ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

สาธนา

SOLD OUT
฿44.00
ปรัชญานิพนธ์ของ ระพินทรนาถ ฐากูร ถอดความโดย ระวี ภาวิไล รูปประกอบโดย สมประสิทธิ์ โพธิ์ปัญญาศักดิ์ ปกอ่อน กระดาษปอนด์ พิมพ์ซ้ำโดย สนพ.ดอกไม้ พ.ศ.2532 หนา 182 หน้า***ปกถลอก สันมอมแมมเล็กน้อย,โดยรวมสภา
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ปรัชญา,ศาสนา
  • รหัสสินค้า : 007141

รายละเอียดสินค้า สาธนา

ปรัชญานิพนธ์ของ ระพินทรนาถ ฐากูร ถอดความโดย ระวี ภาวิไล รูปประกอบโดย สมประสิทธิ์ โพธิ์ปัญญาศักดิ์ ปกอ่อน กระดาษปอนด์ พิมพ์ซ้ำโดย สนพ.ดอกไม้ พ.ศ.2532 หนา 182 หน้า

***ปกถลอก สันมอมแมมเล็กน้อย,โดยรวมสภาพดี***

"..ในนิพนธ์ สาธนา นี้ ท่านระพินทรนาถ ยังได้แสดงทัศนะอันน่าสนใจได้ด้วยอย่างชัดเจนว่า ในการแสวงหาโมกษธรรมนั้น มนุษย์เราไม่จำเป็นและไม่ควรที่จะดิ้นรนขวนขวายหนีไปเสียจากโลกแห่งชีวิตประจำวันและธุระการงานนี้ และเน้นด้วยว่าความหลุดพ้นเป็นสภาพที่มนุษย์จะบรรลุได้ในปัจจุบัน ในชีวิตและในโลกนี้ กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ โลกียธรรมและโลกุตรธรรมหรือวัฏฏสงสารและนิพพาน เป็นสภาวะอันดำรงอยู่ด้วยกัน ข้อสำคัญคือ มนุษย์จะต้องกำจัด อวิชชา อันบดบังอยู่และให้จักษุเห็นธรรมเกิดขึ้น เพื่อจะได้เห็นและเข้าใจโลกอย่างที่เป็นจริง..."