ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

บทความ

หนังสือเก่าที่น่าอ่าน ๑๐๐ เล่ม

28-11-2555 16:11:21น.

ในขณะที่บ้านเมืองกำลังวุ่นวายกับปัญหาทางการเมืองจนล่าสุด นายกรัฐมนตรี ก็ได้มีการตัดสินใจยุบสภา ไปเสียแล้ว โดยส่วนตัวผมคิดว่าทางแก้ทั้งหมดของปัญหานั้นจะต้องได้จากปัญญา ซึ่งทางเลือกหนึ่งของผมที่ก่อให้เกิดปัญญาก็คือการอ่านหนังสือ ยิ่งได้อ่านหนังสือดี ๆ ก็ยิ่งรู้สึกกระหายอยากอ่านอีก ไปเรื่อย ๆ ไม่รู้จักจบสิ้น วันนี้ผมก็เลยมีบทความเกี่ยวกับหนังสือเก่าที่น่าสนใจมาให้เสาะแสวงหาอ่านเพื่อเสริมสร้างปัญญาของเรากันต่อไปนะครับ

เมื่อประมาณเดือนก่อน ผมได้เข้าไปหาข้อมูลในเวปไซต์ ของ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย และได้พบกับหัวข้อข่าวHot ของเวปไซต์ดังกล่าว เมื่อได้อ่านแล้วพิจารณว่าน่าจะให้สาระและสร้างกิเลสให้แก่เพื่อน ๆ ผู้ชอบอ่านหนังสือเก่าในการแสวงหาให้ได้มาครอบครองเป็นแน่แท้ จึงนำมาเผยแพร่ต่อให้ได้รับทราบกันนะครับ โดยวิธีการคัดลอกมาทั้งหมด โดยไม่ได้ทำการตัดแต่งเพิ่มเติมแต่อย่างใด


ขอเชิญสมาชิกจัดพิมพ์หนังสือหายาก (หนังสือเก่าที่น่าอ่าน ๑๐๐ เล่ม)

สืบเนื่องจากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเปิดงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๘ ทรงมีพระราชดำรัสเสนอแนะให้มีการรื้อฟื้นนำหนังสือหายากที่มีคุณค่ามาจัดพิมพ์ สมาคมฯ จึงขอเชิญสมาชิกที่สนใจจะจัดพิมพ์หนังสือหายาก ที่ทางหอสมุดแห่งชาติได้คัดเลือกเรื่องจากหนังสือหายาก และเป็นเรื่องที่น่าสนใจ จำนวน ๑๐๐ เล่ม หากสมาชิกท่านใดสนใจสามารถติดต่อขอสำเนาต้นฉบับได้ที่ คุณอัจฉรา หอสมุดแห่งชาติ โทร.๐-๒๒๘๑-๗๙๘๘ ต่อ ๑๒๘ ในเวลาราชการ ซึ่งรายชื่อหนังสือมีดังนี้

รายชื่อหนังสือเก่าที่นำมาแนะนำให้อ่านเหล่านี้จะไม่มีรายชื่อของหนังสือที่เป็นที่รู้จัก ทั่วไป เช่น พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาไกลบ้าน หรืออื่น ๆที่เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่นักวิชาการ หรือ ประชาชน ทั่วไป แต่เป็นหนังสือเก่าที่มีคุณค่าสูงทางความรู้ บางเล่มมีคุณค่าทางจริยธรรม บางเล่มอ่านสนุก บางเล่มมีเนื้อหาไม่มาก เหมาะสำหรับเยาวชนผู้หัดจะเป็นหนอนหนังสือ บางเล่มเป็นเรื่องของศาสนาเหมาะสำหรับผู้สูงอายุ อ่านเพลิดเพลิน หนังสือบางเล่มให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ในยุคโบราณ เช่น ตำรายา ตำราไม้พื้นถิ่น ฯลฯ หนังสือเหล่านี้ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักจึงนำมาแนะนำให้ประชาชนได้อ่าน

๑. กฎมนเฑียรบาลพะม่านับเป็นลัทธิธรรมเนียมภาคที่ ๒๖. พระนคร : โรงพิมพ์พระจันทร์, ๒๔๗๙. ๓๕ หน้า. (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์โปรด ให้ตีพิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้าตระนักนิธิผล ไชยันต์)
๓๔๐.๐๙๕๙๑ ก๑๑๓ต
หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงราชประเพณีพม่าอย่างละเอียด กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงพบต้นฉบับภาษาอังกฤษในหนังสืออภิธานเมืองพม่าเหนือ ทรงแปลและทรงประทานอธิบายเพิ่มเติม

๒. กรมราชบัณฑิต. แบบเรียนเร็ว เล่ม ๒. พิมพ์ครั้งที่ ๑๖. พระนคร : โรงพิมพ์อักษรนิติ์, ร.ศ. ๑๓๐. ๑๕๑ หน้า.
แบบเรียนวิชาภาษาไทยมี ๖๖ บท ว่าด้วยการใช้ไม้ม้วนไม้มลาย การใช้พยัญชนะเป็นตัวสะกดต่างๆ เช่น การใช้ตัว ญ ณ ธ ก ศ ข ค ฆ เป็นต้น มาตราต่างๆ ในภาษาไทย คำพ้องในมาตราต่างๆ โดยแต่ละบทจะยกตัวอย่างคำในภาษาไทยที่สะกดตามมาตรานั้นๆ พร้อมแบบฝึกหัดอ่านและแบบฝึกหัดเขียนประกอบ

๓. กรมราชบัณฑิต. แบบสอนอ่านจินตกระวีนิพนธ์ดอกสร้อยสุภาสิต. พิมพ์ครั้งที่ ๔. พระนคร : โรงพิมพ์อักษรนิติ์, ร.ศ. ๑๓๐. ๑๗ หน้า.
หนังสือเรื่องนี้พระเจ้าบรมวงษเธอ กรมหลวงดำรงราชานุภาพเมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเลี้ยงเด็ก ได้ทรงจัดให้จินตกวีทั้งหลายช่วยกันแต่งขึ้นสำหรับโรงเลี้ยงเด็กเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยสอนให้เด็กได้ร้อง ต่อมากระทรวงธรรมการพิมพ์เพื่อใช้เป็นหนังสือแบบเรียนสามัญ

๔. กรมศิลปากร. จิตรกรรมและศิลปวัตถุในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. พระนคร : กรม, ๒๕๐๑. ๑๒๕ หน้า.  ๒๙๔.๓๑๘๗๕ ศ๕๒๘จ
รวมบทความ แผนผังและภาพลายเส้นจากนักวิชาการหลายท่านร่วมกันเขียนเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าศิลปโบราณวัตถุ ภาพจิตรกรรมจากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๕. กรมศิลปากร. รวมเรื่องเกี่ยวกับญวณและเขมรในสมัยรัตนโกสินทร์(รัชกาลที่ ๒ ถึงรัชกาลที่ ๔). พระนคร : โรงพิมพ์พระจันทร์, ๒๕๐๗. ๒๘๗ หน้า. (พิมพ์ในงานฌาปนกิจศพ นายโฆสิต เวชชาชีวะ) ๙๕๙.๓๐๕ ศ๕๒๘รฆ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับญวณและประเทศเขมรสมัยรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่รัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๔ รวบรวมข้อมูลจากพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์

๖. กระทรวงศึกษาธิการ. บทอาขยานภาษาไทยบทประพันธ์อธิบายสุภาษิต. พิมพ์ครั้งที่ ๔. พระนคร : โรงพิมพ์คุรุสภา, ๒๔๙๒. ๒๒ หน้า. ๓๙๘.๙ ศ๖๑๕บ
หนังสือเล่มนี้กระทรวงศึกษาธิการได้รวบรวมจากบทประพันธ์อธิบายสุภาษิตประจำเดือนของวรรณคดีสมาคมแห่งประเทศไทย โดยคัดเลือกบทประพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม ๒๔๘๕ รวมสิบเอ็ดบท มีคำอธิบายศัพท์ประกอบในแต่ละบท

๗. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมสามัญศึกษา. หนังสือชุดแบบสอนอ่านเรื่องแมวสีสวาดสำหรับชั้นประถมปีที่ ๓. พระนคร : ประชาช่าง, ๒๔๘๙. ๓๖ หน้า.
นิทานสำหรับอ่านประกอบการเรียนของเด็กนักเรียนชั้นประถมปีที่ ๓ โดยให้นักเรียนฝึกอ่านภาษาไทย มีทั้งหมด ๖ บท พร้อมภาพประกอบ

