ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

บทความ

ผลงานพระนิพนธ์ ใน พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์(ปรับปรุงครั้งที่2 : 14 ตุลาคม 2552)

28-11-2555 16:11:21น.

พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์  (พ.ศ. ๒๔๕๐-๒๕๐๖) เป็นพระโอรสในสมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ (พระราชโอรสองค์ที่ 40 ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล ๕ และองค์ที่ 4 ใน สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชนินีนาถ พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง และทรงเป็นพระอนุชาร่วมมารดาของรัชกาลที่ ๖) และหม่อมคัทริน (Cathrine Desniksky) ซึ่งเป็นนางพยาบาลชาวรัสเซีย  ประสูติเมื่อ ๒๘ มีนาคม ๒๔๕๐  ทรงได้รับการศึกษาที่เมืองไทย จนมีพระชันษาได้ ๑๓ พรรษา  จึงได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ  โดยทรงศึกษาวิชาทั่วไปและวิชาทหารที่วิทยาลัยแฮร์โรว์  และวิชาประวัติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางประวัติศาสตร์ในปี พ.ศ.๒๔๗๓  ทรงรับราชการเป็นนายทหารมหาดเล็กปฏิบัติหน้าที่ที่สถานทูตไทยในอังกฤษ  ทรงใช้เวลาส่วนใหญ่กับงานนิพนธ์หนังสือและการท่องเที่ยวในยุโรป  สมรสกับ  หม่อมเอลิสะเบธ จักรพงษ์ (นางสาว เอลิซะเบธ ฮันเตอร์) มีพระธิดา  คือ ม.ร.ว.นริศรา จักรพงษ์
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า จุลจักรพงษ์ ทรงนิพนธ์หนังสือไว้มากมายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ งานพระนิพนธ์บางเล่มได้รับการยกย่องให้เป็นงานคลาสสิค และติดอันดับขายดีของประเทศไทย คือ เกิดวังปารุสก์(3เล่มชุด) และได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนังสือดี 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน คือ เจ้าชีวิต
งานพระนิพนธ์ที่รวบรวมได้มีดังนี้

หนังสือประวัติศาสตร์
เฟรเดริคมหาราชแห่งปรัสเซีย
พิมพ์ครั้งที่ 1 เล่ม 1 พฤษภาคม 2475
เล่ม 2 ตุลาคม 2476
พิมพ์ครั้งที่ 2 รวมเล่มเดียวจบ โดยกระทรวงธรรมการ 2478
พิมพ์ครั้งที่ 3 โดยกระทรวงธรรมการ 2481
พิมพ์ครั้งที่ 4 โดย “ขอจิตต์เมตต์” 2494
พิมพ์ครั้งที่ 5 โดย คลังวิทยา 2514 ราคาหน้าปก 48 บาท
พิมพ์ครั้งที่ 6 โดย คลังวิทยา 2519 ราคาหน้าปก 55 บาท

ครองเกรสส แห่งเวียนนา
พิมพ์ครั้งที่ 1 แจกงานพระศพ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศว์ พ.ศ.2476
พิมพ์ครั้งที่ 2 กันยายน 2476
พิมพ์ครั้งที่ 3 สนพ.คลังวิทยา สิงหาคม 2505 ราคาหน้าปก 30 บาท

คัทริน มหาราชินี
พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤศจิกายน 2480
พิมพ์ครั้งที่ 2 พฤษภาคม 2481
พิมพ์ครั้งที่ 3 พฤษภาคม 2493
พิมพ์ครั้งที่ 4 มิถุนายน 2510
พิมพ์ครั้งที่ 5 กรกฎาคม 2508
พิมพ์ครั้งที่ 6 สนพ.คลังวิทยา  มีนาคม 2515
พิมพ์ครั้งที่ 7 สนพ.คลังวิทยา  มกราคม 2520

คาวัวร์และกำเนิดอิตาลีอิสระ
พิมพ์ครั้งที่ 1 ธันวาคม 2483
พิมพ์ครั้งที่ 2 ธันวาคม 2484
พิมพ์ครั้งที่ 3 ตุลาคม 2493
พิมพ์ครั้งที่ 4 สิงหาคม 2505
พิมพ์ครั้งที่ 5 สนพ.คลังวิทยา พ.ศ. 2515 ราคาหน้าปก 55 บาท
พิมพ์ครั้งที่ 6 สนพ.คลังวิทยา พ.ศ. 2520

ฮานนิบาล
พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤศจิกายน 2490
พิมพ์ครั้งที่ 2 ตุลาคม 2496

