ความน่าจะเป็น *หนังสือรางวัลซีไรท์*
วัยบริสุทธิ์ / อาจินต์ ปัญจพรรค์
ประกาศิตเสน่หา
เพื่อนรัก / จุลลดา ภักดีภูมินทร์
โอมเพี้ยงแม่มดน้อยมาแล้ว (A bad spell for the worst with)
น้องเล็กยังร้ายอยู่ (SUPER FUDGE)
พระเจ้าฟ้ารั่ว
นิทานนานาชาติ
ฝันสลาย (Flowers in The Attic)
ชั่วฟ้าดินสลาย (The Thorn Birds)
หนังสือชุด เมื่อวานนี้ ของ กาญจนาคพันธุ์ (6เล่มชุด)
น้ำพริก / พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
ไผ่แดง
สมภารหาย
ในเงาพรหม
ต่วย\'ตูน ปีที่ 11 ฉบับที่5 เดือนมกราคม พ.ศ.2525
ไม้เรียว
เรื่องของช้างพลายมงคลผู้อาภัพ
ลูกอีสาน *หนังสือรางวัลซีไรท์/หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน/วรรณกรรมแห่งชาติ*
สาวิตรี
ข้างหลังภาพ
ครีบหัก
ห้าสหายผจญภัย ตอน สมบัติใต้ทะเล (Five go to Demon\'s Rocks)
สมบัติใต้มหาสมุทร (นิทานนานาชาติเล่ม8)
นิทานนานาชาติ เล่ม 1-8 (ขาดเล่ม3) ขายรวม 7 เล่ม
เทพบุตรนักเทศน์ (Spellbinder)
เทพบุตรท้องนา
เสี้ยวชีวิตของ จอร์จ เบสต์ เทพบุตรมหาภัย
ยอร์จ เบ๊สต์ เทพบุตรมหาภัย
เทพบุตรมหาดไทย
เทพบุตรนักฝัน (The Story Teller)
เซอร์วินสตัน เชอร์ชิลล์
แก๊ทสบี้ นักรักผู้ยิ่งใหญ่ (The Great Gatsby)
รักเธอสุดที่รัก (The Great Gatsby) *หนังสือดีในรอบศตวรรษ*
จอมใจเจ้าชีวิต
บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ เล่ม2
หนังสือส่งเสริมการอ่านระดับประถมศึกษาเรื่อง ปลาบู่ทอง (มีภาพประกอบ)
พันท้ายนรสิงห์
วีรกรรมดอกประดู่
มโนห์รา
ภาพประกอบเรื่อง พญาเมงราย วีรกษัตริย์แห่งลานนาไทย
๑๐๐เรื่อง ที่ระลึกในการทำบุญอายุครบ ๔๘ ปี พล.อ.อ.หะริน หงสกุล
จิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย ชุดที่ ๐๐๒ เล่มที่ ๔ วัดสระเกศราชวรวิหาร
อาวุธนิวเคลียร์และสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์
พระกฐินพระราชทาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ทอด ณ วัดกวิศรารามราชวรวิหาร จังหวัดลพบุรี
บันทึกวิเวกธรรม ของ พระเจริญ ธัมมะวัฑฒโน
นครหลวงไทย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พร้อมด้วย คำแปลภาษาอังกฤษ *หนังสือโดนน้ำ*
คำบรรยายวิชาพื้นฐานวัฒนธรรมไทย เรื่อง พระพุทธศาสนากับสังคมไทย
ข้อเท็จจริงและความคิดเห็น (Facts and Fancies) เล่ม5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Sitemap หมวดหมู่