๘. กี่ กีรติ วิทโยสาร. แบบเรียนภาษาไทย เรื่องนกกางเขนสำหรับชั้นประถมปีที่๒. พิมพ์ครั้งที่ ๑๓. พระนคร : โรงพิมพ์คุรุสภา, ๒๔๙๑. ๔๕ หน้า.
นิทานอ่านสำหรับเด็กประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย

๙.ขจร สุขพานิช. ฐานันดรไพร่. พระนคร : โรงพิมพ์ไทยเขษม, ๒๕๐๕. ๖๓ หน้า. (พิมพ์แจก ในงานฌาปนกิจศพนางหลำ กระจ่างศาสตร์) ๓๐๕.๕๖๗ ข๑๒๙ฐ
ฐานันดรไพร่เกิดขึ้นมาจากภาวะความเป็นอยู่และความจำเป็นของสังคมไทย ไพร่ต้องสังกัดอยู่กับเจ้าหมู่มูลนายเพื่อแลกเปลี่ยนกับการคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน การเป็นไพร่จึงเป็นการสมัครใจ ไพร่แบ่งเป็น ๕ ชั้น คือ ไพร่หลวง ไพร่สม ไพร่ส่วย เลก และทาส ไพร่มีขึ้นตั้งแต่สมัยแรกเริ่มของสังคมไทยจนมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงรัตนโกสินทร์ และมายุบเลิกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๑๐. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาพร้อมด้วยคำแถลงของพนักงานอัยยการโจทก์ ความอาญา คดีประทุษร้ายต่อพระองค์พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๘. พระนคร : ชัยฤทธิ์, ๒๔๙๘. (บรรณาการในงานทำบุญอายุครบ ๕ รอบ หม่อมราชวงศ์บุญรับ พินิจชนคดี ๑๐ มกราคม ๒๔๙๘) ๓๔๕.๐๒๓ ค๓๖๙
รายละเอียด เหตุผลของการสอบสวนรวมทั้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาคดีประทุษฐร้ายต่อพระองค์พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๘.

๑๑. จงจิตรถนอม ดิศกุล, ม.จ.หญิง. แรกมีรถยนต์ ร.ศ. ๑๒๕–๑๒๗. พระนคร : มิตรนราการพิมพ์, ๒๕๑๑. ๒๓ หน้า. (พิมพ์แจกเนื่องในวาระที่ ม.จ. หญิงจงจิตรถนอม ดิศกุล มีพระชนมายุเท่าสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๑๑)
เนื้อหามาจากความทรงจำของ ม.จ. หญิงจงจิตรถนอม ดิศกุล ซึ่งทรงเล่าเมื่อพระชนม์ ๘๐ ปีเศษ ว่าสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสั่งรถยนต์เข้ามาเพื่อใช้เป็นรถทรงพระที่นั่ง รถพระประเทียบข้างใน รวมทั้งรถสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการ เมื่อรถเข้ามาแล้วพระองค์ก็ได้พระราชทานชื่อรถต่างๆ ตามที่มีผู้ขอ ต่อมาภายหลังได้มีเรือพระที่นั่งยนตร์และเรือของพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการต่างก็ได้พระราชทานชื่อซึ่งได้รวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้

๑๒.จดหมายเหตุเรื่องสร้างเมืองธัญญบุรี. พระนคร : โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ, ๒๔๔๕. ๒๑, ๗ หน้า. ๙๕๙.๓ จ๑๓๒
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดเมืองธัญญบุรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายพันโทพระฤทธิจักรกำจรราชองครักษ์ประจำการเป็นผู้ว่าราชการเมือง ในการเสด็จพระราชดำเนินเปิดเมืองธัญญบุรีในครั้งนี้ นายพันโทพระฤทธิจักรกำจรถวายรายงานประวัติการสร้างเมือง การปลูกสร้างสถานที่ต่างๆ ในเมืองในชั้นแรกที่ตั้งเมือง ท้ายเล่มมีกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินและแผนที่คลองต่างๆ ในเมืองธัญญบุรี

๑๓.จรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์. พระนคร : โรงพิมพ์บริษัทส.พยุงพงศ์, ๒๕๑๑. ๓๙ หน้า. ๑๗๔.๙๐๙๗ จ๑๔๙ส
ประวัติความเป็นมาของกิจการหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๖ ซึ่ง เป็นยุคที่หนังสือพิมพ์มีเสรีภาพมากที่สุด รัชกาลที่ ๗ เป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ตลอดจนจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์ในยุคนั้น

๑๔.จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมครั้งที่ ๑. พระนคร : โรงพิมพ์ไทย, ๒๔๖๒. ๑๒๘ หน้า. ๙๕๙.๓๐๕๖ จ๑๙๖พนร
รวบรวมพระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๑๗ ฉบับ ส่วนใหญ่เป็นพระราชหัตถเลขาที่มีไปในกิจส่วนพระองค์ถึงบุคคลต่างๆ

๑๕.จินดามณี. จินดามุนีฬประถมมาลา. [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], ๑๖๙ หน้า. ๔๙๕.๙๑๘ จ๔๗๕
แบบเรียนภาษาไทยพิมพ์ตามแบบฉบับหมอบลัดเลย์ จุลศักราช ๑๒๕๙

๑๖. จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. จดหมายเหตุเรื่องเปิดรถไฟสายตะวันออก และสายเหนือและเสด็จพระราชดำเนินประพาสเมืองฉะเชิงเทรา. พระนคร : โรงพิมพ์พระจันทร์, ๒๔๗๖. ๓๔ หน้า. (เจ้าจอมมารดาอ่อนรัชชกาลที่ ๕ พิมพ์ในการบำเพ็ญกุศลหน้าพระศพพระเจ้าพี่นางเธอพระองค์เจ้าอรประพันธรำไพครบ ๑๐๐ วัน ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๔๗๖)
๙๕๙.๓๐๕๗ จ๗๕๗อ
ทางรถไฟสายตะวันออกและสายเหนือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ ร.ศ.๑๒๔ และกำหนดเปิดรถไฟในวันที่ ๒๙ มกราคม ร.ศ.๑๒๖ โดยมีพระบรมวงศานุวงศ์ ราชทูตและข้าราฃการร่วมในพิธีเปิด พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นประทับรถพิเศษเดินทางไปสายตะวันออกถึงเมืองฉะเชิงเทรา ทรงประทับแรมที่เมืองฉะเชิงเทราและเสด็จประพาสสถานที่ต่างๆ

๑๗.จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. พระบรมราชาธิบายเรื่องสามัคคี. พระนคร : โรงพิมพ์พระจันทร์, ๒๔๘๙. ๒๙     หน้า. (พระโอรสพระธิดาและพระชายาในสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร พระราชบิดา โปรดให้พิมพ์ในงานพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสา อัยยิกาเจ้า ครบ ๘๔ พรรษา พ.ศ. ๒๔๘๙)
๑๗๙.๙ จ๖๕๗พศ
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแก้ความคาถาซึ่งจารึกในตราอามอันเป็นพระราชลัญจกรแผ่นดินที่ใช้อยู่ในสมัยรัชกาลที่ ๕ แปลว่าความเป็นผู้พร้อมเพรียงแห่งชนผู้เป็นหมู่แล้วทั้งหลายทั้งปวงให้ความเจริญและสำเร็จ

๑๘.จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคัดจากพระราชดำรัสในที่สมาคมต่างๆ. พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๗๐. ๕๑ หน้า. (พิมพ์ในการปลงศพสนองคุณ นางบุญ ปรีย์มาโนช) ๘๙๕.๙๑๕ จ๖๕๗พ
หนังสือพระบรมราโชวาทเล่มนี้ได้คัดเลือกจากพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในสถานที่ต่างๆ คัดเอาเฉพาะเนื้อหาที่เป็นเรื่องแนะนำสั่งสอน รวม ๒๓ ครั้ง

๑๙. จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. พระราชนิพนธ์จดหมายรายวัน. พระนคร : โรงพิมพ์ไทย, ๒๔๖๖. ๒๓๘ หน้า. (มี ๒๔ ภาค ,๒๔ เล่ม) ๙๒๓.๑๕๙๓ จ๖๕๗พ
เป็นการเสด็จประพาสเกาะชวา (อินโดนีเซีย) ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๕ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๔ เพื่อสำราญพระราชอิริยาบถและทอดพระเนตรโบราณสถานตลอดจนภูมิประเทศของชวาที่ยังไม่ได้ทอดพระเนตรเมื่อคราวเสด็จประพาสครั้งที่ ๒