เนลสัน
พิมพ์ครั้งที่ 1 สนพ.อุดม มิถุนายน 2498 ราคาหน้าปก 35 บาท
พิมพ์ครั้งที่ 2 พฤษภาคม 2514
พิมพ์ครั้งที่ 3 มกราคม 2520

เจ้าชีวิต
พิมพ์ครั้งที่ 1 สนพ.คลังวิทยา มกราคม 2505
พิมพ์ครั้งที่ 2 สนพ.คลังวิทยา ตุลาคม 2505 ราคาหน้าปก 55 บาท
พิมพ์ครั้งที่ 3 สนพ.คลังวิทยา มกราคม 2514
พิมพ์ครั้งที่ 4 สนพ.คลังวิทยา มกราคม 2517 ราคาหน้าปก 90 บาท

ประวัติศาสตร์ทั่วไป เป็นหนังสืออ้างอิง สังคมศึกษา
พิมพ์ครั้งที่ 1 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2510

หนังสืออัตชีวประวัติ
เกิดวังปารุสก์ เล่ม 1 สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์
พิมพ์ครั้งที่ 1 สนพ.อุดม 28 มีนาคม 2493 ราคาหน้าปก 22/25 บาท
พิมพ์ครั้งที่ 2 สนพ.อุดม สิงหาคม 2493 ราคาหน้าปก 25/28 บาท
พิมพ์ครั้งที่ 3 สนพ.อุดม สิงหาคม 2494 ราคาหน้าปก 24/28 บาท
พิมพ์ครั้งที่ 4  สนพ.คลังวิทยา พฤษภาคม 2501 ราคาหน้าปก 30 บาท
พิมพ์ครั้งที่ 5 สนพ.คลังวิทยา กรกฎาคม  2508
พิมพ์ครั้งที่ 6 สนพ.คลังวิทยา สิงหาคม 2511
พิมพ์ครั้งที่ 7 สนพ.คลังวิทยา มกราคม 2514 ราคาหน้าปก 48 บาท
พิมพ์ครั้งที่ 8 สนพ.คลังวิทยา มิถุนายน 2516ราคาหน้าปก 40 บาท
พิมพ์ครั้งที่ 9 ?
พิมพ์ครั้งที่ 10 สนพ.พิษณุโลกการพิมพ์ พ.ศ.2531

เกิดวังปารุสก์ เล่ม 2 สมัยประชาธิปไตย
พิมพ์ครั้งที่ 1 สนพ.อุดม เมษายน 2494 ราคาหน้าปก 26/28 บาท
พิมพ์ครั้งที่ 2 สนพ.คลังวิทยา มิถุนายน 2501 ราคาหน้าปก 30 บาท
พิมพ์ครั้งที่ 3 สนพ.คลังวิทยา กรกฎาคม 2508
พิมพ์ครั้งที่ 4  สนพ.คลังวิทยา สิงหาคม 2511
พิมพ์ครั้งที่ 5 สนพ.คลังวิทยา มกราคม 2514 ราคาหน้าปก 48 บาท
พิมพ์ครั้งที่ 6 สนพ.คลังวิทยา มิถุนายน 2516 ราคาหน้าปก 55 บาท
พิมพ์ครั้งที่ 7 ?
พิมพ์ครั้งที่ 8 ?
พิมพ์ครั้งที่ 9 ?
พิมพ์ครั้งที่ 10 สนพ.พิษณุโลกการพิมพ์ พ.ศ.2532

เกิดวังปารุสก์ เล่ม 3 สมัยยุทธภัย
พิมพ์ครั้งที่ 1 สนพ.อุดม เมษายน 2496 ราคาหน้าปก 30 บาท
พิมพ์ครั้งที่ 2 สนพ.คลังวิทยา มิถุนายน 2501 ราคาหน้าปก 30 บาท
พิมพ์ครั้งที่ 3 สนพ.คลังวิทยา กรกฎาคม 2508
พิมพ์ครั้งที่ 4  สนพ.คลังวิทยา สิงหาคม 2511
พิมพ์ครั้งที่ 5 สนพ.คลังวิทยา มกราคม 2514 ราคาหน้าปก 48 บาท
พิมพ์ครั้งที่ 6 สนพ.คลังวิทยา มิถุนายน 2516 ราคาหน้าปก 80 บาท

