นิทานเอกของกริมม์
สงครามคอมมิวนิสต์
เรื่องของหมอ เรื่องของหมา (Dog Stories)
ชีวิตสัตว์ป่า
อลิซผจญภัยในแดนมหัศจรรย์ (ALICE\'S ADVENTURES IN WONDERLAND)
คุณพ่อขายาว (Daddy Long Legs)
ผจญภัยในฝรั่งเศส (ADVENTURES IN FRANCE)
โลกกว้าง,สามดรุณ,หนูชอบเชียงเมี่ยง (3เล่มครบชุด)
สาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค
คู่มืออนุพุทธและพุทธานุภาพ น.ธ.โท พร้อมทั้งบริษัท๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา
คุยกันเรื่องเซ็น
พระพุทธเจ้าสอนอะไร (What The Buddha Taught)
ปุจฉาวิสัชนาว่าด้วยการปฏิบัติธรรม
พระพุทธศาสนาในอาเซียกลาง
นอกเหตุเหนือผล
ตำนานเพลง
ห้องคนไข้เลขที่๔
รวมเรื่องสั้นสยองขวัญ ชุด ขวัญหนี
ชิบูมิ:เกมเหนือคน (Shibumi)
สฟิงส์ (Sphinx)
สนุกกับคึกฤทธิ์
ฮัลเล่ย์ ดาวหางแห่งความหายนะ (Halley)
เปิดโลกดึกดำบรรพ์
เพลงนอกศตวรรษ -พิมพ์ครั้งแรก-*order 245106*
ร้อยกรอง กรวิก หนังสืออนุสรณ์ ชนิดา เดชาฤทธิ์ (อดีตประธานชมรมวรรณศิลป์ จุฬาลงกรณมหาวิทยา
โสตัพพมาลินี
ระเบียบสังคมของมนุษย์
ภาพลักษณ์ปรีดี พนมยงค์ กับการเมืองไทย พ.ศ.2475-2526 *ถูกฟ้องร้องและห้ามจำหน่าย*
ชีวิต5แผ่นดินของข้าพเจ้า หนังสืออนุสรณ์ พลโท ประยูร ภมรมนตรี ผู้ก่อการฯสายทหาร
ก่อนกลับบ้านเกิด *หนังสือต้องห้าม*
มหาบัณฑิตแห่งมิถิลานคร *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน*
ไตรภูมิพระร่วง
เวลา *หนังสือรางวัลซีไรต์*
สหภาพแรงงาน
ชีวประวัติของข้าพเจ้า โดย มหาตมา คานธี
บทละครเริงรมย์เรื่อง ฝัน ณ คืนกลางฤดูร้อน (A Midsummer-Night\'s Dream) -พิมพ์ครั้งแรก-
ปริศนา (2เล่มชุด)
ชีวิต5แผ่นดินของข้าพเจ้า (ฉบับถูกฟ้องร้องและไม่ถูกตัดทอน)
หนามกลางมงกุฎ (My Enemy The Queen)
รักของอลิซะเบธ1 (Gay Lord Robert)
ราชินีเก้าทิวา (Lady Jane)
Love Story
ภาพผีสิง
นางพญากินคน
ทะเลสาบอาถรรพณ์
อร่อยรักนักศึกษา
ทวงวิญญาณ
ห้วงแห่งรัก รักเล้นรับของคาลิล ยิบราน (Beloved Prophet)
วันเผด็จศึก (The Longest Day)
ภาษาไทย๓ *หนังสือมีรอยขีดเขียน*

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Sitemap หมวดหมู่