๒๐.จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวิจารณ์เรื่องพระราชพงศาวดารกับเรื่องประเพณีการตั้งพระมหาอุปราช. พระนคร : โรงพิมพ์พระจันทร์, ๒๔๗๙. (สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ โปรดให้ตีพิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงพระศพ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรพินทุ์เพ็ญภาคย์ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๙) ๙๕๙.๓ จ๒๔๗พอ
ทรงนำเนื้อเรื่องในพระราชพงศาวดารไทยมาทรงพระราชวิจารณ์เรื่องหนึ่ง ส่วนเรื่องการตั้งพระมหาอุปราชนั้นเป็นรายพระนามเจ้านายที่ดำรงตำแหน่ง พระมหาอุปราชมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ และทรงพระราชวิจารณ์ถึงเหตุที่เจ้านายเหล่านั้นได้ดำรงตำแหน่งพระมหาอุปราช พร้อมทั้งเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทั้ง ๒ เรื่องนี้มาประกอบไว้ด้วยกัน

๒๑.จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. พระราชปรารถเรื่องพระพุทธชินราช. พิมพ์ครั้งที่ ๔. พระนคร : โรงพิมพ์พาณิชสรรพอุดม, ๒๔๗๑. ๕๒ หน้า. (พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานทำบุญ ๑๐๐ วัน ศพเจ้าคุณสมเด็จพระวันรัต) ๒๙๔.๓๑๒๑๘ จ๖๕๗พ
กล่าวถึงตำนานพระพุทธชินราช เมืองพิษณุโลก สาเหตุที่ทรงจำลองมาเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๔ ตลอดจนพระราชพิธีปิดทององค์พระพุทธชินราชจำลอง การชะลอลงมากรุงเทพฯ

๒๒.จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องเสด็จประพาสแหลมมลายูเมื่อรัตนโกสินทร์ศก ๑๐๘,๑๐๙,๑๑๗,๑๒๐ รวม ๔ คราว. พระนคร : โรงพิมพ์ไท, ๒๔๖๘. ๒๗๓ หน้า. (ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานในงารพระศพสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้ามาลินีนพดารา ศิรินิภาพรรณวดี กรมขุนศรีสัชนาลัยสุรกัญญา ณ พระเมรุท้องสนามหลวง พ.ศ. ๒๔๖๘)
พระราชหัตถเลขาที่ทรงเมื่อปี ร.ศ. ๑๐๘,๑๐๙,๑๑๗ และ ๑๒๐ ในร.ศ. ๑๐๘ จำนวน ๔ ฉบับ ตั้งแต่เสด็จจากกรุงเทพฯ ถึงเมืองหลังสวน ร.ศ. ๑๐๙ จำนวน ๕ ฉบับเสด็จฯ กรุงเทพฯ ถึงเมืองสิงคโปร์ ร.ศ. ๑๑๗ จำนวน ๒ ฉบับ เสด็จฯ จากกรุงเทพฯ ถึงเมืองชุมพร และร.ศ. ๑๒๐ จำนวน ๒ ฉบับ เสด็จฯ จากกรุงเทพฯ ถึงเมืองสิงคโปร์

๒๓.จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. ระยะทางเสด็จพระราชดำเนินประพาสทางบก ทางเรือ รอบแหลมมะลายู รัตนโกสินทร์ศก ๑๐๙. พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๗๕. ๓๙๗ หน้า. (พระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคลทรงพิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์) ๙๑๕.๙๕ จ๖๕๗รล
ระยะทางเสด็จฯ เล่มนี้ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ด้วยลายพระหัตถ์เป็นสมุดเล่มเล็ก ๖ เล่ม ลักษณะเป็นบันทึกความทรงจำมากกว่าพระราชนิพนธ์สำหรับให้คนอ่าน เริ่มตั้งแต่เสด็จออกจากกรุงเทพฯ โดยทางชลมารคเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๓ ไปขึ้นที่เมืองชุมพรเสด็จโดยทางสถลมารคเข้ามาแหลมมะลายูไปเมืองกระบุรี ทรงเรือพระที่นั่งไปเมืองระนอง เมืองตะกั่วป่า ภูเก็ต ตะกั่งทุ่ง พังงา เกาะลันตา ตรัง เกาะลังกาวี ไทรบุรี แล้วเสด็จประพาสตามหัวเมืองขึ้นของอังกฤษ คือ เมืองเประ สลางอ มะละกา สิงคโปร์ ปาหัง แล้วเสด็จกลับเข้าประเทศไทย ประพาสเมืองกลันตัน หนองจิก สงขลา ชุมพร แล้วเสด็จกลับถึงกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๓

๒๔.ช. ณรงคะชวนะ. พจนานุกรมสมุนไพรที่ใช้ในสยาม ตอนที่ ๑. พระนคร : สมาคมพืชกรรมแห่งกรุงสยาม, ๒๔๘๑. ๘๕ หน้า.
รวบรวมรายชื่อสมุนไพรที่ปรากฏในหนังสือตำรายาแผนโบราณต่างๆ โดยมีชื่อทางวิทยาศาสตร์เทียบเคียง ชื่อใดที่ยังไม่มีชื่อวิทยาศาสตร์เทียบไว้หมายความว่ากำลังอยู่ในระหว่างค้นคว้า มีรายชื่อหนังสือที่ใช้ในการรวบรวมและคำอธิบายวิธีการใช้พจนานุกรมตลอดจนวิธีการอ่านภาษาลาติน ภาษากรีก ที่ใช้เป็นศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ของสมุนไพรในตำราเล่มนี้

๒๕.ณรงค์วิชิต (เลื่อน ณ นคร), พระ. จดหมายเหตุ ร.ศ. ๑๑๒. พระนคร : โรงพิมพ์ไทยเขษม, ๒๔๘๓. ๑๐๖ หน้า. (พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพเสวกตรีพระอภิรักษ์อัมพรสถาน (ถึก เสมรสุนทร) วันที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๓ ณ สุสานวัดมกุฎกษัตริยาราม) ๙๕๙.๓๐๕๗ ณ๒๔๑จอ
จดหมายเหตุ ร.ศ. ๑๑๒ เป็นรายงานทัพของพระณรงค์วิชิต (เลือน ณ นคร) ซึ่งเรียบเรียงถวายพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร ในฐานะที่เป็นนายทัพหน้าเมื่อคราวต่อสู้กับกองทัพฝรั่งเศสซึ่งเข้ามารุกรานไทยทางภาคอีสานเมื่อ ร.ศ. ๑๑๒

๒๖.ธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา), เจ้าพระยา. แบบเรียนภาษาไทยแบบเรียนใหม่ เล่ม ๑ ภาค ๑ ตามวิธีของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี. พิมพ์ครั้งที่ ๘. พระนคร : โรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช, ๒๔๘๑. ๘๖ หน้า. ๔๙๕.๙๑๕ ธ๓๕๙บ
แบบเรียนภาษาไทยแบบใหม่เป็นวิธีเรียนลัดโดยแยกออกเป็นสามมาตรา คือ มาตรา ก กา มาตราตัวสะกด กับมาตราตัวสะกดคำต่างๆ ส่วนพยัญชนะและสระแบ่งตามรูปอักษรที่ง่ายแก่เด็กเป็นเกณฑ์

๒๗.ธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา), เจ้าพระยา. มรรยาทครู : แสดงในที่ประชุม นักเรียนฝึกหัดครู. พระนคร : โรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช, ๒๔๖๖. ๑๗๔.๙๓๗๒ ธ๓๕๙ม
มารยาทครูหรือในปัจจุบันเรียกว่าจรรยาบรรณที่ครูควรจะมีในหนังสือเล่มนี้กล่าวไว้ ๗ ข้อ คือ หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ อบรมนิสัยของตนให้สมเป็นเยี่ยงอย่างที่จะถ่ายให้แก่ศิษย์ ทำการฝึกสอนโดยควรแก่อุปนิสัยศิษย์ โทษตัวเองเมื่อฝึกสอนศิษย์ไม่ได้ดังใจ ไม่ลงโทษศิษย์โดยโทสะ ไม่ประกอบด้วยอคติ ไม่พร่าเวลาของศิษย์