ประเภทละครพูด
ละครพูดเรื่อง กรมอันเลิศ ลง เสนาศึกษาฯ พฤศจิกายน 2473

ละครพูดเรื่อง สุดหนทาง  จากภาษาอังกฤษ ของ ร.ซ.เชร์ ริฟฟ แสดงโดยคณะละครนักเรียนไทยในประเทศอังกฤษ และพิมพ์จำหน่าย มิถุนายน 2474

ละครพูดเรื่อง เขาหลอกสามีของเจ้าหล่อน ลง นารีนาถ ตุลาคม พ.ศ.2474

ละครพูดเรื่อง ตรวจราชการ แปลจากละครรุสเซีย ของโกกล แสดงโดยคณะจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมษายน 2479 คณะนักเรียนเก่าโรงเรียนนายร้อย กุมภาพันธ์ 2479 คณะนักเรียนเก่าอังกฤษ พฤศจิกายน 2480 และพิมพ์ลงหนังสือ “มหาวิทยาลัย” และ “วิทยาจารย์” มิถุนายน 2479

 

หนังสือเบ็ดเตล็ด
ชุมนุมจุลจักรสาร
พิมพ์ครั้งที่ 1 กันยายน 2502
พิมพ์ครั้งที่ 2 สนพ.คลังวิทยา กรกฎาคม 2516

ชุมนุมจุลจักรสาร เล่ม 1
พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤศจิกายน 2481
พิมพ์ครั้งที่ 2 สนพ.คลังวิทยา กรกฎาคม 2516 ราคาหน้าปก 50 บาท

ชุมนุมจุลจักรสาร เล่ม 2
พิมพ์ครั้งที่ 1 มิถุนายน 2493
พิมพ์ครั้งที่ 2 สนพ.คลังวิทยา กรกฎาคม 2516 ราคาหน้าปก 50 บาท

ชุมนุมจุลจักรสาร เล่ม 3
พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤศจิกายน 2496
พิมพ์ครั้งที่ 2 สนพ.คลังวิทยา มกราคม 2516 ราคาหน้าปก 50 บาท

ต้นรัชกาลเอลิซะเบธที่ 2
พิมพ์ครั้งที่ 1 กันยายน 2497
พิมพ์ครั้งที่ 2 สนพ.คลังวิทยา มกราคม 2516

The Story of Sangha (พระราชนิพนธ์ สังข์ทอง ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
พิมพ์ครั้งที่ 1 กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2511

หนังสือเกี่ยวกับการแข่งรถ
ดาราทอง พิมพ์ครั้งที่ 1 มีนาคม 2478

ไทยชนะ พิมพ์ครั้งที่ 1 กันยายน 2488

หนังสือเริงรมย์
สามสาว
พิมพ์ครั้งที่ 1 สนพ.อุดม กันยายน 2484
พิมพ์ครั้งที่ 2 ตุลาคม 2484
พิมพ์ครั้งที่ 3 สนพ.คลังวิทยา เมษายน 2516

ดัดสันดานอิเหนา
พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤศจิกายน 2490
พิมพ์ครั้งที่ 2 สนพ.คลังวิทยา ธันวาคม 2515

สาวสวย-หญิงงาม
พิมพ์ครั้งที่ 1 มิถุนายน 2499

หนังสือภาษาอังกฤษ
Wheels at Speed
พิมพ์ที่ประเทศอังกฤษ ครั้งที่ 1 สนพ. Sun Engraving มิถุนายน 2479 (1936)- Printed for Private Circulation only
พิมพ์ครั้งที่ 2 สนพ. G.T.Foulis พ.ศ.2489 (1946)
พิมพ์ครั้งที่ 3 สนพ. G.T.Foulis พ.ศ.2491 (1948)
พิมพ์ครั้งที่ 4 สนพ. G.T.Foulis พ.ศ.2492 (1949)
พิมพ์ครั้งที่ ? สนพ. G.T.Foulis พ.ศ.2514 (1971)


Road Racing , 1936
พิมพ์ที่ประเทศอังกฤษ ครั้งที่ 1 สนพ. Sun Engraving กุมภาพันธ์ 2479 (1936)
พิมพ์ครั้งที่ 2 สนพ. G.T. Foulis  พ.ศ.2489 (1946)
พิมพ์ครั้งที่  ? สนพ. G.T. Foulis  พ.ศ.2515 (1972)

Road Star Hat Trick
พิมพ์ที่ประเทศอังกฤษ ครั้งที่ 1 พฤษภาคม 2479 (1936)
พิมพ์ครั้งที่ 2 สนพ. Sun Engraving พ.ศ.2481 (1938)-Printed for private circulation only?
พิมพ์ครั้งที่ 3 สนพ. Sun Engraving พ.ศ.2482 (1939)
พิมพ์ครั้งที่ 4 สนพ. G.T. Foulis  พ.ศ.2487 (1944)
พิมพ์ครั้งที่ 5 สนพ. G.T. Foulis  พ.ศ.2491 (1948)

