เย็นกีสข่านจอมจักรพรรดิ์ (Genghis Khan Emperor of All Men)
สงครามมรณะ (Level Seven)
เนมีซิส 5000ปีข้างหน้า (NEMESIS)
เขามาจากดาวอังคาร (Stranger in a strange land) *หนังสือชนะรางวัลฮิวโก/Hugo Award*
นักหนังสือพิมพ์
ทหารเรือปฏิวัติ
คำให้การ72ปีท่ามกลางมนุษย์นานาพันธุ์ (อนุสรณ์นายหนหวย)
คนดีศรีอยุธยา
กว่าจะได้เป็นชูศรี หนังสืออนุสรณ์ ชูศรี มีสมมนต์
ลูกอีสาน *หนังสือรางวัลซีไรท์ , หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน* -พิมพ์ครั้งที่สอง/รวมเป็นเล่มเดียว
วรรณกรรมการเมืองชุด อเมริกายอดรัก (2เล่มชุด)
แอร์สยามกับการเมือง-รอชำระเงิน order6491-
เทศบาลในสยาม
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเตมกฎหมายลักษณะอาชญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉะบับที่๓)
ประชุมกาพย์เห่เรือ
นิทานชาวไร่เล่ม 4 *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน*
นิทานชาวไร่เล่ม 10 *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน*
ความคิดของโกมล *หนังสือโดนน้ำ*
ปาฏิหารย์แห่งการตื่นอยู่เสมอ หนังสืออนุสรณ์ นางนฤมิตรเรขการ (อนงค์ นฤมิตรเรขการ)
ชีวิตของฉันลูกกระทิง *หนังสือดีร้อยเล่มที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่าน*
พระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก (The Story of Mahajanaka)
ไดเมนชั่น1
งู ของ วิมล ไทรนิ่มนวล
รวมเรื่องสั้นเพื่อครูชุดที่1 ตะวันฉายแสง (มีเรื่อง มอม ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ในเล่ม)
พระนิพนธ์ต่างเรื่อง และ สยามูปสัมปทา จดหมายเหตุเรื่องประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงศ์ในลังกาทวีป
พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่๔ ของเจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี *หนังสือโดนน้ำ*
กษัตริย์วังหน้า พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว-order 245954-
อารมณ์ขัน200ปี
กลิ่นสีและกาวแป้ง
32ปีแห่งชีวิตนักปกครอง
โรงเรียนนักเลง
แม่มดแห่งหุบเขา *หนึ่งในแปดเรื่องสั้นชุด แผ่นดินอื่น-หนังสือรางวัลซีไรต์*
นี่มันต้องอย่างนี้
บุญเพรงพระหากสรรค์
แม่มดแห่งหุบเขา *หนึ่งในแปดเรื่องสั้นชุด แผ่นดินอื่น-หนังสือรางวัลซีไรต์*
100ดาวเปลือยโลก ภาพเปลือยซุปเปอร์สตาร์ที่เขย่าวงการฮอลลี่วู้ด
โมเดอร์นแมนฉบับพิเศษ ผู้หญิงรอบโลก
ตัณหา2 ชุด ตัณหาดารา
สารพันปัญหาเล่ม2 โดย สีเสียด
ลิเกเปื้อนยิ้ม (คณะนายต่วย) *หนังสือโดนน้ำ*
คอนกรีต เล่มแรก มกราคม 2531
หนังสือโป๊
แลหลังจีน
สยามแห่งความหลัง
ชุมนุมนิยายชีวิต7เรื่อง ของนายหยุด แสงอุทัย -order 245937-
คีตาญชลี
กรุงเทพฯในอดีต
ไตรภาคีคำฉันท์ *ได้รับรางวัลชั้นที่1ในการประกวดวรรณกรรมไทย ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด*
ถาม-ตอบ ตรงไปตรงมา เศรษฐศาสตร์ชาวบ้าน
ตำนานประวัติศาสตร์กับการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Sitemap หมวดหมู่