๒๘.นุ่ม, พระอุปชฌาย์. ตำรายาครรภ์รักษาและพราหมปโรหิตยาซางสำหรับเด็กต่างๆ. พิมพ์ครั้งที่ ๒. พระนคร : โรงพิมพ์อักษรเจริญทัศน์, ๒๔๘๑. ๘๓ หน้า.
ตำรายาสมัยโบราณสำหรับรักษาอาการต่างๆ ของสตรีขณะตั้งครรภ์ตั้งแต่เดือนแรกจนถึงคลอด และตำราซางสำหรับทารกซึ่งคลอดตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์

๒๙.บรัดเลย์, แดน บิช. ตำราปลูกฝีโคให้กันโรคธระพิศม์ไม่ให้ขึ้นได้. พระนคร : A.B.C.F.M. PRESS, จ.ศ. ๑๒๐๖. ๔๔ หน้า.
คนไทยสมัยโบราณล้มตายด้วยโรคไข้ทรพิษเป็นจำนวนมาก หมอบรัดเลย์ซึ่งเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศสยามสมัยนั้นได้คิดค้นวิธีรักษาโรคนี้โดยใช้วิธีปลูกฝีโคซึ่งป้องกันโรคไข้ทรพิษได้เป็นอย่างดี

๓๐.บริบาลบุรีภัณฑ์ (ป่วน อินทุวงศ์), หลวง.ลักษณะพระพุทธรูปสมัยต่างๆ ในประเทศไทย. พระนคร : โรงพิมพ์ศรีกรุง, ๒๔๙๔. ๔๕ หน้า. (แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงกลการ เจนจิต (เภา วสุวัต) และนางกลการเจนจิต (พัน วสุวัต)
๒๙๔.๓๑๘๗๓ บ๒๑๗ลจ
พระพุทธรูปเกิดขึ้นในรัฐคันธารราฐเมื่อระหว่าง พ.ศ. ๓๖๓–๓๘๓ และความนิยมบูชา พระพุทธรูปก็แพร่หลายทั่วไปทั้งภายในและภายนอกประเทศอินเดีย และได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงไปแห่งละเล็กละน้อย ในประเทศไทยแบ่งลักษณะพระพุทธรูปออกเป็น ๗ สมัย คือ สมัยทวารวดี สมัยศรีวิชัย สมัยลพบุรี สมัยเชียงแสน สมัยสุโขทัย สมัยศรีอยุธยา สมัยรัตนโกสินทร์

๓๑.ประชากิจกรจักร (แช่ม บุนนาค), พระยา. พงศาวดารล้านช้าง. พระนคร : โรงพิมพ์ธรรมพิทยาคาร, ๒๔๗๓. ๔๖ หน้า. (คณะข้าราชการกรมพระคลังมหาสมบัติร่วมฉันทกันพิมพ์แจกในงานฌาปนกิจศพ ปริก วิเศษภักดี) ๙๕๙.๓๐๑ ป๒๓๔พป
เรื่องพงศาวดารล้านช้างได้รวมพิมพ์อยู่ในประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๑ มีอยู่ ๒ ฉบับ ฉบับหนึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดให้เรียบเรียงไว้ อีกฉบับหนึ่งพระยาประชากิจกรจักร (แช่ม บุนนาค) ไปได้ต้นฉบับภาษาเดิมส่งมาพิมพ์ไว้ในหนังสือวชิรญาณซึ่งมีเรื่องราวชัดเจนจึงได้จัดพิมพ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่ ๒

๓๒.ประเพณีการแต่งงานแบบต่างๆ. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๔๙๘. ๖๕ หน้า. ๓๙๒.๕ ป๓๓๒
หนังสือเล่มนี้พิมพ์แจกในงานมงคลสมรสระหว่างนายร้อยตำรวจเอกบุญทรง วีสกุล กับ นางสาวบังอร ดูสกุล วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๔๙๘ ว่าด้วยเรื่องประเพณีการแต่งงานของไทยและของไทยชาวเมืองพัทลุง ประเพณีแบบลาวพุงดำและลาวพุงขาว และประเพณีการแต่งงานตามแบบอย่างชาวจีน

๓๓.ประวัติกองทหารอาสาซึ่งไปในงานพระราชสงครามข้ามทะเลพุทธศักราช ๒๔๖๐–๖๑–๖๒. พระนคร : [ม.ป.พ, ๒๔๒๔]. ๕๘๙ หน้า. ๓๕๕.๐๐๙๕๙๓ ป๓๗๒
รายละเอียดและพิธีการการส่งทหารอาสาของประเทศไทยเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ ๑ มีภาพและแผนที่ประกอบท้ายเล่ม

๓๔.ประเสริฐศุภมาตรา (จรูญ จันทรสมบูรณ์), ขุน. ศีลธรรมกับหนังสือพิมพ์และเขตต์บาปแดนบุญ. พระนคร : โรงพิมพ์เทพไพศาล, ๒๕๐๓. ๔๐ หน้า. (พิมพ์แจกในงานฌาปนกิจศพ นางเหียง พันธุ์ภิญโญ) ๑๗๔.๙๐๙๗ ป๔๒๓ศท
หนังสืออนุสรณ์งานศพนางเหียง พันธุ์ภิญโญ มี ๒ เรื่อง คือ ศีลธรรมกับหนังสือพิมพ์และเข่ตต์บาปแดนบุญ เรื่องแรกนั้นคัดมาจากเรื่อง “วิถีแห่งสันติภาพถาวร” ของศาสตราจารย์ขุนประเสริฐศุภมาตราเป็นเรื่องเกี่ยวกับจรรยาบรรณหนังสือพิมพ์ ส่วนเรื่องที่สองนั้นเป็นเรื่องภายในจิตใจของมนุษย์

๓๕.ปรีดิเทพยพงษ์ เทวกุล, ม.จ. พระราชประวัติสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยิกาเจ้า. พระนคร : โรงพิมพ์พระจันทร์, ๒๔๙๙. ๒๙๑ หน้า. (ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานเป็นที่ระลึกในงานพระบรมศพสมเด็จ พระศรีสวรินทรา พระบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยิกาเจ้า ณ เมรุมาศท้องสนามหลวง วันที่ ๒๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๙)
๙๒๓.๑๕๙๓ ม๒๔๖ปศ
พระราชประวัติสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และหนังสือจดหมายเหตุรายวันซึ่งสมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมารทรงไว้ระหว่างวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๒๖ (วันคล้ายวันประสูติพระชันษาครบ ๕ ปี) ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๖

๓๖.เปลโต้. ว่าด้วยมิตรหรือเพื่อน. พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๖๙. ๖๔ หน้า.(พิมพ์ในศพ หม่อมเจ้าหญิง บันดาล สวัสดิ์ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๙) ๑๘๔ ป๗๔๓วบ
หนังสือเล่มนี้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศวโรปการทรงแปลมาจากการแสดงความของนักปราชญ์โบราณ ชื่อสอครอตีส เปลโต้ซึ่งเป็นศิษย์ได้เรียบเรียงขึ้น สำนวนในหนังสือนี้เป็นคำพูดโต้ตอบกันหลายคน เป็นการแสดงให้เห็นความคิดของนักปราชญ์อันลึกซึ้ง และมีคำอธิบายของท่านผู้แปลประกอบด้วย

๓๗.พระธรรมสาตร. คำกลอนสุภาษิตเรื่องพาลีสอนน้องและพิเภกสอนเบญจกาย. พระนคร : โรงพิมพ์พระจันทร์, ๒๔๘๐. ๕๓ หน้า. (พิมพ์แจกเป็นที่ระลึกในการปลงศพ นางอิ่ม ชื่นสมทรง)
พระธรรมสาตรประพันธ์เรื่องนี้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นคำกลอนสุภาษิตว่าด้วยพี่สอนน้อง บิดาสอนบุตร ซึ่งใช้เป็นคติที่ดีที่มีประโยชน์

๓๘.พระมหากมล. ประวัติพระพุทธคันธารราฐ. พระนคร : โรงพิมพ์ศรีหงส์, ๒๔๗๓. ๒๕ หน้า. (พิมพ์แจกในงานหล่อพระพุทธคันธารราฐที่วัดอินทราราม จังหวัดกาญจนบุรี) ๒๙๔.๓๑๒๑๘ พ๓๕๗ปจ
พระพุทธคันธารราฐสร้างขึ้นในเมืองคันธารราฐโดยพระเจ้าแผ่นดินโปรดให้สร้างเพื่อตั้งบูชาขอฝน ต่อมามีผู้เลื่อมใสนิยมมากขึ้น พระมหากษัตริย์ไทยได้ทรงสร้างพระพุทธคันธารราฐไปประดิษฐานตามมณฑลต่างๆ เมื่อถึงคราวฝนแล้งก็เริ่มทำพระราชพิธีพรุณสาตรเพื่อขอฝน ท้ายเล่มมีคาถาซึ่งใช้สวดในพระราชพิธีพรุณสาตร