Dick Seaman-Racing Motorist
พิมพ์ที่ประเทศอังกฤษ ครั้งที่ 1 สนพ. G.T.Foulis มิถุนายน 2484 (1941)
พิมพ์ที่ประเทศอังกฤษ ครั้งที่ 2 สนพ. G.T.Foulis พ.ศ.2486 (1943)
พิมพ์ที่ประเทศอังกฤษ ครั้งที่ 3 สนพ. G.T.Foulis พ.ศ.2488 (1945)
พิมพ์ที่ประเทศอังกฤษ ครั้งที่ 4 สนพ. G.T.Foulis พ.ศ.2489 (1946)
พิมพ์ที่ประเทศอเมริกา ครั้งที่ 4 สนพ. Floyd Clymer  พ.ศ.2489 (1946)
พิมพ์ที่ประเทศอเมริกา ครั้งที่ 5 สนพ. Floyd Clymer  พ.ศ.2491 (1948)

Brought up in England
พิมพ์ที่ประเทศอังกฤษ ครั้งที่ 1 สนพ. G.T.Foulis เมษายน 2486 (1943)

Blue and Yellow
พิมพ์ที่ประเทศอังกฤษ ครั้งที่ 1 พฤศจิกายน 2479 (1936)???
พิมพ์ครั้งที่ 2 สนพ. Foulis 2490 (1947)

The Education of The Enlightened Despots
พิมพ์ที่ประเทศอังกฤษ ครั้งที่ 1 สนพ. Eyre and Spottiswoode พฤษภาคม 2491 (1948)

The Twain Have Met
พิมพ์ที่ประเทศอังกฤษ ครั้งที่ 1 พฤศจิกายน 2499 (1956)
พิมพ์ครั้งที่ 2 สนพ. G.T.Foulis พฤษภาคม 2500 (1957)

First-Class Ticket
พิมพ์ที่ประเทศอังกฤษ ครั้งที่ 1 สนพ. Alvin Redman มีนาคม 2501 (1958)

Lords of Life
พิมพ์ครั้งที่ 1 ที่ประเทศอังกฤษ สนพ. Alvin Redman พ.ศ.2503 (1960)
พิมพ์ครั้งที่ 2 ที่ประเทศอเมริกา พ.ศ.2504 (1961) ???
พิมพ์ครั้งที่ 3 ที่ประเทศอังกฤษ สนพ. Alvin Redman พ.ศ.2510 (1967)-Revise Edittion
พิมพ์ครั้งที่ 4 ที่ประเทศไทย สนพ. DD Books พ.ศ.2525 (1982)

หนังสือแปล
วาระสุดท้ายของฮิตเลอร์
พิมพ์ครั้งที่ 1 มีนาคม 2492
พิมพ์ครั้งที่ 2 ธันวาคม 2493
พิมพ์ครั้งที่ 3 สนพ.คลังวิทยา มีนาคม 2514
พิมพ์ครั้งที่ 4 สนพ.คลังวิทยา พฤษภาคม 2517

วิจารณ์
ผิวเหลือง หรือ ผิวขาว ของ ม.จ.อากาศดำเกิง ลงหนังสือพิมพ์ไทย มีนาคม พ.ศ.2473

สรรเสริญสังข์ทอง ของ รัชชกาลที่ 2 ลง เสนาศึกษาฯ กันยายน พ.ศ.2475

เจษฎาจารย์ฮีแลร์ช่วยประวัติศาสตร์สยาม ลง วิทยาจารย์ มีนาคม พ.ศ.2475

ปาฐกถา
ผลที่สามของการศึกษา ลง วิทยาจารย์ ธันวาคม พ.ศ.2475

ข้อมูลอ้างอิง
เกิดวังปารุสก์ , สนพ.คลังวิทยา , กรุงเทพฯ , พ.ศ.2516
ฮานนิบาล , สนพ.คลังวิทยา , กรุงเทพฯ , พ.ศ.2517
คองเกรสสแห่งเวียนนา , โรงพิมพ์ไทยเขษม , กรุงเทพฯ , พ.ศ.2476
ข้อมูลหนังสือ ร้านสุหนังสือเก่า

ผลงานพระนิพนธ์ ใน พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์(ปรับปรุงครั้งที่1 เมื่อ 25 มีนาคม 2548)