60ปี พชร อิศรเสนา ณ อยุธยา (อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์ 9ปีติดต่อกัน)
คำบรรยายพระไตรปิฎก
ห้าสหายผจญภัย เล่ม 18 ตอน อุโมงค์ลึกลับ (Five on Finniston Farm)
ประชุมปาฐกถาและคำอภิปรายของ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช พ.ศ.2489-2509
วรรณคดีในหนังสือพิมพ์
บาลีพระสติปัฏฐานสูตร และ คำแปลภาษาไทย
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีบาลี (Introduction to Pali Literature)
พาราสาวัตถี
การสืบสาวราวเรื่อง กาพย์ กลอน โคลง ฉันท์
วารสารประวัติศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2522
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
โสตัตถกีมหานิทาน พิมพ์ในงานออกเมรุ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เสงี่ยม จนฺทสิริมหาเถร)
สมบัติกัมพุช ตอนขุมทรัพย์ใต้สมุทร
จดหมายเหตุพระราชกิจรายวันในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาค23
วิพากษ์เรื่องสั้นรางวัลซีไรท์ปี2533 อัญมณีแห่งชีวิต กะเทาะเปลือกตัวอักษรของ อัญชัน
ครูครับ..เราจะสู้เพื่อฝัน (Dead Poets Society)
เซอร์ วินสตัน เชอร์ชิล (Winston Churchill The ERA and The Man)
ภาพเก่าเล่าอดีตลพบุรี
นิทานสัตว์อัฟริกา (The Anita Hewett Animal Story Book)
การ์ตูนปรัชญา ขงจื๊อวิจารณ์
ชีวิตทางการเมืองของ พ.อ.พระยาฤทธิอัคเนย์ ทหารเสือปฏิวัติ๒๔๗๕
พระราชกรณียกิจสำคัญในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง กำเนิดนามสกุล เล่ม๒
หนังสือแปลชุด เสรีภาพ เล่มที่ 59 พระยากัลยาณไมตรี (Glad Adventure)
วิถีสู่ธรรมชาติ เล่ม1-2
สิ้นชาติ (Twenty Years and Twenty Days)
ขบวนการแก้จน เล่ม 5 *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน*
Thailand's Case
หนังสือเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5 เล่ม1 (มานี-มานะ)
หนังสือเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5 เล่ม2 (มานี-มานะ)
หนังสือเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6 เล่ม2 (มานี-มานะ)
แนวรบวรรณกรรม
คนขี่เสือ (He Who Rides a Tiger) สำนวนของ ทวีป วรดิลก
เสือดาวกินคนแห่งรูดราปรายัก (The Man-Eating Peopard of Rudraprayag)
หนังสือส่งเสริมการอ่านชุดหนังสือเพื่อนรัก เรื่อง ฉันคือใคร ระดับประถมศึกษาตอนต้น
คุณเป็ดช่างหิว (Jungle Doctor's Hippo Happenings)
ในกระแสกาล สมุดบันทึก การภาวนากับชีวิตและข้อคิดจากพุทธทาสภิกขุ
ดราก้อนดิลิเวอรี่ (Dragon Delivery)
ผจญภัยในเรือโนอาห์(THE LOG OF THE ARK)
สามก๊กฉบับคนเดินดิน เปิดหน้ากากขงเบ้งภาคหนึ่ง
สามก๊กฉบับวณิพก ตอน จิวยี่ ผู้ถ่มน้ำลายรดฟ้า -เล่มหนึ่ง-
สามก๊กฉบับวณิพก ตอน ตั๋งโต๊ะ ผู้ถูกแช่งทั้งสิบทิศ
สามก๊กฉบับวณิพก (2เล่มชุด)
เรื่องน่ารู้ในอักษรจีน
เอกลักษณ์พาทีของผู้ดีจีน (การ์ตูนจีน)
แบบเรียนภาษาไทยเล่ม2ชั้นประถมปีที่4
วิทยาศาสตร์เบื้องต้นชั้นประถมปีที่3 (ฉบับ ทวพ.)
วิทยาศาสตร์เบื้องต้นชั้นประถมปีที่1 (ฉบับ ทวพ.)
บ้านเมืองของเรา แบบเรียนสังคมศึกษาชั้นประถมปีที่3
หนังสืออ่านเพิ่มเติม ป่าดงพงพีตอน โมวกลี (The Jungle Book)
ผู้ชนะสิบทิศ (8เล่มครบชุด) *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน*

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Sitemap หมวดหมู่