๓๙.ฟลีต, เยเรเมียสฟอน. คำแปลจดหมายเหตุวันวลิต. พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒ ธนากร, ๒๔๗๗. ๔๑ หน้า.(พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงทิพย์ สุรพันธ์พิสุทธิ์ ณ วัดประยูรวงศาวาส วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๗)
๙๕๙.๓๐๓ พ๑๔๗ค
จดหมายเหตุวันวลิตเขียนโดยชาววิลันดาชื่อวันวลิต เมื่อปี ค.ศ. ๑๖๔๗ (พ.ศ. ๒๑๙๐) กล่าวถึงประวัติศาสตร์ไทยปลายรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรมและการเกิดจราจลในอาณาจักรสยาม จนถึงปลายสมัยพระเจ้าปราสาททอง (พระองค์ไล)

๔๐.มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. ประมวลบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวภาคปกิณณกะ. พระนคร : โรงพิมพ์นิวสเต็นซิลการพิมพ์, ๒๔๙๘. ๑๒๒ หน้า. (พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงสุวรรณกิจชำนาญ) ๐๘๙.๙๕๙๑๑ ม๑๑๓ป
รวมบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ๑๐ เรื่อง คือ โคลนติดล้อ มะพร้าวตื่นดก ถูกบังคับให้เป็นจีน วังตี่องค์ใหม่ การภายหน้าในเมืองจีน ทุรยศโดยอาชีวะ การเลือกคนเข้ารับราชการ ปัญญานายดูลีส์ (ชาวอเมริกา) เจ้าลัทธิ และไม่ชอบไทย

๔๑.มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. พระบรมราชาธิบายเรื่องเครื่องราชอิศริยาภรณ์ของกรุงสยาม. [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], ๒๔๖๓. ๔๒ หน้า. (พิมพ์ในการพระราชทานเพลิง ศพมหาเสวกโทพระยาศรีภูมิปรีชา (กมล สาลักษณ์) ๙๒๙.๖ ม๑๒๑พ
พระบรมราชาธิบายเครื่องราชอิศริยาภรณ์ของกรุงสยาม มี ๙ ตระกูล คือ ๑. เครื่องขัติยราชอิศริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ๒. เครื่องราชอิศริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ ๓. เครื่องราชอิศริยาภรณ์สำหรับตระกูลจุลจอมเกล้า ๔. ตรารัตนวราภรณ์ ๕. เครื่องราชอิศริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ๖. เครื่องราชอิศริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ๗. เครื่องราชอิศริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎสยาม ๘. ตราวัลลภาภรณ์ ๙. ตรา วชิรมาลา นอกจากนี้ยังกล่าวถึงลำดับเกียรติยศสมาชิกแห่งเครื่องราชอิศริยาภรณ์ตระกูลต่างๆ เหรียญสยามต่างๆ

๔๒.มงคลประศาสน์, ขุน รองอำมาตย์โท. ตำราการทำนา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เทพศิรินทร์, ๒๔๗๑. ๑๘๓ หน้า.
หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนคือรองอำมาตย์โทมงคลประศาสน์ นายอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราในสมัยนั้น ได้เรียบเรียงตำราการทำนาขึ้นเพื่อช่วยเหลือชาวนาให้ทำนาได้ผลประโยชน์ที่ดีขึ้นตามตำราเล่มนี้ได้บอกรายละเอียดทุกขั้นตอนของการทำนา

๔๓.มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์. บ้านไทยภาคกลาง. พระนคร : กรุงสยามการพิมพ์, ๒๕๑๒. ๘๘ หน้า.
๗๒๘.๖๔ ศ๘๓๗บฉ.๑
ความเป็นมาของบ้านไทยภาคกลางและปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อลักษณะและการออกแบบเพื่อความเป็นอยู่ของคนไทย

๔๔.ย้วน ทันนิเทศ. แบบเรียนไวเล่มสองมีวิธีลัดสอนเด็กให้อ่านออกได้เร็ว. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ศรีหงส์, ๒๔๗๗. ๗๒ หน้า.
วิธีสอนอ่านภาษาไทย แบ่งการสอนตามมาตราต่างๆ คือ แม่กน กง กก กด กบ กม เกย แต่ละมาตราจะมีวิธีสอนอ่านพร้อมตัวอย่างและคำกลอนสำหรับอ่านเทียบทุกๆ มาตรา

๔๕.ระยะทางราชทูตสยาม จ.ศ.๑๒๑๙ ภ,ศ,๒๔๐๐. พระนคร : โรงพิมพ์ครูสมิท, จ.ศ.๑๒๔๘ (พ.ศ.๒๔๒๙). ๑๑๒ หน้า.
บันทึกการเดินทางของราชทูตสยามออกเจริญทางพระราชไมตรีกรุงลันดาประเทศฝรั่งเศส ตั้งแต่เดินทางออกจากกรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์เดือนเก้าขึ้นสามค่ำ จุลศักราช ๑๒๑๙ และเดินทางกลับเมื่อวันจันทร์เดือนเจ็ดขึ้นห้าค่ำ

๔๖.ลัทธิธรรมเนียมต่างๆ ภาคที่ ๕ ว่าด้วยชาวป่าชาติต่างๆ. พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๖๒. ๕๗ หน้า. (พิมพ์ในงานศพ คุณหญิงจันทร์ พิพิธโภโคสวรรย์) ๓๙๐ ล๒๕๒จ
หนังสือเล่มนี้เคยพิมพ์ลงในหนังสือวชิรญาณเป็นตอนๆ รวมเรื่องความเป็นอยู่และประเพณีของชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆ ตามชายแดนไทย จีน พม่า

๔๗.วิจิตรวาทการ, พล.ต.หลวง. วิธีทำงานของหลวงวิจิตรวาทการ. พระนคร : โรงพิมพ์มงคลการพิมพ์, ๒๕๐๙. ๘๒ หน้า. (พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายจิตติ อิศรางกูร ณ อยุธยา) ๑๗๔ ว๕๒๗ว
คำบรรยายวิธีทำงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ บรรยายในการอบรมข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๖–๒๘ และ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๕

๔๘.ศรีมหาโพธิคณารักษ์ (สวาสดิ์ กิตติมา), พระครู. ตำนานนครมโหสถของพระมหาสวาสดิ์กิตติมา. ปราจีนบุรี : บำรุงการพิมพ์, ๒๕๐๘. ๓๘ หน้า. (จัดพิมพ์บรรณาการในงานฉลองสมณะศักดิ์สัญญบัตรพัดยศถวายแด่พระครูศรีมหาโพธิคณารักษ์ (สวาสดิ์ กิตติมา) ๙๑๕.๙๓๐๓ ศ๒๓๕ต
ตำนานเมืองเก่า ภูมิประเทศ แหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุที่บ้านโคกวัด ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

๔๙.ศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจาริยางกูร), พระยา. พรรณพฤกษากับสัตวาภิธาน. พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๗๑. ๔๖ หน้า. ๕๘๐.๒๕๕๙๓ ศ๒๗๖พป
รวบรวมรายชื่อพรรณไม้และพันธุ์สัตว์ ประพันธ์เป็นกลอน

๕๐.ศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจาริยางกูร), พระยา. หนังสือมูลบทบรรพกิจ ว่าด้วยอักษรทั้ง ๔๔ อักษร แบ่งออกเปน ๓ อย่าง คือ สูง กลาง ต่ำ แล้วแจกออกไปเปนหมู่ๆ ตั้งแต่ ก กา,กน กง กด กบ กม เกยและผันสำเนียงตามไม้เอก โท ตรี จัตวาดังกล่าวมานี้พระนคร : โรงพิมพ์พิศาลบรรณนิติ์, ร.ศ. ๑๒๕ [๒๔๔๙]. ๑๗๗ หน้า. ๔๙๕.๙๑๘ ศ๒๗๖ม
แบบเรียนภาษาไทยว่าด้วยอักษรทั้ง ๔๔ ตัว การผันอักษรสูง กลาง ต่ำ การใช้ แม่ ก กา, กน, กง, กก, กด, กบ, กม, เกย

