บทกวีนิพนธ์ของ พระศรีมโหสถ รัตนกวีในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
โคลงนิราศนรินทร์
ประชุมโคลงโลกนิติ *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน* หนังสืออนุสรณ์ น.ส.ฤดี นิลรัตน์ ณ อยุธยา
โลกนีติ ไตรพากย์:คารม พ.ศ.๒๔๖๑ (ประชุมโคลงโลกนิติ *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน* )
อนิรุทธคำฉันท์ พร้อมด้วยบันทึกสอบทานและหมายเหตุ
ลิลิตยวนพ่าย กับ ลิลิตเพชรมงกุฎ หนังสืออนุสรณ์ นางราชวรานุรักษ์ (ยานี ชิตานนท์)
ก็องดิดด์ (CANDIDE) *พิมพ์ครั้งแรก*
ทางช้างเผือก (มานะ มานี ปิติ ชูใจ)
ชุดประดาน้ำและผีเสื้อ (Le Scaphandre Et Le Papillon)
เจ้าชายน้อย (Le Petti Prince) แปลโดย อำพรรณ โอตระกูล *ฉบับครบรอบ 60 ปี เจ้าชายน้อย*
วันวาร นวนิยายเรื่องสุดท้ายของ สุวรรณี สุคนธา
หนังสือในชุดนาร์เนียร์-ตู้พิศวง (The Lion, The Witch and The Wardrobe)
ร้องรำทำเพลง:ดนตรีและนาฏศิลป์ชาวสยาม
สยามสังคีต
เลาะยุโรป และ รอยยิ้มแห่งเอเชีย
สร้างชีวิต *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน*
หนังสืออนุสรณ์ ศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ หุตะสิงห์ อดีตประธานศาลฏีกา , รองนายกรัฐมนตรี , องคมนตรี
หนังสือชุดตึกดิน (The House of Earth) ทรัพย์ในดิน,สายโลหิต,บ้านแตก (3เล่มครบชุด)
โอรสลับพระเจ้าตาก
พระราชทานเพลิงศพวีรชน 14 ตุลา 2516 *ชนิดปกแข็ง*
ถนนหนังสือ ปีที่1 ฉบับที่13 หอมอักษรราราย อันอุ่นอายสุคนธา-order 245703-
เฟื่องนคร ฉบับ บานไม่รู้โรย ปีที่2 ฉบับที่6 กรกฎาคม 2529
เฟื่องนคร ปีที่1 ฉบับที่5 มิถุนายน 2525
ถนนหนังสือ ปีที่1 ฉบับที่8
ถนนหนังสือ ปีที่3 ฉบับที่6-ไอ้ลูกลิงลพบุรีไม่มีพ่อ วัฒน์ วรรลยางกูร
ถนนหนังสือ ปีที่4 ฉบับที่3 -เหม เวชกร จิตรกรมือเทวดา
โลกหนังสือ ปีที่ 1 เล่ม 10 ทองใบ ทองเปาด์
โลกหนังสือ ปีที่ 5 เล่ม 6 ปลอบใจ บ.ก/นักเขียน
โลกหนังสือ ปีที่ 5 เล่ม 12 โต้ทัศนะเรื่องพระลอ
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่6ฉบับที่8 ประจำเดือน มิถุนายน 2528
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่6ฉบับที่9 ประจำเดือน กรกฎาคม 2528
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่6ฉบับที่10 ประจำเดือน สิงหาคม 2528
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่7ฉบับที่1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2528
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่8ฉบับที่3 ประจำเดือน มกราคม 2530
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่8ฉบับที่4 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2530
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่9ฉบับที่1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2530
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่9ฉบับที่10 ประจำเดือน สิงหาคม 2531
ชาวกรุง ปีที่ 19 เล่ม 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2512 -ภาพปก สุริยาภพ-
ชาวกรุง ปีที่ 18 เล่ม 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2512 -ภาพปก อนุราช-
ชาวกรุง ปีที่ 17 เล่ม 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2511 -ภาพปก กุเวรนุราช-
ชาวกรุง ปีที่ 16 เล่ม 12 เดือน กันยายน พ.ศ.2510 -ภาพปก มงกุฎ-
ชาวกรุง ปีที่ 16 เล่ม 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2510 -ภาพปก นิลนนท์-
ชาวกรุง ปีที่ 18 เล่ม 7 เดือน เมษายน พ.ศ.2512 -ภาพปก สัตรุด-
ชาวกรุง ปีที่ 18 เล่ม 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2512 -ภาพปก วิรุญมุข-
ชาวกรุง ปีที่ 17 เล่ม 4 เดือน มกราคม พ.ศ.2511 -ภาพปก อสุรผัด-
เมเปิลแดง
เหตุเกิดบนแผ่นดิน
กลฆาตกรรม (They Do It With Mirror)
เทวนิยาย
ศาสนาเปรียบเทียบระหว่างพระพุทธศาสนากับคริสต์ศาสนา

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Sitemap หมวดหมู่