ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

ปาจารยสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 7 มกราคม-มีนาคม 2516

SOLD OUT
฿60.00
เจ้าของคือ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยวิชาการศึกษา สาราณียกร คือ พิภพ ธงไชย ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการคือ ธรรมเกียรติ กันอริ และ อิสระ ปั้นชุด ฝ่ายศิลปะ คือ นิวัติ กองเพียร ปกอ่อน กระดาษธรรมดา หนา 120 หน้า***ปกห
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : นิยตสาร,วารสาร,จุลสาร
  • รหัสสินค้า : 007110

รายละเอียดสินค้า ปาจารยสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 7 มกราคม-มีนาคม 2516

เจ้าของคือ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยวิชาการศึกษา สาราณียกร คือ พิภพ ธงไชย ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการคือ ธรรมเกียรติ กันอริ และ อิสระ ปั้นชุด ฝ่ายศิลปะ คือ นิวัติ กองเพียร ปกอ่อน กระดาษธรรมดา หนา 120 หน้า

***ปกหลังและตัวเล่มด้านหลังมีรอยแหว่งที่สันปกด้านบนตามภาพ,กระดาษเหลืองเก่าตามขอบ***

\"สารบาญอาทิ
-ความคิดเรื่องการศึกษาผู้ใหญ่ โดย โกวิท วรพิพัฒน์
-การศึกษาทางเกษตรกรรมกับการพัฒนาประเทศ โดย รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
-การศึกษาทัศนะ:มติใหม่ของการศึกษา:ปฏิวัติ? โดย มวลชน เวชศาสตร์
-การศึกษาสำหรับชาวบ้านในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย สุชาติ สวัสดิ์ศรี
-ปฏิกิริยา:เสียงจากคนชนบท โดย แถมสุข นุ่มนนท์
-ครูในอุดมคติ โดย ส.ศิวรักษ์
-บทกวี โดย คาร์ล แซนเบิร์ก
-วรรณกรรมไทยปัจจุบัน: เงา ขุนคลัง ค่าของคน โดย ชำนะ ดวงงาม...\"
/* Products stats */