๕๑.สดับ ธีระบุตร. เงินพดด้วง. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยเขษม, ๒๕๑๕.(พิมพ์เป็นบรรณาการในงานฌาปนกิจศพนางละม้าย ธีรบุตร) ๗๓๗.๓ ส๑๖๒งล
เงินพดด้วงของไทยเป็นเงินตราชนิดไม่ซ้ำแบบใคร ผลิตด้วยมือรูปลักษณะกระทัดรัด ทนทานมีค่าในตัวเอง เพราะทำด้วยเงินแท้ ทองคำแท้ ใช้กันมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนถึงรัชกาลที่ ๕ และเลิกใช้เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๑ มีประวัติความเป็น มาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย

๕๒.สุ่ม วรกิจพิศาส. เวชศาสตร์วัณณา เล่ม ๑. พิมพ์ครั้งที่ ๔. พระนคร : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๔๕๐. ๑๖๖ หน้า.
๖๑๕.๓๒ ส๘๓๙ว
รวบรวมคัมภีร์หมอยาต่างๆ มี ๔ เล่มจบ เล่มนี้เป็นเล่ม ๑ กล่าวถึงคัมภีร์ฉันทศาสตร์ว่าด้วยการสั่งสอนหมอ และวิธีรักษาไข้คัมภีร์สรรพคุณว่าด้วยต้นไม้ใบยาและคุณโอสถ คัมภีร์ธาตุวิภังค์ว่าด้วยธาตุพิการและยาแก้ในกองธาตุ การรักษาโรคเตโชธาตุและวาโยธาตุพิการ อาโปธาตุพิการ และบถวีธาตุพิการ

๕๓.สุริยานุวัตร (เกิด บุนนาค), พระยา. ธนาคารแห่งชาติ. พระนคร : โรงพิมพ์ศรีกรุง, ๒๔๗๙. ๕๓ หน้า. (พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ มหาอำมาตย์เอกพระยาสุริยานุวัตร) ๓๓๒.๑๑ ส๘๖๖ธ
รวมบทความเกี่ยวกับการจัดตั้งธนาคารชาติจากหนังสือพิมพ์ศรีกรุงของพระยาสุริยานุวัตร กล่าวถึงความคิดเห็นของท่านในเรื่องประโยชน์ของการจัดตั้งธนาคารชาติตลอดจนคุณสมบัติและความตั้งใจของท่านผู้เขียนที่มีความภักดีต่อประเทศชาติ

๕๔.เหตุสงครามระหว่างไทยกับฝรั่งเศส และจดหมายเหตุฝรั่งเศสยึดเมืองจันทบุรี (พ.ศ.๒๔๓๖–๒๔๔๗). พระนคร : โรงพิมพ์ไทยอักษรกิจ, ๒๔๘๓. ๑๓๒ หน้า. (กรมสรรพากรพิมพ์แจกในการทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดน่าพระธาตุ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๓)
ความขัดแย้งระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเรื่องดินแดนทางริมฝั่งแม่น้ำโขง (เขมรและญวน) โดยรัฐบาลฝรั้งเศสกล่าวหาว่ารัฐบาลสยามได้ล่วงล้ำเข้าไปในดินแดนของเขา ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือจดหมายเหตุฝรั่งเศสยึดเมืองจันทบุรี เป็นเรื่องราวความเป็นไปเมื่อครั้งฝรั่งเศสเข้าไปอยู่ในจังหวัดจันทบุรีเมื่อสมัยรัฐบาลสยามได้ยินยอมให้รัฐบาลฝรั่งเศสยึดเมืองจันทบุรีไว้เป็นประกันชั่วคราว

๕๕.อธิบายว่าด้วยหอพระสมุดวชิรญาณแลพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ราชบัณฑิตยสภาจัดเมื่อปีขาล พ.ศ.๒๔๖๙. พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๖๙. ๒๔ หน้า. (พิมพ์สำหรับชี้แจงแก่ผู้มาชม)
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชดำริห์จัดตั้งพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครเมื่อปีจอ พ.ศ.๒๔๑๗ ณ หอคองคอเดีย (หอสหทัยสมาคม) เมื่อกรมพระวังบวรวิชัยชาญทิวงคตจึงโปรดให้ย้ายมาตั้งในพระที่นั่งพระราชวังบวรฯ เมื่อ พ.ศ.๒๔๓๐ ส่วนหอพระสมุดวชิรญาณ พระราชโอรสธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมพระหฤทัยกันตั้งขึ้นเฉลิมพระเกียรติยศเมื่อปีมะแม พ.ศ.๒๔๒๖ ครั้นถึงปีพระบรมราชสมภพแห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครบ ๑๐๐ ปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้รวมหอพระสมุดวชิรญาณกับหอสมุดมณเฑียรธรรมและหอสมุดพุทธสาสนสังคหจัดเป็นหอพระสมุดสำหรับพระนคร

๕๖.อินสม ไชยชมภู ป. แบบเรียนหนังสือไทยและหนังสือพื้นเมือง. เชียงใหม่ : โรงพิมพ์เจริญเมือง, ๒๕๐๒. ๒๗ หน้า.
แบบเรียนหลักไวยากรณ์ภาษาพื้นเมืองทางภาคเหนือเทียบกับภาษาไทย

๕๗.อุรังคธาต (ตำนานพระธาตุพนม). พระนคร : โรงพิมพ์ไทยเขษม, ๒๔๘๓. ๑๙๖ หน้า. (ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ อำมาตย์ตรี หลวงประชุมบรรณาสาร (พิณ เดชะคุปต์) ๒๙๔.๓๑๓๕ อ๘๔๘ป
หนังสือฉบับนี้แปลจากฉบับใบลานซึ่งเป็นหนังสือใบลานอักษรไทยที่เคยใช้ในแถบเหนือชื่อเรื่องว่า อาชญาเจ้าพระอุปราช เป็นเรื่องตำนานของพระธาตุพนม

๕๘.กิริยามารยาทและการโต้ตอบคำในราชสำนัก. พระนคร : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย,๒๕๑๑. ๗๘ หน้า.

๕๙.โคลงเรือลอยพระประทีป. พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๖๖.
ในเดือน ๑๒ มีพระราชพิธีลอยกระทง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้เจ้านายและข้าราชการทำเรือพระประทีปลอยในแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านหน้าพระที่นั่ง ในครั้งนั้น หลวงสารประเสริฐ (นุช) แต่งโคลงพรรณนาชื่อเรือและชื่อผู้แต่งเรือถวาย ถือเป็นจดหมายเหตุการลอยกระทงที่ดี

๖๐.จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. พระราชปรารถเรื่องพระพุทธชินราช. พระนคร : โรงพิมพ์บำรุงนุกุลกิจ, ๒๔๖๐. ๔๓ หน้า.

๖๑. จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. พระราชพิธีตรียัมพวาย-ตรีปวาย. พระนคร : โรงพิมพ์พระจันทร์, ๒๔๗๗. ๕๑ หน้า. พระราชพิธีโล้ชิงช้าของพราหมณ์

๖๒.ดำรงราชานุภาพ, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. ประชุมเรื่องเบ็ดเตล็ด ๓ เรื่อง คือ เรื่อง การอำนวยพร เรื่องเทศกาลพระบาท อธิบายเรื่องเจ้าคุณประตูดิน. พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร,

๖๓.ดำรงราชานุภาพ, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. มูลเหตุแห่งการสร้างวัดในประเทศสยาม. พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๗๑. ๔๐ หน้า.

๖๔.ตำรายาและตำราห่วงอย่างแบบโบราณ. สงขลา ; โรงพิมพ์สมบูรณ์-โอสถ, ๒๔๘๑.
ตำรายาไทยและตำราโหรดูฤกษ์ยาม ทิศดีร้าย วันดีร้าย และตำราห่วงเพื่อดูวันที่มีฤกษ์ดีและฤกษ์ไม่ดีเป็นตำราโหรที่แปลกอย่างหนึ่ง

๖๕.ธรรมาภิมณฑ์, หลวง. กลบทสุภาษิต. พระนคร : โรงพิมพ์ไทย, ๒๔๕๗. ๔๘ หน้า. ๓๙๘.๙ ธ๓๖๗ก

๖๖. นารี ศรีสวัสดิ์. เรื่องทนญไชยเสรษฐสอนนางวิสาขา. จ.ศ. ๑๔๖๓. ๑๗ หน้า.
สอนสตรีที่จะออกเรือนให้รู้จักหน้าที่ดูแลบ้านและสามี และครอบครัวให้เป็นสุข

๖๗.นิทานอาหรับราตรี ถ่ายจากพากย์อังกฤษ. พระนคร : โรงพิมพ์ไทย, ๒๔๖๕. ๒ เล่ม.

