกถลอกตามภาพ,สันหนังสือด้านบนมีเลข 39 เขียนด้วยปากกาเคมีสีแดง1แห่ง***

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 2 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 11 พิมพ์ที่โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว พ.ศ.2535 หนา 216 หน้า ***ปกถลอกและมีรอยตรายางโรงเรียนประทับตามภาพ***

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่ม 1 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 13 พิมพ์ที่โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว พ.ศ.2536 หนา 221 หน้า ***ปกถลอกยับ มอมแมมตามภาพ,ใบรองปกมีชื่อเจ้าของเดิมเขียนอยู่***

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่ม 2 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 14 พิมพ์ที่โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว พ.ศ.2536 หนา 297 หน้า ***ปกถลอกยับมอมแมม และมีชื่อเจ้าของเดิมเขียนอยู่ตามภาพ,มีรอยยับเล็กน้อยบางหน้า***
/* Products stats */