๖๘.นิราศพระปถวี. พระนคร : โรงพิมพ์ครูสมิท, จ.ศ. ๑๒๔๕. ๔๐ หน้า. นิราศคำกลอนไปไหว้พระพุทธฉาย

๖๙.บทกลอนกล่อมเด็ก บทปลอบเด็กและบทเด็กเล่น. พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๗๑. ๖๐ หน้า
๓๙๘.๘ ป๑๒๓

๗๐.แบบเรียนอ่านเขียนหนังสือไทยเบื้องต้นสำหรับนักเรียนมะลายูในมณฑลปัตตานี. พระนคร : โรงพิมพ์ศรีหงส์, ๒๔๗๓. ๘๑ หน้า. ๔๓๕.๙๑๔ ป๘๓๒

๗๑.ปถิรโณวาท. สุภาษิตสอนเด็กชาย. พระนคร : โรงพิมพ์พานิชศุภผล.

๗๒.ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต. พระนคร : กรมศิลปากร, ๒๕๐๙. ๑๐๐ หน้า.
๑. ประเพณีทำบุญ
๒. ประเพณีเลี้ยงลูก
๓. ประเพณีบวชนาค
๔. ประเพณีแต่งงาน
๕. ประเพณีทำศพ
๓๙๐.๐๐๙๕๙๓ ศ๒๓๗ปท

๗๓.ประวัติและตำนานพระเจ้าตนหลวงและพระพุทธบาทจำลองวัดศรีโคมคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา. เชียงใหม่ : ธาราทองการพิมพ์, ๒๕๒๒. ๔๗ หน้า.๑๐๐ หน้า

๗๔.เปโมรา. เยาวพจน์. พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๗๙. ๖ เล่ม.
เป็นบทร้อยกรองสำหรับเด็ก ผูกเป็นเรื่องนิทาน ผู้แต่งคือเปโมรา (นามแฝง) เป็นผู้มีปฏิภาณในการแต่ง ตลกขบขันโลดโผนดี ทำให้เด็กๆ อ่านแล้วไม่เบื่อและอ่านหนังสือแตกฉาน

๗๕.ผล ศรีสาคร. คู่มือภาษาไทย – มลายู สำเนียงภาษากลาง ปีนัง สิงคโปร์ กับสำเนียงมลายูพื้นเมืองในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส. พระนคร : โรงพิมพ์รามินทร์, ๒๕๐๙.

๗๖.เรื่องเครื่องหอม ๗ ประการ เรื่องทำสวนดอกไม้ เรื่องการทำไร่. พระนคร : โรงพิมพ์ลหุโทษ, ๒๔๗๕.
ความรู้เกี่ยวกับต้นกำเนิดของเครื่องหอมต่าง ๆ เช่น เครื่องหอมที่มาจากไม้ ดิน สัตว์ และ แร่ธาตุต่าง ๆ

๗๗.ลัทธิธรรมเนียม รวม ๗ ภาค
๑. ว่าด้วยประเพณีของชนชาวมณฑลอิสาน
๒. ตำราแบบธรรมเนียมในราชสำนักครั้งกรุงศรีอยุธยา
๓. ราชกำหนดกรุงกัมพูชาเรื่องการพระศพสมเด็จพระศรีสวัสดิ์ พระเจ้ากรุงกัมพูชา
๔. เรื่องพิธีราชาภิเษกสมเด็จพระมณีวงศ์ พระเจ้ากรุงกัมพูชา
๕. ประเพณีสองขนาด
๖. ว่าด้วยคนชาติกะเหรี่ยงแขวงเมืองไทรโยค
๗. ประเพณีแต่งงานบ่าวสาวของจีน

๗๘.วงศาธิราชสนิท, กรมหลวง. ตำราสรรพคุณยา. พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒนากร, ๒๔๖๕. ๕๘ หน้า.

๗๙.วิบูลอายุรเวท, พระยา (เสก ธรรมสโรช). เรื่องสมุนไพรในบ้านเรา. พระนคร : โรงพิมพ์ ศรีหงส์, ๒๔๖๙. ๕๖ หน้า.

๘๐.ศึกษาธิการ, กรม. หนังสือพุทธจริยาสำหรับนักเรียนประโยค ๑ ชั้น ๓ เรียนรู้เรื่องพระพุทธศาสนา. พระนคร : โรงพิมพ์พิศาลบรรณนิติ์, ร.ศ. ๑๑๙. ๗๕ หน้า. ภาพประกอบ.
หนังสือเกี่ยวกับพุทธประวัติ ประกอบภาพ ตัวหนังสือมีขนาดใหญ่อ่านง่ายเหมาะสำหรับเด็ก ๆ

๘๑.สุนทรภู่. สุภาษิตสอนสตรี. พระนคร : โรงพิมพ์ไทยเขษม, ๒๔๗๕. ๒๙ หน้า.

๘๒.เสฐียรโกเศศ. ประเพณีเนื่องในการสร้างบ้าน ปลูกเรือน ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม. พระนคร : โรงพิมพ์โพสต์พัลลิชชิ่ง ฅ ๒๔๘๗. ๑๐๓ หน้า. ภาพประกอบ. ๓๙๒.๓๖ อ๑๙๗ป

๘๓.เสถียร โกเศศ. เรื่องผีสาวเทวดา. ๒๔๙๕. ๖๐ หน้า. ๓๙๘.๔๗ อ๑๙๗ร
เป็นเรื่องของผีที่เผ่าไทยนับถือการบูชาผี เทวดา ผีต้นไม้ ผีประจำถิ่น การบวงสรวงผีบรรพบุรุษและผีวีรบุรุษ

๘๔.หนาน เต๋ จ๋า. ตำราพิธีโบราณพื้นเมือง. เชียงใหม่ : สงวนการพิมพ์, ๒๕๐๗. ๔๗ หน้า.
พิธีเก่าของชาวเหนือ เช่น การปลูกเรือน พิธีดูวันมงคล พิธีเกี่ยวกับการเกิดตาย ลางดีลางร้าย สิ่งมงคลและอัปมงคล

๘๕.พระนิพพานสูตร. ๓๖๒ หน้า. ๒๙๔.๓๙๘๘๑ พ๓๔๒
เป็นนิทานคำกลอนเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า ตั้งแต่ประสูติจนถึงปรินิพพานและบรรดาเมืองต่าง ๆ ที่นับถือพระพุทธศาสนาก็มาช่วยงานพระบรมศพและแย่งกันจะนำพระบรมสารีริกธาตุไปไว้เมืองของตน จึงต้องมีการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุแล้วแต่ละเมืองก็นำพระบรมสารีริกธาตุไปสร้างพระสถูป เจดีย์ เพื่อประดิษฐาน อ่านแล้วได้ความรู้พระพุทธประวัติและเพลิดเพลินกับบทกลอนเชิงนิทาน

๘๖.ตรี อมาตยกุล. ประวัติเมืองสำคัญ. พระนคร : บรรณาคาร, ๒๔๙๔. ๕๒๗ หน้า. ๙๑๕.๙๓๐๓ ต๑๘๑ป
กล่าวถึงประวัติจังหวัดและเมืองในสมัยโบราณในเชิงตำนานหรือนิทานและแนะนำสถาน ที่ ทิวทัศน์ และประวัติการเสด็จประพาสของพระมหากษัตริย์ในสถานที่นั้น ๆ

๘๗.ทวงทีฆายุ, ม.จ. เล็กเชอร์ประวัติศาสตร์สยาม เล่ม ๑. พระนคร : กรุงเทพฯ : บรรณาคาร, ๒๔๗๘. ๒๘๓ หน้า.
๙๕๙.๓ ท๒๖๙ป
รวบรวมเล็กเชอร์เกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่โบราณ มีเชื้อชาติใดมาตั้งรกรากอยู่ในอินโดจีน อาณาจักรโบราณต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและเสื่อมสูญลง การเผยแพร่ของพุทธศาสนาในดินแดนนี้ การก่อกำเนิดอาณาจักรอยุธยา และการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ การเล็กเชอร์นี้เป็นการบรรยายโดยสรุปทำให้ผู้อ่านเข้าใจเหตุการณ์โดยง่าย เหมาะสำหรับนักเรียนและประชาชนทั่วไป

๘๘.บริษัทศรีมหาราชา. คำอธิบายตัวอย่างไม้ต่างๆ ของบริษัทศรีมหาราชาซึ่งมีอยู่ในฝั่งตวันออกแขวงเมืองชลบุรี. พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ร.ศ. ๑๒๔. ๕๔ หน้า.
กล่าวถึงพืชพรรณต่าง ๆในถิ่นตะวันออกของไทยถึงแขวงเมืองชลบุรี บางละมุง และระยอง ซึ่งบริษัทศรีมหาราชาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาติให้ทำป่าไม้กระยาเลย ผู้อ่านจะทราบว่าถิ่นนี้มีต้นไม้อะไรบ้าง มีคุณสมบัติของเนื้อไม้อย่างไร มีดอกผลอย่างไร ใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง ซึ่งปัจจุบันไม้เหล่านี้อาจสูญพันธุ์ไปแล้วก็ได้

๘๙.ราชธรรมนิเทศ. บทประพันธ์ต่างๆ. ๒๔๗๘. พระราชธรรมธิเทศได้ประพันธ์เรื่องต่างๆ ทั้งเป็นร้อยแก้วและร้อยกรองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ เช่น คำถวายพระพรไชยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว คำสรรเสริญคุณบิดามารดา เช่น ถึงชายได้กวัดแกว่งแผลงจากอาศน์ซึ่งอำนาจกำแหงแรงยิ่งกว่า อันมือไกวเปลไซร้แต่ไรมา คือหัตถาครองพิภพจบสากล สุภาษิตต่าง ๆ ความเชื่อร่วมกันในหลักพุทธธรรม ฯลฯ อ่านแล้วจะได้ความรู้ทางพุทธศาสนาและความรักชาติบ้านเมือง และจริยธรรมต่าง ๆ

๙๐. จิตร บัวบุศย์. สกุลศิลปพระพุทธรูปในประเทศไทย. พระนคร : โรงพิมพ์อำพลพิทยา,๒๕๐๓. ๑๐๗ หน้า. ภาพประกอบ.
๒๙๔.๓๑๘๗ จ๑๓๓ส
อธิบายเกี่ยวกับประวัติการสร้างรูปเคารพในอินเดีย เช่น เทวรูป พระพุทธรูป หลักการการศึกษาแบบของพระพุทธรูป สกุลช่างต่างๆ ในการสร้างพระพุทธรูป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การปลอมแปลงและการเลียนแบบพระพุทธรูปสมัยเก่าและรูปภาพพระพุทธรูปทั้งศิลปะไทยและต่างประเทศ

๙๑. ศึกษาธิการ, กระทรวง. หนังสืออ่านนิทานสุภาษิต. พระนคร : โรงพิมพ์คุรุสภา, ๒๔๙๙. ๑๒๕ หน้า. ภาพประกอบ.
๓๙๘.๒๐๙๕๙๓ ศ๖๑๕บ นิทานสุภาษิตประกอบภาพวาดอ่านสนุกเหมาะสำหรับเด็กๆ หัดอ่านหนังสือและเรียนจริยธรรม

๙๒.จดหมายเหตุประเทศสยาม. พระนคร : โรงพิมพ์สามมิตร, ร.ศ. ๑๒๙.
รวบรวมจดหมายเหตุที่ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศสยามและบันทึกเล่าสิ่งที่พบในหลายยุคสมัย อ่านแล้วจะเห็นความเป็นไปทางสังคมเศรษฐกิจ ความรุ่งเรืองและเสื่อมถอยของสยามเพื่อเตือนใจให้ชาวไทยรักชาติบ้านเมือง

๙๓.อนุมานราชธน, พระยา. เรื่องไทย – จีน. พระนคร : โรงพิมพ์ไทยเขษม, ๒๔๗๙. ๑๓๔ หน้า. ๔๙๕.๙๑๙ อ๑๙๗ทษ
เกี่ยวกับดินแดนของชาวเผ่าไทยและความเป็นอยู่ของชาวเผ่าไทย ภาษาขาวเผ่าไทย ชาวจีนและภาษาจีน เทียบคำภาษาไทย – จีน บางคำ และว่าด้วยขุนนางและคำบางคำที่เสียงพ้องกันระหว่างภาษาไทยและจีน

๙๔.ศรีสุนทรโวหาร, พระยา. นิติสารสารค. พระนคร : โรงพิมพ์พิศาลบรรณนิต, ร.ศ. ๑๑๘. ๑๘๒ หน้า.
บทเรียนหลักภาษาไทยเขียนด้วยโคลงและกลอน อ่านเพลิดเพลิน เช่น การใช้วรรณยุกต์ การใช้ตัวสะกดการันต์ การใช้คำควบกล้ำ เป็นต้น

๙๕.สุกร ศิริวิทย์. ตำราทำเครื่องหอมต่างๆ. พระนคร : โรงพิมพ์เทพศิรินทร์, ๒๔๖๙. ๒๖ หน้า.
วิธีและส่วนผสมสำหรับทำเครื่องหอมชนิดต่างๆ แชมพูสระผม การใช้สีผสมในเครื่องหอม

๙๖. เปลื้อง ณ นคร. ภาษาและวรรณคดี. พระนคร : รวมสาส์น, ๒๕๑๕. ๖๐๐ หน้า. ๘๙๕.๙๑๐๙ ป๗๒๗ภ
หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีไทย โดยรวมเรื่องต่าง ๆ ไว้ เช่น ความรู้เกี่ยวกับกาพย์กลอน โคลง ฉันท์, รสแห่งวรรณคดี แนะนำวรรณคดีที่น่าสนใจ แนะนำกวีและผลงานของกวีต่าง ๆ เปรียบเสมือนรากฐานของความรู้ในภาษาและวรรณคดีที่สามารถจะไปต่อยอดกับวรรณกรรมอื่นๆ ได้อีกมาก

๙๗.พระครูศิริปัญญามุนี (อ่อน). ธนญชัยบัณฑิต. ๒๙๔.๓๑๘๓ ศ๑๙๒ธฮ
ธนญชัยบัณฑิตเป็นชาดกนิพานที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเทศนาประทานกับบริษัททั้งหลาย พระโพธิสัตว์ซึ่งลงมาเกิดเป็นบุตรธนญชัยเศรษฐีได้ชื่อว่าธนญชัยกุมารมีความเฉลียวฉลาดได้เป็นบัณฑิตแห่งพระราชาและได้สั่งสอนคุณธรรมแก่ประชาชนเป็นอันมาก

๙๘.นริศรานุวัตติวงศ์, สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระยา. บันทึกเรื่องความรู้ต่าง ๆ. พระนคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๑. ๕ เล่ม.
๐๘๙.๙๕๙๑๑ น๒๕๔บ
หนังสือชุดนี้เป็นจดหมายระหว่างพระยาอนุมานราชธนเขียนขอประทานความรู้จากสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ เรื่องต่าง ๆ มากมาย เช่น การออกแบบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ผ้าโบราณ เพลงไทยเดิม ผู้อ่านจะได้รับความรู้ต่าง ๆ มากมาย

๙๙. เปลื้อง ณ นคร. นิราศ ๒๕ เรื่องและวรรณคดีวิจักษณ์. พระนคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๐๙. ๓๕๒ หน้า.
๘๙๕.๙๑๑๒๐๘๒ ส๒๔๕น
หนังสือเล่มนี้รวบรวมนิราศที่น่าอ่านที่แต่งโดยบุคคลต่าง ๆ เช่น นิราศปัตตานี นิราศชายแดนใต้ นิราศเชียงใหม่ เป็นต้น และคำอธิบายเกี่ยวกับวรรคดีวิจักษณ์หรือการเข้าถึงวรรณคดี

๑๐๐.อุปกิตศิลปสาร, พระยา. ชุมนุมนิพนธ์ – “อ.น.ก.” ๒๑๒ หน้า ๐๘๙.๙๕๙๑ อ๙๔๕ขอ
รวบรวมบทความรู้ต่าง ๆ ที่พระยาอุปกิตศิลปสารแต่งไว้เกี่ยวกับภาษาไทย วรรณกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ด้วย

ที่มาของข้อมูล  :เวปไซต์ ของ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย http://www.pubat.or.th/
                        http://www.pubat.or.th/info1.php?id=44&ref=1